051-38769170-1

‌جزئیات‌اطلاعات‌ملک

img

دستگاه آپارتمان

مبلغ: 5,592,000,000  

توضیحات: فعلا بازدید ندارد زمین جنوبی /واحد شمالی

آدرس: رضوی

مشخصات

شناسه: 20165
متراژ: 120
قیمت(مترمربع): 46,600,000
تعدادطبقات: 4
تعدادواحد: 8
طبقه: 3
واحد: 3
تعدادخواب: 2
عمربنا: 5
وضعیت‌سند: شش‌دانگ
نوع‌سند: ملکی
سمت‌بنا: شمالی
نوع‌نما: سنگ
نوع‌کابینت: های‌کلس
نوع‌سرویس: ایرانی‌فرنگی
نوع‌کولر: آبی

امکانات

 • آب
 • برق
 • گاز
 • تلفن
 • شوفاژ
 • کولر
 • پکیج
 • شیشه‌رفلکس
 • جارومرکزی
 • آیفون
 • آنتن‌مرکزی
 • درب‌برقی
 • آسانسور
 • کاغذ‌دیواری
 • تراس
 • انباری‌خارج

تصاویر

املاک‌مشابه

img
فروش

امکانات:آب,برق,گاز,پکیج,آیفون,آسانسور,گرمایش‌کف,انباری‌خارج,پارکینگ


شناسه: 20165 متراژ: 120 قیمت(مترمربع): 46,600,000 تعدادطبقات: 4 تعدادواحد: 8 طبقه: 3 واحد: 3 تعدادخواب: 2 عمربنا: 5 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: ملکی سمت‌بنا: شمالی نوع‌نما: سنگ نوع‌کابینت: های‌کلس نوع‌سرویس: ایرانی‌فرنگی نوع‌کولر: آبی
تعداد بازدید: 101
تعداد تصویر: 0
طبقه 1 خواب 2 متراژ 96

دستگاه آپارتمان

توضیحات: ندارد

مبلغ: 5,491,200,000   جزئیات
img
فروش

امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,شوفاژ,کولر,پکیج,شیشه‌رفلکس,آیفون,آنتن‌مرکزی,درب‌برقی,آسانسور,هواساز,کاغذ‌دیواری,کمددیواری,تراس,انباری‌خارج


شناسه: 20165 متراژ: 120 قیمت(مترمربع): 46,600,000 تعدادطبقات: 4 تعدادواحد: 8 طبقه: 3 واحد: 3 تعدادخواب: 2 عمربنا: 5 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: ملکی سمت‌بنا: شمالی نوع‌نما: سنگ نوع‌کابینت: های‌کلس نوع‌سرویس: ایرانی‌فرنگی نوع‌کولر: آبی
تعداد بازدید: 61
تعداد تصویر: 0
طبقه 4 خواب 2 متراژ 185

دستگاه آپارتمان

توضیحات: ندارد

مبلغ: 5,550,000,000   جزئیات
img
فروش

امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,شوفاژ,کولر,پکیج,شیشه‌رفلکس,آیفون,آنتن‌مرکزی,درب‌برقی,آسانسور,هواساز,کاغذ‌دیواری,کمددیواری,تراس,انباری‌خارج


شناسه: 20165 متراژ: 120 قیمت(مترمربع): 46,600,000 تعدادطبقات: 4 تعدادواحد: 8 طبقه: 3 واحد: 3 تعدادخواب: 2 عمربنا: 5 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: ملکی سمت‌بنا: شمالی نوع‌نما: سنگ نوع‌کابینت: های‌کلس نوع‌سرویس: ایرانی‌فرنگی نوع‌کولر: آبی
تعداد بازدید: 63
تعداد تصویر: 0
طبقه 2 خواب 2 متراژ 185

دستگاه آپارتمان

توضیحات: ندارد

مبلغ: 5,365,000,000   جزئیات
img
فروش

امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,شوفاژ,کولر,فن,پکیج,شیشه‌رفلکس,آیفون,درب‌برقی,آسانسور,کاغذ‌دیواری,تراس,انباری‌خارج


شناسه: 20165 متراژ: 120 قیمت(مترمربع): 46,600,000 تعدادطبقات: 4 تعدادواحد: 8 طبقه: 3 واحد: 3 تعدادخواب: 2 عمربنا: 5 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: ملکی سمت‌بنا: شمالی نوع‌نما: سنگ نوع‌کابینت: های‌کلس نوع‌سرویس: ایرانی‌فرنگی نوع‌کولر: آبی
تعداد بازدید: 51
تعداد تصویر: 0
طبقه 6 خواب 2 متراژ 123

دستگاه آپارتمان

توضیحات: ندارد

مبلغ: 5,535,000,000   جزئیات
img
فروش

امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,شوفاژ,کولر,پکیج,شیشه‌رفلکس,درب‌برقی,آسانسور,هواساز,کاغذ‌دیواری,کمددیواری,تراس,انباری‌خارج


شناسه: 20165 متراژ: 120 قیمت(مترمربع): 46,600,000 تعدادطبقات: 4 تعدادواحد: 8 طبقه: 3 واحد: 3 تعدادخواب: 2 عمربنا: 5 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: ملکی سمت‌بنا: شمالی نوع‌نما: سنگ نوع‌کابینت: های‌کلس نوع‌سرویس: ایرانی‌فرنگی نوع‌کولر: آبی
تعداد بازدید: 62
تعداد تصویر: 0
طبقه 0 خواب 2 متراژ 133

دستگاه آپارتمان

توضیحات: ندارد

مبلغ: 5,800,130,000   جزئیات
img
فروش

امکانات:آب,برق,گاز,شوفاژ,کولر,پکیج,شیشه‌رفلکس,آنتن‌مرکزی,درب‌برقی,آسانسور,تراس,انباری‌خارج


شناسه: 20165 متراژ: 120 قیمت(مترمربع): 46,600,000 تعدادطبقات: 4 تعدادواحد: 8 طبقه: 3 واحد: 3 تعدادخواب: 2 عمربنا: 5 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: ملکی سمت‌بنا: شمالی نوع‌نما: سنگ نوع‌کابینت: های‌کلس نوع‌سرویس: ایرانی‌فرنگی نوع‌کولر: آبی
تعداد بازدید: 55
تعداد تصویر: 0
طبقه 1 خواب 2 متراژ 110

دستگاه آپارتمان

توضیحات: ندارد

مبلغ: 5,500,000,000   جزئیات
img
فروش

امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,تراس,انباری‌خارج


شناسه: 20165 متراژ: 120 قیمت(مترمربع): 46,600,000 تعدادطبقات: 4 تعدادواحد: 8 طبقه: 3 واحد: 3 تعدادخواب: 2 عمربنا: 5 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: ملکی سمت‌بنا: شمالی نوع‌نما: سنگ نوع‌کابینت: های‌کلس نوع‌سرویس: ایرانی‌فرنگی نوع‌کولر: آبی
تعداد بازدید: 55
تعداد تصویر: 0
طبقه خواب 2 متراژ 112.5

دستگاه آپارتمان

توضیحات: ندارد

مبلغ: 5,850,000,000   جزئیات
img
فروش

امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,شوفاژ,کولر,پکیج,شیشه‌رفلکس,درب‌برقی,آسانسور,کاغذ‌دیواری,کمددیواری,تراس,انباری‌خارج


شناسه: 20165 متراژ: 120 قیمت(مترمربع): 46,600,000 تعدادطبقات: 4 تعدادواحد: 8 طبقه: 3 واحد: 3 تعدادخواب: 2 عمربنا: 5 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: ملکی سمت‌بنا: شمالی نوع‌نما: سنگ نوع‌کابینت: های‌کلس نوع‌سرویس: ایرانی‌فرنگی نوع‌کولر: آبی
تعداد بازدید: 59
تعداد تصویر: 0
طبقه 3 خواب 2 متراژ 125

دستگاه آپارتمان

توضیحات: ندارد

مبلغ: 5,625,000,000   جزئیات
img
فروش

امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,شوفاژ,کولر,پکیج,شیشه‌رفلکس,درب‌برقی,آسانسور,کاغذ‌دیواری,کمددیواری,تراس,انباری‌خارج


شناسه: 20165 متراژ: 120 قیمت(مترمربع): 46,600,000 تعدادطبقات: 4 تعدادواحد: 8 طبقه: 3 واحد: 3 تعدادخواب: 2 عمربنا: 5 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: ملکی سمت‌بنا: شمالی نوع‌نما: سنگ نوع‌کابینت: های‌کلس نوع‌سرویس: ایرانی‌فرنگی نوع‌کولر: آبی
تعداد بازدید: 10
تعداد تصویر: 0
طبقه 1 خواب 2 متراژ 100

دستگاه آپارتمان

توضیحات: ندارد

مبلغ: 5,500,000,000   جزئیات