051-38769170-1

‌جزئیات‌اطلاعات‌ملک

img

دستگاه آپارتمان

مبلغ: 2,701,000,000  

توضیحات: معاوضه با واحد 100 متری تا 4200

آدرس: خاقانی

مشخصات

شناسه: 20258
متراژ: 73
قیمت(مترمربع): 37,000,000
تعدادطبقات: 3
تعدادواحد: 6
طبقه: 2
تعدادخواب: 2
عمربنا: 20
وضعیت‌سند: شش‌دانگ
نوع‌سند: آستانه‌ای
سمت‌بنا: جنوبی
نوع‌نما: سنگ
نوع‌کابینت: ام‌دی‌اف
نوع‌سرویس: ایرانی
نوع‌کولر: آبی

امکانات

  • آب
  • برق
  • گاز
  • تلفن
  • کولر
  • تراس
  • انباری‌خارج
  • پارکینگ

تصاویر

املاک‌مشابه

img
فروش

امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,شوفاژ,کولر,شیشه‌رفلکس,درب‌برقی,آسانسور,گچبری,اپن,گرمایش‌کف,کاغذ‌دیواری,کمددیواری,انباری‌خارج


شناسه: 20258 متراژ: 73 قیمت(مترمربع): 37,000,000 تعدادطبقات: 3 تعدادواحد: 6 طبقه: 2 تعدادخواب: 2 عمربنا: 20 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: جنوبی نوع‌نما: سنگ نوع‌کابینت: ام‌دی‌اف نوع‌سرویس: ایرانی نوع‌کولر: آبی
تعداد بازدید: 362
تعداد تصویر: 0
طبقه 0 خواب 2 متراژ 97

دستگاه آپارتمان

توضیحات: ندارد

مبلغ: 2,619,000,000   جزئیات
img
فروش

امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,پکیج,آیفون,درب‌برقی,آسانسور,کمددیواری,انباری‌خارج


شناسه: 20258 متراژ: 73 قیمت(مترمربع): 37,000,000 تعدادطبقات: 3 تعدادواحد: 6 طبقه: 2 تعدادخواب: 2 عمربنا: 20 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: جنوبی نوع‌نما: سنگ نوع‌کابینت: ام‌دی‌اف نوع‌سرویس: ایرانی نوع‌کولر: آبی
تعداد بازدید: 327
تعداد تصویر: 0
طبقه 1 خواب 2 متراژ 98

دستگاه آپارتمان

توضیحات: ندارد

مبلغ: 2,744,000,000   جزئیات
img
فروش

امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,آیفون,گچبری,اپن,کمددیواری,تراس,انباری‌خارج,پارکینگ


شناسه: 20258 متراژ: 73 قیمت(مترمربع): 37,000,000 تعدادطبقات: 3 تعدادواحد: 6 طبقه: 2 تعدادخواب: 2 عمربنا: 20 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: جنوبی نوع‌نما: سنگ نوع‌کابینت: ام‌دی‌اف نوع‌سرویس: ایرانی نوع‌کولر: آبی
تعداد بازدید: 171
تعداد تصویر: 0
طبقه 3 خواب 2 متراژ 82

دستگاه آپارتمان

توضیحات: ندارد

مبلغ: 2,665,000,000   جزئیات
img
فروش

امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کولر,پکیج,شیشه‌رفلکس,آیفون,آنتن‌مرکزی,درب‌برقی,آسانسور,اپن,کاغذ‌دیواری,کمددیواری,تراس,انباری‌خارج


شناسه: 20258 متراژ: 73 قیمت(مترمربع): 37,000,000 تعدادطبقات: 3 تعدادواحد: 6 طبقه: 2 تعدادخواب: 2 عمربنا: 20 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: جنوبی نوع‌نما: سنگ نوع‌کابینت: ام‌دی‌اف نوع‌سرویس: ایرانی نوع‌کولر: آبی
تعداد بازدید: 202
تعداد تصویر: 0
طبقه 5 خواب 2 متراژ 110

دستگاه آپارتمان

توضیحات: ندارد

مبلغ: 2,750,000,000   جزئیات
img
فروش

امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,شوفاژ,کولر,پکیج,شیشه‌رفلکس,آنتن‌مرکزی,درب‌برقی,آسانسور,کاغذ‌دیواری,تراس,انباری‌خارج


شناسه: 20258 متراژ: 73 قیمت(مترمربع): 37,000,000 تعدادطبقات: 3 تعدادواحد: 6 طبقه: 2 تعدادخواب: 2 عمربنا: 20 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: جنوبی نوع‌نما: سنگ نوع‌کابینت: ام‌دی‌اف نوع‌سرویس: ایرانی نوع‌کولر: آبی
تعداد بازدید: 149
تعداد تصویر: 0
طبقه 2 خواب 2 متراژ 117

دستگاه آپارتمان

توضیحات: ندارد

مبلغ: 2,691,000,000   جزئیات
img
فروش

امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,شوفاژ,کولر,شیشه‌رفلکس,آنتن‌مرکزی,درب‌برقی,کاغذ‌دیواری,تراس,انباری‌خارج


شناسه: 20258 متراژ: 73 قیمت(مترمربع): 37,000,000 تعدادطبقات: 3 تعدادواحد: 6 طبقه: 2 تعدادخواب: 2 عمربنا: 20 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: جنوبی نوع‌نما: سنگ نوع‌کابینت: ام‌دی‌اف نوع‌سرویس: ایرانی نوع‌کولر: آبی
تعداد بازدید: 158
تعداد تصویر: 0
طبقه 3 خواب 2 متراژ 100

دستگاه آپارتمان

توضیحات: ندارد

مبلغ: 2,700,000,000   جزئیات
img
فروش

امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,شوفاژ,کولر,پکیج,شیشه‌رفلکس,آیفون,درب‌برقی,آسانسور,هواساز,کاغذ‌دیواری,کمددیواری,تراس


شناسه: 20258 متراژ: 73 قیمت(مترمربع): 37,000,000 تعدادطبقات: 3 تعدادواحد: 6 طبقه: 2 تعدادخواب: 2 عمربنا: 20 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: جنوبی نوع‌نما: سنگ نوع‌کابینت: ام‌دی‌اف نوع‌سرویس: ایرانی نوع‌کولر: آبی
تعداد بازدید: 99
تعداد تصویر: 0
طبقه 3 خواب 2 متراژ 104

دستگاه آپارتمان

توضیحات: ندارد

مبلغ: 2,600,000,000   جزئیات
img
فروش

امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کولر,آیفون,آنتن‌مرکزی,درب‌برقی,کاغذ‌دیواری,کمددیواری,تراس,انباری‌خارج,پارکینگ


شناسه: 20258 متراژ: 73 قیمت(مترمربع): 37,000,000 تعدادطبقات: 3 تعدادواحد: 6 طبقه: 2 تعدادخواب: 2 عمربنا: 20 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: جنوبی نوع‌نما: سنگ نوع‌کابینت: ام‌دی‌اف نوع‌سرویس: ایرانی نوع‌کولر: آبی
تعداد بازدید: 73
تعداد تصویر: 0
طبقه 3 خواب 2 متراژ 75

دستگاه آپارتمان

توضیحات: ندارد

مبلغ: 2,625,000,000   جزئیات
img
فروش

امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,شوفاژ,کولر,پکیج,شیشه‌رفلکس,جارومرکزی,آیفون,کاغذ‌دیواری,کمددیواری,تراس,انباری‌خارج


شناسه: 20258 متراژ: 73 قیمت(مترمربع): 37,000,000 تعدادطبقات: 3 تعدادواحد: 6 طبقه: 2 تعدادخواب: 2 عمربنا: 20 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: جنوبی نوع‌نما: سنگ نوع‌کابینت: ام‌دی‌اف نوع‌سرویس: ایرانی نوع‌کولر: آبی
تعداد بازدید: 73
تعداد تصویر: 0
طبقه 2 خواب 2 متراژ 126

دستگاه آپارتمان

توضیحات: ندارد

مبلغ: 2,772,000,000   جزئیات
img
فروش

امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کولر,پکیج,شیشه‌رفلکس,آیفون,آنتن‌مرکزی,درب‌برقی,آسانسور,کاغذ‌دیواری,کمددیواری,تراس,انباری‌خارج


شناسه: 20258 متراژ: 73 قیمت(مترمربع): 37,000,000 تعدادطبقات: 3 تعدادواحد: 6 طبقه: 2 تعدادخواب: 2 عمربنا: 20 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: جنوبی نوع‌نما: سنگ نوع‌کابینت: ام‌دی‌اف نوع‌سرویس: ایرانی نوع‌کولر: آبی
تعداد بازدید: 68
تعداد تصویر: 0
طبقه 2 خواب 2 متراژ 105

دستگاه آپارتمان

توضیحات: ندارد

مبلغ: 2,625,000,000   جزئیات
img
فروش

امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,درب‌برقی,کاغذ‌دیواری,کمددیواری,تراس,انباری‌خارج


شناسه: 20258 متراژ: 73 قیمت(مترمربع): 37,000,000 تعدادطبقات: 3 تعدادواحد: 6 طبقه: 2 تعدادخواب: 2 عمربنا: 20 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: جنوبی نوع‌نما: سنگ نوع‌کابینت: ام‌دی‌اف نوع‌سرویس: ایرانی نوع‌کولر: آبی
تعداد بازدید: 69
تعداد تصویر: 0
طبقه 3 خواب 2 متراژ 102

دستگاه آپارتمان

توضیحات: ندارد

مبلغ: 2,749,920,000   جزئیات
img
فروش

امکانات:آسانسور,گرمایش‌کف


شناسه: 20258 متراژ: 73 قیمت(مترمربع): 37,000,000 تعدادطبقات: 3 تعدادواحد: 6 طبقه: 2 تعدادخواب: 2 عمربنا: 20 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: جنوبی نوع‌نما: سنگ نوع‌کابینت: ام‌دی‌اف نوع‌سرویس: ایرانی نوع‌کولر: آبی
تعداد بازدید: 70
تعداد تصویر: 0
طبقه 0 خواب 2 متراژ 97

دستگاه آپارتمان

توضیحات: ندارد

مبلغ: 2,694,660,000   جزئیات
img
فروش

امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کولر,آیفون,کاغذ‌دیواری,کمددیواری,تراس,انباری‌خارج


شناسه: 20258 متراژ: 73 قیمت(مترمربع): 37,000,000 تعدادطبقات: 3 تعدادواحد: 6 طبقه: 2 تعدادخواب: 2 عمربنا: 20 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: جنوبی نوع‌نما: سنگ نوع‌کابینت: ام‌دی‌اف نوع‌سرویس: ایرانی نوع‌کولر: آبی
تعداد بازدید: 58
تعداد تصویر: 0
طبقه 1 خواب 2 متراژ 108

دستگاه آپارتمان

توضیحات: ندارد

مبلغ: 2,592,000,000   جزئیات
img
فروش

امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,آسانسور,انباری‌داخل


شناسه: 20258 متراژ: 73 قیمت(مترمربع): 37,000,000 تعدادطبقات: 3 تعدادواحد: 6 طبقه: 2 تعدادخواب: 2 عمربنا: 20 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: جنوبی نوع‌نما: سنگ نوع‌کابینت: ام‌دی‌اف نوع‌سرویس: ایرانی نوع‌کولر: آبی
تعداد بازدید: 51
تعداد تصویر: 0
طبقه 3 خواب 2 متراژ 110

دستگاه آپارتمان

توضیحات: ندارد

مبلغ: 2,596,000,000   جزئیات
img
فروش

امکانات:آب,برق,گاز,شوفاژ,پکیج,آسانسور,بازسازی,انباری‌خارج,پارکینگ


شناسه: 20258 متراژ: 73 قیمت(مترمربع): 37,000,000 تعدادطبقات: 3 تعدادواحد: 6 طبقه: 2 تعدادخواب: 2 عمربنا: 20 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: جنوبی نوع‌نما: سنگ نوع‌کابینت: ام‌دی‌اف نوع‌سرویس: ایرانی نوع‌کولر: آبی
تعداد بازدید: 62
تعداد تصویر: 0
طبقه 0 خواب 2 متراژ 86

دستگاه آپارتمان

توضیحات: ندارد

مبلغ: 2,799,988,000   جزئیات
img
فروش

امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کولر,آیفون,درب‌برقی,کاغذ‌دیواری,تراس,پارکینگ


شناسه: 20258 متراژ: 73 قیمت(مترمربع): 37,000,000 تعدادطبقات: 3 تعدادواحد: 6 طبقه: 2 تعدادخواب: 2 عمربنا: 20 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: جنوبی نوع‌نما: سنگ نوع‌کابینت: ام‌دی‌اف نوع‌سرویس: ایرانی نوع‌کولر: آبی
تعداد بازدید: 61
تعداد تصویر: 0
طبقه 1 خواب 2 متراژ 90

دستگاه آپارتمان

توضیحات: ندارد

مبلغ: 2,745,000,000   جزئیات
img
فروش

امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کولر,آیفون,کاغذ‌دیواری,تراس,انباری‌خارج,پارکینگ


شناسه: 20258 متراژ: 73 قیمت(مترمربع): 37,000,000 تعدادطبقات: 3 تعدادواحد: 6 طبقه: 2 تعدادخواب: 2 عمربنا: 20 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: جنوبی نوع‌نما: سنگ نوع‌کابینت: ام‌دی‌اف نوع‌سرویس: ایرانی نوع‌کولر: آبی
تعداد بازدید: 60
تعداد تصویر: 0
طبقه 3 خواب 2 متراژ 94

دستگاه آپارتمان

توضیحات: ندارد

مبلغ: 2,632,000,000   جزئیات
img
فروش

امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,درب‌برقی,کاغذ‌دیواری,انباری‌خارج,پارکینگ


شناسه: 20258 متراژ: 73 قیمت(مترمربع): 37,000,000 تعدادطبقات: 3 تعدادواحد: 6 طبقه: 2 تعدادخواب: 2 عمربنا: 20 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: جنوبی نوع‌نما: سنگ نوع‌کابینت: ام‌دی‌اف نوع‌سرویس: ایرانی نوع‌کولر: آبی
تعداد بازدید: 61
تعداد تصویر: 0
طبقه 2 خواب 2 متراژ 70

دستگاه آپارتمان

توضیحات: ندارد

مبلغ: 2,782,500,000   جزئیات
img
فروش

امکانات:آب,برق,گاز,شوفاژ,پکیج,پارکینگ


شناسه: 20258 متراژ: 73 قیمت(مترمربع): 37,000,000 تعدادطبقات: 3 تعدادواحد: 6 طبقه: 2 تعدادخواب: 2 عمربنا: 20 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: جنوبی نوع‌نما: سنگ نوع‌کابینت: ام‌دی‌اف نوع‌سرویس: ایرانی نوع‌کولر: آبی
تعداد بازدید: 57
تعداد تصویر: 0
طبقه 2 خواب 2 متراژ 85

دستگاه آپارتمان

توضیحات: ندارد

مبلغ: 2,796,500,000   جزئیات
img
فروش

امکانات:آب,برق,گاز,پکیج,درب‌برقی,بازسازی,کاغذ‌دیواری,تراس,انباری‌خارج,پارکینگ


شناسه: 20258 متراژ: 73 قیمت(مترمربع): 37,000,000 تعدادطبقات: 3 تعدادواحد: 6 طبقه: 2 تعدادخواب: 2 عمربنا: 20 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: جنوبی نوع‌نما: سنگ نوع‌کابینت: ام‌دی‌اف نوع‌سرویس: ایرانی نوع‌کولر: آبی
تعداد بازدید: 57
تعداد تصویر: 0
طبقه 4 خواب 2 متراژ 83

دستگاه آپارتمان

توضیحات: ندارد

مبلغ: 2,822,000,000   جزئیات
img
فروش

امکانات:آب,برق,گاز,بازسازی,کاغذ‌دیواری,تراس,انباری‌خارج


شناسه: 20258 متراژ: 73 قیمت(مترمربع): 37,000,000 تعدادطبقات: 3 تعدادواحد: 6 طبقه: 2 تعدادخواب: 2 عمربنا: 20 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: جنوبی نوع‌نما: سنگ نوع‌کابینت: ام‌دی‌اف نوع‌سرویس: ایرانی نوع‌کولر: آبی
تعداد بازدید: 60
تعداد تصویر: 0
طبقه 2 خواب 2 متراژ 70

دستگاه آپارتمان

توضیحات: ندارد

مبلغ: 2,650,000,010   جزئیات
img
فروش

امکانات:آب,برق,گاز,کمددیواری,تراس,انباری‌خارج,پارکینگ


شناسه: 20258 متراژ: 73 قیمت(مترمربع): 37,000,000 تعدادطبقات: 3 تعدادواحد: 6 طبقه: 2 تعدادخواب: 2 عمربنا: 20 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: جنوبی نوع‌نما: سنگ نوع‌کابینت: ام‌دی‌اف نوع‌سرویس: ایرانی نوع‌کولر: آبی
تعداد بازدید: 59
تعداد تصویر: 0
طبقه 3 خواب 2 متراژ 77

دستگاه آپارتمان

توضیحات: ندارد

مبلغ: 2,695,000,000   جزئیات
img
فروش

امکانات:آب,برق,گاز,تلفن


شناسه: 20258 متراژ: 73 قیمت(مترمربع): 37,000,000 تعدادطبقات: 3 تعدادواحد: 6 طبقه: 2 تعدادخواب: 2 عمربنا: 20 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: جنوبی نوع‌نما: سنگ نوع‌کابینت: ام‌دی‌اف نوع‌سرویس: ایرانی نوع‌کولر: آبی
تعداد بازدید: 48
تعداد تصویر: 0
طبقه 1 خواب 2 متراژ 126

دستگاه آپارتمان

توضیحات: ندارد

مبلغ: 2,709,000,000   جزئیات
img
فروش

امکانات:آب,برق,تراس


شناسه: 20258 متراژ: 73 قیمت(مترمربع): 37,000,000 تعدادطبقات: 3 تعدادواحد: 6 طبقه: 2 تعدادخواب: 2 عمربنا: 20 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: جنوبی نوع‌نما: سنگ نوع‌کابینت: ام‌دی‌اف نوع‌سرویس: ایرانی نوع‌کولر: آبی
تعداد بازدید: 47
تعداد تصویر: 0
طبقه 3 خواب 2 متراژ 72

دستگاه آپارتمان

توضیحات: ندارد

مبلغ: 2,736,000,000   جزئیات