051-38769170-1

‌جزئیات‌اطلاعات‌ملک

img

دستگاه آپارتمان

مبلغ: 3,680,000,000  

توضیحات: مشاعات بازسازی شده پارکینگ واحد سمت حیاط تخلیه

آدرس: رضوی

مشخصات

شناسه: 20259
متراژ: 80
قیمت(مترمربع): 46,000,000
تعدادطبقات: 3
تعدادواحد: 7
طبقه: 2
تعدادخواب: 2
عمربنا: 20
وضعیت‌سند: شش‌دانگ
نوع‌سند: آستانه‌ای
سمت‌بنا: جنوبی
نوع‌نما: سنگ

امکانات

  • آب
  • برق
  • گاز
  • تلفن
  • پارکینگ

تصاویر

املاک‌مشابه

img
فروش

امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,شوفاژ,کولر,پکیج,شیشه‌رفلکس,آیفون,گچبری,نقاشی,اپن,بازسازی,پانل‌کوبی,کاغذ‌دیواری,کمددیواری,تراس,انباری‌خارج


شناسه: 20259 متراژ: 80 قیمت(مترمربع): 46,000,000 تعدادطبقات: 3 تعدادواحد: 7 طبقه: 2 تعدادخواب: 2 عمربنا: 20 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: جنوبی نوع‌نما: سنگ
تعداد بازدید: 227
تعداد تصویر: 0
طبقه 1 خواب 2 متراژ 100

دستگاه آپارتمان

توضیحات: ندارد

مبلغ: 3,500,000,000   جزئیات
img
فروش

امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کولر,شیشه‌رفلکس,آیفون,گچبری,اپن,کمددیواری,تراس,انباری‌خارج,پارکینگ


شناسه: 20259 متراژ: 80 قیمت(مترمربع): 46,000,000 تعدادطبقات: 3 تعدادواحد: 7 طبقه: 2 تعدادخواب: 2 عمربنا: 20 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: جنوبی نوع‌نما: سنگ
تعداد بازدید: 128
تعداد تصویر: 0
طبقه 2 خواب 2 متراژ 80

دستگاه آپارتمان

توضیحات: ندارد

مبلغ: 3,500,000,000   جزئیات
img
فروش

امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,شوفاژ,پکیج,آنتن‌مرکزی,درب‌برقی,جکوزی,گچبری,کمددیواری,تراس,انباری‌خارج,پارکینگ


شناسه: 20259 متراژ: 80 قیمت(مترمربع): 46,000,000 تعدادطبقات: 3 تعدادواحد: 7 طبقه: 2 تعدادخواب: 2 عمربنا: 20 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: جنوبی نوع‌نما: سنگ
تعداد بازدید: 325
تعداد تصویر: 0
طبقه 1 خواب 2 متراژ 176

دستگاه آپارتمان

توضیحات: ندارد

مبلغ: 3,520,000,000   جزئیات
img
فروش

امکانات:آب,برق,گاز,شوفاژ,کولر,پکیج,آیفون,درب‌برقی,آسانسور,کمددیواری,حیاط‌خلوت,انباری‌خارج


شناسه: 20259 متراژ: 80 قیمت(مترمربع): 46,000,000 تعدادطبقات: 3 تعدادواحد: 7 طبقه: 2 تعدادخواب: 2 عمربنا: 20 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: جنوبی نوع‌نما: سنگ
تعداد بازدید: 253
تعداد تصویر: 0
طبقه 0 خواب 2 متراژ 130

دستگاه آپارتمان

توضیحات: ندارد

مبلغ: 3,640,000,000   جزئیات
img
فروش

امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کولر,پکیج,شیشه‌رفلکس,آنتن‌مرکزی,درب‌برقی,آسانسور,بازسازی,کاغذ‌دیواری,کمددیواری,تراس,انباری‌خارج


شناسه: 20259 متراژ: 80 قیمت(مترمربع): 46,000,000 تعدادطبقات: 3 تعدادواحد: 7 طبقه: 2 تعدادخواب: 2 عمربنا: 20 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: جنوبی نوع‌نما: سنگ
تعداد بازدید: 163
تعداد تصویر: 0
طبقه 3 خواب 2 متراژ 152

دستگاه آپارتمان

توضیحات: ندارد

مبلغ: 3,800,000,000   جزئیات
img
فروش

امکانات:آب,برق,گاز,تلفن


شناسه: 20259 متراژ: 80 قیمت(مترمربع): 46,000,000 تعدادطبقات: 3 تعدادواحد: 7 طبقه: 2 تعدادخواب: 2 عمربنا: 20 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: جنوبی نوع‌نما: سنگ
تعداد بازدید: 135
تعداد تصویر: 0
طبقه 0 خواب 2 متراژ 192

دستگاه آپارتمان

توضیحات: ندارد

مبلغ: 3,782,400,000   جزئیات
img
فروش

امکانات:آب,برق,گاز,تلفن


شناسه: 20259 متراژ: 80 قیمت(مترمربع): 46,000,000 تعدادطبقات: 3 تعدادواحد: 7 طبقه: 2 تعدادخواب: 2 عمربنا: 20 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: جنوبی نوع‌نما: سنگ
تعداد بازدید: 142
تعداد تصویر: 0
طبقه 0 خواب 2 متراژ 192

دستگاه آپارتمان

توضیحات: ندارد

مبلغ: 3,782,400,000   جزئیات
img
فروش

امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,شوفاژ,کولر,پکیج,شیشه‌رفلکس,آیفون,درب‌برقی,آسانسور,کاغذ‌دیواری,کمددیواری,تراس,انباری‌خارج


شناسه: 20259 متراژ: 80 قیمت(مترمربع): 46,000,000 تعدادطبقات: 3 تعدادواحد: 7 طبقه: 2 تعدادخواب: 2 عمربنا: 20 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: جنوبی نوع‌نما: سنگ
تعداد بازدید: 108
تعداد تصویر: 0
طبقه 4 خواب 2 متراژ 130

دستگاه آپارتمان

توضیحات: ندارد

مبلغ: 3,770,000,000   جزئیات
img
فروش

امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,شوفاژ,کولر,پکیج,شیشه‌رفلکس,درب‌برقی,آسانسور,هواساز,کاغذ‌دیواری,کمددیواری,تراس,انباری‌خارج


شناسه: 20259 متراژ: 80 قیمت(مترمربع): 46,000,000 تعدادطبقات: 3 تعدادواحد: 7 طبقه: 2 تعدادخواب: 2 عمربنا: 20 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: جنوبی نوع‌نما: سنگ
تعداد بازدید: 88
تعداد تصویر: 0
طبقه 1 خواب 2 متراژ 115

دستگاه آپارتمان

توضیحات: ندارد

مبلغ: 3,680,000,000   جزئیات
img
فروش

امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,شوفاژ,کولر,پکیج,شیشه‌رفلکس,آیفون,آنتن‌مرکزی,درب‌برقی,آسانسور,اپن,کاغذ‌دیواری,کمددیواری,تراس,انباری‌خارج


شناسه: 20259 متراژ: 80 قیمت(مترمربع): 46,000,000 تعدادطبقات: 3 تعدادواحد: 7 طبقه: 2 تعدادخواب: 2 عمربنا: 20 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: جنوبی نوع‌نما: سنگ
تعداد بازدید: 74
تعداد تصویر: 0
طبقه 2 خواب 2 متراژ 120

دستگاه آپارتمان

توضیحات: ندارد

مبلغ: 3,600,000,000   جزئیات
img
فروش

امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,شوفاژ,پکیج,شیشه‌رفلکس,آنتن‌مرکزی,درب‌برقی,آسانسور,کاغذ‌دیواری,کمددیواری,تراس,انباری‌خارج


شناسه: 20259 متراژ: 80 قیمت(مترمربع): 46,000,000 تعدادطبقات: 3 تعدادواحد: 7 طبقه: 2 تعدادخواب: 2 عمربنا: 20 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: جنوبی نوع‌نما: سنگ
تعداد بازدید: 71
تعداد تصویر: 0
طبقه 2 خواب 2 متراژ 69

دستگاه آپارتمان

توضیحات: ندارد

مبلغ: 3,588,000,000   جزئیات
img
فروش

امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,شوفاژ,کولر,پکیج,شیشه‌رفلکس,درب‌برقی,آسانسور,کاغذ‌دیواری,کمددیواری,تراس,انباری‌خارج


شناسه: 20259 متراژ: 80 قیمت(مترمربع): 46,000,000 تعدادطبقات: 3 تعدادواحد: 7 طبقه: 2 تعدادخواب: 2 عمربنا: 20 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: جنوبی نوع‌نما: سنگ
تعداد بازدید: 77
تعداد تصویر: 0
طبقه 1 خواب 2 متراژ 107

دستگاه آپارتمان

توضیحات: ندارد

مبلغ: 3,498,900,000   جزئیات
img
فروش

امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,شوفاژ,کولر,پکیج,شیشه‌رفلکس,آنتن‌مرکزی,درب‌برقی,آسانسور,گچبری,کاغذ‌دیواری,تراس,زیرزمین,انباری‌خارج


شناسه: 20259 متراژ: 80 قیمت(مترمربع): 46,000,000 تعدادطبقات: 3 تعدادواحد: 7 طبقه: 2 تعدادخواب: 2 عمربنا: 20 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: جنوبی نوع‌نما: سنگ
تعداد بازدید: 69
تعداد تصویر: 0
طبقه 3 خواب 2 متراژ 95

دستگاه آپارتمان

توضیحات: ندارد

مبلغ: 3,800,000,000   جزئیات
img
فروش

امکانات:آب,برق,گاز


شناسه: 20259 متراژ: 80 قیمت(مترمربع): 46,000,000 تعدادطبقات: 3 تعدادواحد: 7 طبقه: 2 تعدادخواب: 2 عمربنا: 20 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: جنوبی نوع‌نما: سنگ
تعداد بازدید: 67
تعداد تصویر: 0
طبقه 1 خواب 2 متراژ 140

دستگاه آپارتمان

توضیحات: ندارد

مبلغ: 3,500,000,000   جزئیات
img
فروش

امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کولر,آیفون,کاغذ‌دیواری,تراس,انباری‌خارج,پارکینگ


شناسه: 20259 متراژ: 80 قیمت(مترمربع): 46,000,000 تعدادطبقات: 3 تعدادواحد: 7 طبقه: 2 تعدادخواب: 2 عمربنا: 20 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: جنوبی نوع‌نما: سنگ
تعداد بازدید: 64
تعداد تصویر: 0
طبقه 2 خواب 2 متراژ 95

دستگاه آپارتمان

توضیحات: ندارد

مبلغ: 3,499,800,000   جزئیات
img
فروش

امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کولر,بازسازی,کاغذ‌دیواری,انباری‌خارج,پارکینگ


شناسه: 20259 متراژ: 80 قیمت(مترمربع): 46,000,000 تعدادطبقات: 3 تعدادواحد: 7 طبقه: 2 تعدادخواب: 2 عمربنا: 20 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: جنوبی نوع‌نما: سنگ
تعداد بازدید: 65
تعداد تصویر: 0
طبقه 2 خواب 2 متراژ 94

دستگاه آپارتمان

توضیحات: ندارد

مبلغ: 3,572,000,000   جزئیات
img
فروش

امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کولر,بازسازی,کاغذ‌دیواری,انباری‌خارج,پارکینگ


شناسه: 20259 متراژ: 80 قیمت(مترمربع): 46,000,000 تعدادطبقات: 3 تعدادواحد: 7 طبقه: 2 تعدادخواب: 2 عمربنا: 20 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: جنوبی نوع‌نما: سنگ
تعداد بازدید: 66
تعداد تصویر: 0
طبقه 1 خواب 2 متراژ 78

دستگاه آپارتمان

توضیحات: ندارد

مبلغ: 3,499,860,000   جزئیات
img
فروش

امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,شوفاژ,کولر,پکیج,شیشه‌رفلکس,آیفون,تراس,انباری‌خارج,پارکینگ


شناسه: 20259 متراژ: 80 قیمت(مترمربع): 46,000,000 تعدادطبقات: 3 تعدادواحد: 7 طبقه: 2 تعدادخواب: 2 عمربنا: 20 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: جنوبی نوع‌نما: سنگ
تعداد بازدید: 40
تعداد تصویر: 0
طبقه 1 خواب 2 متراژ 82

دستگاه آپارتمان

توضیحات: ندارد

مبلغ: 3,731,000,000   جزئیات