051-38769170-1

جستجوی‌خواهان

 • اجاره
  شناسه: 6477 تاریخ: 1398/02/31 نام‌خانوادگی: هاشمی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 100 رهن: 20,000,000 اجاره: 1,500,000 تعداد‌نفرات: 2
  تعداد بازدید: 0
  100 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  20,000,000 رهن 1,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6476 تاریخ: 1398/02/31 نام‌خانوادگی: حداد شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 100 رهن: 50,000,000 اجاره: 2,000,000 تعداد‌نفرات: 3
  تعداد بازدید: 0
  100 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  50,000,000 رهن 2,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6474 تاریخ: 1398/02/31 نام‌خانوادگی: خانم فیضی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 80 رهن: 10,000,000 اجاره: 1,200,000 تعداد‌نفرات: 3
  تعداد بازدید: 0
  80 متر طبقه

  آپارتمان

  حتما دو خواب طبقه 4 بدون آسانسور اشکال ...

  10,000,000 رهن 1,200,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6473 تاریخ: 1398/02/31 نام‌خانوادگی: جعفری شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 100 رهن: 110,000,000
  تعداد بازدید: 0
  100 متر طبقه

  آپارتمان

  یا تا 1.7 اجاره

  110,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6472 تاریخ: 1398/02/31 نام‌خانوادگی: نیری ‌معرف: آپارتمان فرشیدیان فر شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 140 رهن: 160,000,000 تعداد‌نفرات: 2
  تعداد بازدید: 0
  140 متر طبقه

  آپارتمان

  یا تا 3.5 اجاره

  160,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6471 تاریخ: 1398/02/31 نام‌خانوادگی: امینی شهر: مشهد منطقه: شهرک طالقانی رضا شهر رهن: 55,000,000
  تعداد بازدید: 0
  متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  55,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6470 تاریخ: 1398/02/31 نام‌خانوادگی: خانم اکرامی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 140 رهن: 200,000,000 تعداد‌نفرات: 4
  تعداد بازدید: 0
  140 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  200,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6469 تاریخ: 1398/02/31 نام‌خانوادگی: رضوانی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 140 رهن: 100,000,000 اجاره: 2,000,000
  تعداد بازدید: 0
  140 متر طبقه

  آپارتمان

  آپارتمان حسنی زاده معرفی شد

  100,000,000 رهن 2,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6468 تاریخ: 1398/02/30 نام‌خانوادگی: خانم جعفرزاده شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 90 رهن: 10,000,000 اجاره: 1,500,000 تعداد‌نفرات: 3
  تعداد بازدید: 0
  90 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  10,000,000 رهن 1,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6467 تاریخ: 1398/02/30 نام‌خانوادگی: صدری شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 80 رهن: 60,000,000 اجاره: 500,000 تعداد‌نفرات: 3
  تعداد بازدید: 0
  80 متر طبقه

  آپارتمان

  دو خواب

  60,000,000 رهن 500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6466 تاریخ: 1398/02/30 نام‌خانوادگی: رشیدی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 140 رهن: 120,000,000 اجاره: 1,000,000 تعداد‌نفرات: 3
  تعداد بازدید: 0
  140 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  120,000,000 رهن 1,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6464 تاریخ: 1398/02/30 نام‌خانوادگی: علی پور شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 100 رهن: 20,000,000 اجاره: 2,500,000 تعداد‌نفرات: 4
  تعداد بازدید: 0
  100 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  20,000,000 رهن 2,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6463 تاریخ: 1398/02/30 نام‌خانوادگی: صاحبدادی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 130,000,000
  تعداد بازدید: 0
  متر طبقه

  آپارتمان

  اجاره هم تا 2000000

  130,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6462 تاریخ: 1398/02/30 نام‌خانوادگی: خانم ده مردی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 10,000,000 اجاره: 1,000,000
  تعداد بازدید: 0
  متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  10,000,000 رهن 1,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6460 تاریخ: 1398/02/29 نام‌خانوادگی: جعفری شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 120 رهن: 120,000,000 تعداد‌نفرات: 4
  تعداد بازدید: 0
  120 متر طبقه

  آپارتمان

  3 خواب

  120,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات