051-38769170-1

جستجوی‌خواهان

 • اجاره
  شناسه: 9406 تاریخ: 1400/05/05 نام‌خانوادگی: شریف زاده شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 120 رهن: 100,000,000 اجاره: 5,000,000 تعداد‌نفرات: 4
  تعداد بازدید: 0
  120 متر طبقه

  دستگاه آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  100,000,000 رهن 5,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 9404 تاریخ: 1400/05/04 نام‌خانوادگی: اکبریان ‌معرف: صرافی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 75 رهن: 100,000,000 اجاره: 2,000,000 تعداد‌نفرات: 2
  تعداد بازدید: 0
  75 متر طبقه

  دستگاه آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  100,000,000 رهن 2,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 9403 تاریخ: 1400/05/04 نام‌خانوادگی: رجبی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 90 رهن: 100,000,000 اجاره: 2,000,000 تعداد‌نفرات: 2
  تعداد بازدید: 0
  90 متر طبقه

  دستگاه آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  100,000,000 رهن 2,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 9401 تاریخ: 1400/05/03 نام‌خانوادگی: قوامی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 80 رهن: 50,000,000 اجاره: 4,000,000 تعداد‌نفرات: 3
  تعداد بازدید: 0
  80 متر طبقه

  دستگاه آپارتمان

  دو خواب.پارکینگ زیاد مهم نیس

  50,000,000 رهن 4,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 9397 تاریخ: 1400/05/02 نام‌خانوادگی: جعفرزاده یزد شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 120 رهن: 30,000,000 اجاره: 3,000,000 تعداد‌نفرات: 3 طبقه: 0
  تعداد بازدید: 0
  120 متر طبقه 0

  دستگاه آپارتمان

  مقدم بازدید شد و تقریبا اکی.

  30,000,000 رهن 3,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 9396 تاریخ: 1400/05/02 نام‌خانوادگی: اقای ریگی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 200 رهن: 100,000,000 اجاره: 6,000,000
  تعداد بازدید: 0
  200 متر طبقه

  دستگاه آپارتمان

  2 واحدی ویلایی میخواد.هرکدوم 100 متر.ترج...

  100,000,000 رهن 6,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 9392 تاریخ: 1400/05/02 نام‌خانوادگی: خندان شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 50,000,000 اجاره: 1,500,000 تعداد‌نفرات: 2
  تعداد بازدید: 0
  متر طبقه

  دستگاه آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  50,000,000 رهن 1,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 9389 تاریخ: 1400/04/31 نام‌خانوادگی: معصومی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 100 رهن: 100,000,000 اجاره: 3,000,000 تعداد‌نفرات: 3
  تعداد بازدید: 0
  100 متر طبقه

  دستگاه آپارتمان

  تا طبقه 2بدون آسانسور

  100,000,000 رهن 3,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 9387 تاریخ: 1400/04/31 نام‌خانوادگی: سرایی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 130 رهن: 100,000,000 اجاره: 7,000,000 تعداد‌نفرات: 4
  تعداد بازدید: 0
  130 متر طبقه

  دستگاه آپارتمان

  عجله ای.خونه حسینی بازدید شد.خونه نوساز ...

  100,000,000 رهن 7,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 9385 تاریخ: 1400/04/31 نام‌خانوادگی: خانم احمدی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 170 رهن: 600,000,000 اجاره: 0
  تعداد بازدید: 0
  170 متر طبقه

  دستگاه آپارتمان

  صفر واماده

  600,000,000 رهن 0 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 9384 تاریخ: 1400/04/30 نام‌خانوادگی: هادی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 230,000,000 تعداد‌نفرات: 4
  تعداد بازدید: 0
  متر طبقه

  دستگاه آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  230,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 9382 تاریخ: 1400/04/29 نام‌خانوادگی: تبریزی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 80 رهن: 50,000,000 اجاره: 3,500,000 تعداد‌نفرات: 3
  تعداد بازدید: 1
  80 متر طبقه

  دستگاه آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  50,000,000 رهن 3,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 9381 تاریخ: 1400/04/29 نام‌خانوادگی: عبداللهی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 100,000,000 اجاره: 5,000,000 تعداد‌نفرات: 3
  تعداد بازدید: 1
  متر طبقه

  دستگاه آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  100,000,000 رهن 5,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 9380 تاریخ: 1400/04/29 نام‌خانوادگی: اقای نوروزی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 30,000,000 اجاره: 3,000,000 تعداد‌نفرات: 2
  تعداد بازدید: 3
  متر طبقه

  دستگاه آپارتمان

  زوج هستن.تراس یا حیاط یا پشت بوم داشته ب...

  30,000,000 رهن 3,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 9378 تاریخ: 1400/04/29 نام‌خانوادگی: مشهدی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 150 رهن: 100,000,000 اجاره: 12,000,000 تعداد‌نفرات: 4
  تعداد بازدید: 2
  150 متر طبقه

  دستگاه آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  100,000,000 رهن 12,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات