051-38769170-1

جستجوی‌خواهان

 • اجاره
  شناسه: 6935 تاریخ: 1398/04/28 نام‌خانوادگی: صمصامی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 85 رهن: 110,000,000 تعداد‌نفرات: 4
  تعداد بازدید: 11
  85 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  110,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6934 تاریخ: 1398/04/27 نام‌خانوادگی: خانم صادقی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 65,000,000 تعداد‌نفرات: 1
  تعداد بازدید: 12
  متر طبقه

  آپارتمان

  10000000 رهن 1200 اجاره / دو ماه فرصت دا...

  65,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6933 تاریخ: 1398/04/27 نام‌خانوادگی: گلشاهی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 70 رهن: 10,000,000 اجاره: 1,000,000 تعداد‌نفرات: 2
  تعداد بازدید: 11
  70 متر طبقه

  آپارتمان

  20 روز مهلت دارند

  10,000,000 رهن 1,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6932 تاریخ: 1398/04/27 نام‌خانوادگی: فیضی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 20,000,000 اجاره: 3,000,000 تعداد‌نفرات: 3
  تعداد بازدید: 12
  متر طبقه

  آپارتمان

  یک ماه فرصت دارند / واحد گلستانی امیر مع...

  20,000,000 رهن 3,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6931 تاریخ: 1398/04/26 نام‌خانوادگی: اسدی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 10,000,000 اجاره: 1,000,000 تعداد‌نفرات: 2
  تعداد بازدید: 13
  متر طبقه

  آپارتمان

  دانشجو عراقی

  10,000,000 رهن 1,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6930 تاریخ: 1398/04/26 نام‌خانوادگی: آقایی میبدی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 150 رهن: 150,000,000 اجاره: 4,000,000 تعداد‌نفرات: 4
  تعداد بازدید: 12
  150 متر طبقه

  آپارتمان

  رهن و اجاره مجموعا تا 10 / یک ماه فرصت د...

  150,000,000 رهن 4,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6929 تاریخ: 1398/04/26 نام‌خانوادگی: حیدری شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 150,000,000 اجاره: 5,000,000 تعداد‌نفرات: 6
  تعداد بازدید: 11
  متر طبقه

  آپارتمان

  خواهان دو واحد صد متری با هم /شغل آزاد ت...

  150,000,000 رهن 5,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6927 تاریخ: 1398/04/26 نام‌خانوادگی: خانم نیازی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 100,000,000 تعداد‌نفرات: 4
  تعداد بازدید: 9
  متر طبقه

  آپارتمان

  تا یک ماه فرصت دارند

  100,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6926 تاریخ: 1398/04/26 نام‌خانوادگی: حسن زاده شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 90 رهن: 120,000,000 تعداد‌نفرات: 4
  تعداد بازدید: 10
  90 متر طبقه

  آپارتمان

  ده روز فرصت دارند/ همکف یا آسانسور دار

  120,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6924 تاریخ: 1398/04/26 نام‌خانوادگی: حبیبی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 200,000,000 تعداد‌نفرات: 4
  تعداد بازدید: 11
  متر طبقه

  آپارتمان

  واحد حسینی رضوی 28 معرفی شد طبقه 2

  200,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6923 تاریخ: 1398/04/26 نام‌خانوادگی: حمید نژاد شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 150 رهن: 250,000,000 تعداد‌نفرات: 4
  تعداد بازدید: 13
  150 متر طبقه

  آپارتمان

  محدوده رضوی تا دو ماه فرصت دارند

  250,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6921 تاریخ: 1398/04/25 نام‌خانوادگی: خیراللهی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 60,000,000 اجاره: 600,000 تعداد‌نفرات: 3
  تعداد بازدید: 11
  متر طبقه

  آپارتمان

  با پارکینگ 1 خواب

  60,000,000 رهن 600,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6920 تاریخ: 1398/04/25 نام‌خانوادگی: خانم شریفی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 30,000,000 اجاره: 1,500,000
  تعداد بازدید: 13
  متر طبقه

  آپارتمان

  دو خواب

  30,000,000 رهن 1,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6919 تاریخ: 1398/04/25 نام‌خانوادگی: خانم منصوری شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 60 تعداد‌نفرات: 2
  تعداد بازدید: 10
  60 متر طبقه

  آپارتمان

  یک خواب

  رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6918 تاریخ: 1398/04/25 نام‌خانوادگی: خانم محمدی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 10,000,000 اجاره: 1,300,000 تعداد‌نفرات: 3
  تعداد بازدید: 11
  متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  10,000,000 رهن 1,300,000 اجاره مشاهده‌جزئیات