051-38769170-1

جستجوی‌خواهان

 • اجاره
  شناسه: 672 تاریخ: 1394/04/23 نام‌خانوادگی: خانم بخت آور ‌معرف: 09155152915 شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 70 رهن: 10,000,000 اجاره: 400,000 تعداد‌نفرات: 1 طبقه: 0
  تعداد بازدید: 41
  70 متر طبقه 0

  آپارتمان

  جهت دفترکار

  10,000,000 رهن 400,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 671 تاریخ: 1394/04/23 نام‌خانوادگی: رفاهی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 150 رهن: 60,000,000 اجاره: 300,000 تعداد‌نفرات: 4 طبقه: 0
  تعداد بازدید: 44
  150 متر طبقه 0

  آپارتمان

  ترجیحا دربستی

  60,000,000 رهن 300,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 670 تاریخ: 1394/04/23 نام‌خانوادگی: خضرایی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 110 رهن: 60,000,000 اجاره: 0 تعداد‌نفرات: 3 طبقه: 1
  تعداد بازدید: 42
  110 متر طبقه 1

  آپارتمان

  کامیون دار

  60,000,000 رهن 0 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 669 تاریخ: 1394/04/23 نام‌خانوادگی: خوش هیکل شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 90 رهن: 10,000,000 اجاره: 1,000,000 تعداد‌نفرات: 2 طبقه: 2
  تعداد بازدید: 42
  90 متر طبقه 2

  آپارتمان

  زوج برای جهیزیه

  10,000,000 رهن 1,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 668 تاریخ: 1394/04/22 نام‌خانوادگی: پهلوان شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 90 رهن: 45,000,000 تعداد‌نفرات: 3 طبقه: 1
  تعداد بازدید: 38
  90 متر طبقه 1

  آپارتمان

  آپارتمان-

  45,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 667 تاریخ: 1394/04/22 نام‌خانوادگی: غزنوی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 100 رهن: 30,000,000 اجاره: 1,000,000 تعداد‌نفرات: 4 طبقه: 0
  تعداد بازدید: 39
  100 متر طبقه 0

  آپارتمان

  آپارتمان

  30,000,000 رهن 1,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 666 تاریخ: 1394/04/22 نام‌خانوادگی: حسینی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 85 رهن: 3,000,000 اجاره: 800,000 تعداد‌نفرات: 4 طبقه: 0
  تعداد بازدید: 43
  85 متر طبقه 0

  آپارتمان

  آپارتمان

  3,000,000 رهن 800,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 665 تاریخ: 1394/04/22 نام‌خانوادگی: خانم توکلی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 60 رهن: 10,000,000 اجاره: 400,000 تعداد‌نفرات: 3 طبقه: 0
  تعداد بازدید: 44
  60 متر طبقه 0

  آپارتمان

  مورد چهنوی وشجریان بازدید شد

  10,000,000 رهن 400,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 663 تاریخ: 1394/04/21 نام‌خانوادگی: طوسی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 150 رهن: 20,000,000 اجاره: 2,000,000 تعداد‌نفرات: 3 طبقه: 1
  تعداد بازدید: 42
  150 متر طبقه 1

  آپارتمان

  آپارتمان

  20,000,000 رهن 2,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 662 تاریخ: 1394/04/21 نام‌خانوادگی: موسوی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 100 رهن: 45,000,000 تعداد‌نفرات: 3 طبقه: 0
  تعداد بازدید: 42
  100 متر طبقه 0

  آپارتمان

  آپارتمان-

  45,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 661 تاریخ: 1394/04/21 نام‌خانوادگی: رضائی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 100 رهن: 45,000,000 تعداد‌نفرات: 2 طبقه: 1
  تعداد بازدید: 43
  100 متر طبقه 1

  آپارتمان

  برای جهاز-کارمند

  45,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 660 تاریخ: 1394/04/21 نام‌خانوادگی: ابراهیمی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 80 رهن: 20,000,000 اجاره: 500,000 تعداد‌نفرات: 3 طبقه: 0
  تعداد بازدید: 43
  80 متر طبقه 0

  آپارتمان

  آپارتمان-2 خواب-همکف و اول ترجیحا

  20,000,000 رهن 500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 659 تاریخ: 1394/04/21 نام‌خانوادگی: سعادتی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 65 رهن: 35,000,000 تعداد‌نفرات: 2 طبقه: 0
  تعداد بازدید: 45
  65 متر طبقه 0

  آپارتمان

  آپارتمان-یک نفر خانم و بچه 8 ساله

  35,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 658 تاریخ: 1394/04/21 نام‌خانوادگی: تاج بخش شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 110 رهن: 10,000,000 اجاره: 1,000,000 تعداد‌نفرات: 2 طبقه: 0
  تعداد بازدید: 45
  110 متر طبقه 0

  آپارتمان

  آپارتمان

  10,000,000 رهن 1,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 657 تاریخ: 1394/04/21 نام‌خانوادگی: خیری شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 110 رهن: 30,000,000 اجاره: 500,000 تعداد‌نفرات: 3 طبقه: 1
  تعداد بازدید: 39
  110 متر طبقه 1

  آپارتمان

  آپارتمان-

  30,000,000 رهن 500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات