051-38769170-1

جستجوی‌خواهان

 • اجاره
  شناسه: 1168 تاریخ: 1394/08/18 نام‌خانوادگی: بي نام شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 طبقه: 0
  تعداد بازدید: 39
  متر طبقه 0

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 1167 تاریخ: 1394/08/18 نام‌خانوادگی: بي نام شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 طبقه: 5
  تعداد بازدید: 37
  متر طبقه 5

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 1166 تاریخ: 1394/08/18 نام‌خانوادگی: کریمی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 120 رهن: 10,000,000 اجاره: 1,400,000 تعداد‌نفرات: 4 طبقه: 0
  تعداد بازدید: 38
  120 متر طبقه 0

  آپارتمان

  آپارتمان

  10,000,000 رهن 1,400,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 1165 تاریخ: 1394/08/18 نام‌خانوادگی: ابراهیمی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 60 طبقه: 0
  تعداد بازدید: 36
  60 متر طبقه 0

  آپارتمان

  مغازه جهت غذاهای سنتی

  رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 1164 تاریخ: 1394/08/18 نام‌خانوادگی: خانم صالحی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 75 رهن: 25,000,000 اجاره: 200,000 تعداد‌نفرات: 2 طبقه: 0
  تعداد بازدید: 39
  75 متر طبقه 0

  آپارتمان

  با مادرشان با آسانسور باشد-همکف نباشد

  25,000,000 رهن 200,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 1162 تاریخ: 1394/08/17 نام‌خانوادگی: موسوی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 90 رهن: 30,000,000 اجاره: 500,000 تعداد‌نفرات: 3 طبقه: 0
  تعداد بازدید: 44
  90 متر طبقه 0

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  30,000,000 رهن 500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 1161 تاریخ: 1394/08/17 نام‌خانوادگی: قیصری شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 110 رهن: 70,000,000 اجاره: 0 تعداد‌نفرات: 2 طبقه: 0
  تعداد بازدید: 40
  110 متر طبقه 0

  آپارتمان

  محدوده رضوی باشد

  70,000,000 رهن 0 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 1155 تاریخ: 1394/08/16 نام‌خانوادگی: خانم قدمگاهی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 100 رهن: 50,000,000 تعداد‌نفرات: 3 طبقه: 0
  تعداد بازدید: 38
  100 متر طبقه 0

  آپارتمان

  قابل تبدیل به اجاره تا 1 م

  50,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 1154 تاریخ: 1394/08/16 نام‌خانوادگی: درویش زاده شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 60 رهن: 20,000,000 اجاره: 300,000 طبقه: 0
  تعداد بازدید: 37
  60 متر طبقه 0

  آپارتمان

  دفترکار جهت شرکت بازرگانی

  20,000,000 رهن 300,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 1152 تاریخ: 1394/08/15 نام‌خانوادگی: فقیه نیا شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 90 رهن: 5,000,000 اجاره: 800,000 تعداد‌نفرات: 3 طبقه: 0
  تعداد بازدید: 38
  90 متر طبقه 0

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  5,000,000 رهن 800,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 1150 تاریخ: 1394/08/15 نام‌خانوادگی: شایان فر شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 40 رهن: 4,000,000 اجاره: 400,000 تعداد‌نفرات: 2 طبقه: 0
  تعداد بازدید: 44
  40 متر طبقه 0

  آپارتمان

  تربت جامی-سوییت

  4,000,000 رهن 400,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 1149 تاریخ: 1394/08/15 نام‌خانوادگی: احمدی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 90 رهن: 45,000,000 اجاره: 0 تعداد‌نفرات: 2 طبقه: 0
  تعداد بازدید: 39
  90 متر طبقه 0

  آپارتمان

  باآسانسور باشد

  45,000,000 رهن 0 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 1147 تاریخ: 1394/08/15 نام‌خانوادگی: جمشیدیان شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 100 رهن: 5,000,000 اجاره: 1,000,000 طبقه: 0
  تعداد بازدید: 39
  100 متر طبقه 0

  آپارتمان

  دفترکارجهت آسانسور

  5,000,000 رهن 1,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 1146 تاریخ: 1394/08/14 نام‌خانوادگی: علیمی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 90 رهن: 30,000,000 طبقه: 0
  تعداد بازدید: 41
  90 متر طبقه 0

  آپارتمان

  آپارتمان

  30,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 1145 تاریخ: 1394/08/14 نام‌خانوادگی: حسین پور شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250 رهن: 10,000,000 اجاره: 1,600,000 تعداد‌نفرات: 4 طبقه: 0
  تعداد بازدید: 41
  250 متر طبقه 0

  آپارتمان

  دربست-ویلایی

  10,000,000 رهن 1,600,000 اجاره مشاهده‌جزئیات