051-38769170-1

جستجوی‌خواهان

 • اجاره
  شناسه: 6125 تاریخ: 1397/12/18 نام‌خانوادگی: گلمحمدی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 70,000,000 تعداد‌نفرات: 3
  تعداد بازدید: 6
  متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  70,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6122 تاریخ: 1397/12/18 نام‌خانوادگی: موسوی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 10,000,000 اجاره: 2,500,000
  تعداد بازدید: 7
  متر طبقه

  آپارتمان

  ویلایی یک طبقه مسکونی با زیر زمین ، بعنو...

  10,000,000 رهن 2,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6121 تاریخ: 1397/12/18 نام‌خانوادگی: اشرافی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 80 رهن: 80,000,000
  تعداد بازدید: 6
  80 متر طبقه

  آپارتمان

  آسانسور دار

  80,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6120 تاریخ: 1397/12/18 نام‌خانوادگی: خانم راستی ‌معرف: 09155239215 راستی همسر شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1
  تعداد بازدید: 7
  متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6119 تاریخ: 1397/12/18 نام‌خانوادگی: آهوئی محمد شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 60,000,000 اجاره: 1,000,000 تعداد‌نفرات: 4
  تعداد بازدید: 6
  متر طبقه

  آپارتمان

  طبقه سه به بالا با آسانسور

  60,000,000 رهن 1,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6112 تاریخ: 1397/12/16 نام‌خانوادگی: خانم بهادری ‌معرف: مشتری قدیمی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 100 رهن: 20,000,000 اجاره: 2,500,000
  تعداد بازدید: 4
  100 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  20,000,000 رهن 2,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6108 تاریخ: 1397/12/16 نام‌خانوادگی: عباسیان شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 20,000,000 اجاره: 3,000,000
  تعداد بازدید: 5
  متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  20,000,000 رهن 3,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6099 تاریخ: 1397/12/14 نام‌خانوادگی: اقای حریری شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 110 رهن: 20,000,000 اجاره: 4,500,000
  تعداد بازدید: 4
  110 متر طبقه

  آپارتمان

  واحد لوکس

  20,000,000 رهن 4,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6091 تاریخ: 1397/12/10 نام‌خانوادگی: خانم مشهدی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 40,000,000 اجاره: 300,000 تعداد‌نفرات: 2
  تعداد بازدید: 5
  متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  40,000,000 رهن 300,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6089 تاریخ: 1397/12/12 نام‌خانوادگی: معنوی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 140 رهن: 30 اجاره: 3,000,000 تعداد‌نفرات: 4
  تعداد بازدید: 5
  140 متر طبقه

  آپارتمان

  سه خواب / سال ساخت زیر 4 سال

  30 رهن 3,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6085 تاریخ: 1397/12/10 نام‌خانوادگی: علینژاد شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 100 رهن: 90,000,000 اجاره: 1,000,000 تعداد‌نفرات: 2
  تعداد بازدید: 4
  100 متر طبقه

  آپارتمان

  جهت جهیزیه

  90,000,000 رهن 1,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6084 تاریخ: 1397/12/10 نام‌خانوادگی: قاسمی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 160 رهن: 200,000,000 تعداد‌نفرات: 3
  تعداد بازدید: 5
  160 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  200,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6083 تاریخ: 1397/12/10 نام‌خانوادگی: موسوی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 150 رهن: 10,000,000 اجاره: 1,500,000
  تعداد بازدید: 6
  150 متر طبقه

  آپارتمان

  دانشجوی عراقی-3 4 مورد یکجا یا به صورت ت...

  10,000,000 رهن 1,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6080 تاریخ: 1397/12/09 نام‌خانوادگی: زاهدی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 10,000,000 اجاره: 3,500,000
  تعداد بازدید: 8
  متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  10,000,000 رهن 3,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6079 تاریخ: 1397/12/09 نام‌خانوادگی: ذهبی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 50,000,000 اجاره: 1,200,000 تعداد‌نفرات: 2
  تعداد بازدید: 7
  متر طبقه

  آپارتمان

  جهیزیه

  50,000,000 رهن 1,200,000 اجاره مشاهده‌جزئیات