051-38769170-1

جستجوی‌خواهان

 • اجاره
  شناسه: 6577 تاریخ: 1398/03/18 نام‌خانوادگی: خانم نجار ‌معرف: مانشین-سرافرازان شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 90 رهن: 100,000,000 تعداد‌نفرات: 2
  تعداد بازدید: 1
  90 متر طبقه
  100,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6576 تاریخ: 1398/03/18 نام‌خانوادگی: خانم امیرخواه ‌معرف: مانیشن شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 100 رهن: 10,000,000 اجاره: 2,000,000
  تعداد بازدید: 2
  100 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  10,000,000 رهن 2,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6575 تاریخ: 1398/03/18 نام‌خانوادگی: خانم افشار ‌معرف: مانیشن شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 120 رهن: 70,000,000 اجاره: 1,500,000 تعداد‌نفرات: 3
  تعداد بازدید: 2
  120 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  70,000,000 رهن 1,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6574 تاریخ: 1398/03/18 نام‌خانوادگی: صفربای شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 10,000,000 اجاره: 1,000,000
  تعداد بازدید: 1
  متر طبقه

  آپارتمان

  جهت آرایشگاه زنانه حداقل 50 متر مستقل

  10,000,000 رهن 1,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6573 تاریخ: 1398/03/18 نام‌خانوادگی: خانم محمودی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 75 رهن: 75,000,000 اجاره: 200,000 تعداد‌نفرات: 2
  تعداد بازدید: 2
  75 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  75,000,000 رهن 200,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6572 تاریخ: 1398/03/18 نام‌خانوادگی: جعفری شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 25,000,000 اجاره: 1,000,000 تعداد‌نفرات: 5
  تعداد بازدید: 3
  متر طبقه

  آپارتمان

  واحد عرفانیان خاقانی 33 معرفی شد

  25,000,000 رهن 1,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6571 تاریخ: 1398/03/18 نام‌خانوادگی: دهنوی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 110
  تعداد بازدید: 3
  110 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6570 تاریخ: 1398/03/17 نام‌خانوادگی: هاشمی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 80 رهن: 20,000,000 اجاره: 1,800,000 تعداد‌نفرات: 2
  تعداد بازدید: 2
  80 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  20,000,000 رهن 1,800,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6569 تاریخ: 1398/03/16 نام‌خانوادگی: رسولی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 25,000,000 اجاره: 2,000,000 تعداد‌نفرات: 3
  تعداد بازدید: 3
  متر طبقه

  آپارتمان

  واحد آثای کشمیری معرفی شد

  25,000,000 رهن 2,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6568 تاریخ: 1398/03/16 نام‌خانوادگی: گلمحمدی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 70,000,000 اجاره: 1,000,000 تعداد‌نفرات: 3
  تعداد بازدید: 2
  متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  70,000,000 رهن 1,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6567 تاریخ: 1398/03/16 نام‌خانوادگی: تیموری افغان ‌معرف: دهخدای 7 شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 160 رهن: 220,000,000 اجاره: 0 تعداد‌نفرات: 4
  تعداد بازدید: 2
  160 متر طبقه

  آپارتمان

  تا برج 5 فرصت داذنو

  220,000,000 رهن 0 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6564 تاریخ: 1398/03/16 نام‌خانوادگی: مومنی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 60,000,000 اجاره: 150,000 تعداد‌نفرات: 3
  تعداد بازدید: 2
  متر طبقه

  آپارتمان

  آلاله 8 ، کریمی معرفی شد

  60,000,000 رهن 150,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6563 تاریخ: 1398/03/16 نام‌خانوادگی: موسوی نژاد شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 120
  تعداد بازدید: 0
  120 متر طبقه

  آپارتمان

  120 متر به بالا / ترجیحا بیشتر اجاره

  رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6562 تاریخ: 1398/03/14 نام‌خانوادگی: ایوانیان شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 30,000,000 اجاره: 600,000 تعداد‌نفرات: 4
  تعداد بازدید: 3
  متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  30,000,000 رهن 600,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6561 تاریخ: 1398/03/14 نام‌خانوادگی: خانم یحیی زاده شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250
  تعداد بازدید: 2
  250 متر طبقه

  آپارتمان

  دربست دو واحد

  رهن اجاره مشاهده‌جزئیات