051-38769170-1

جستجوی‌خواهان

 • اجاره
  شناسه: 6078 تاریخ: 1397/12/08 نام‌خانوادگی: نادری شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 120 رهن: 50,000,000 اجاره: 2,000,000 تعداد‌نفرات: 2
  تعداد بازدید: 8
  120 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  50,000,000 رهن 2,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6074 تاریخ: 1397/12/07 نام‌خانوادگی: وطنی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 140 رهن: 10,000,000 اجاره: 3,500,000
  تعداد بازدید: 9
  140 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  10,000,000 رهن 3,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6068 تاریخ: 1397/12/06 نام‌خانوادگی: کرامتی ‌معرف: آشنای فیض محمدی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 150 رهن: 30,000,000 اجاره: 4,000,000
  تعداد بازدید: 7
  150 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  30,000,000 رهن 4,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6065 تاریخ: 1397/12/06 نام‌خانوادگی: زاهدی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 50,000,000 اجاره: 3,000,000 تعداد‌نفرات: 4
  تعداد بازدید: 9
  متر طبقه

  آپارتمان

  سه خواب با آسانسور

  50,000,000 رهن 3,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6064 تاریخ: 1397/12/06 نام‌خانوادگی: پارسی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 70 رهن: 10,000,000 اجاره: 1,000,000
  تعداد بازدید: 9
  70 متر طبقه

  آپارتمان

  جهت سالن آرایشگاه

  10,000,000 رهن 1,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6063 تاریخ: 1397/12/05 نام‌خانوادگی: حسین زاده شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 140 رهن: 100,000,000 اجاره: 1,000,000 تعداد‌نفرات: 2
  تعداد بازدید: 8
  140 متر طبقه

  آپارتمان

  واحد براتی بازدید شد

  100,000,000 رهن 1,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6061 تاریخ: 1397/12/05 نام‌خانوادگی: فیض محمدی ‌معرف: همسایه 09151156459 شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 150 رهن: 170,000,000 تعداد‌نفرات: 3
  تعداد بازدید: 7
  150 متر طبقه

  آپارتمان

  آپارتمان هنرور

  170,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6060 تاریخ: 1397/12/05 نام‌خانوادگی: قربانی ‌معرف: آپارتمان دهخدا 1 شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 150 رهن: 200,000,000 تعداد‌نفرات: 3
  تعداد بازدید: 8
  150 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  200,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6050 تاریخ: 1397/12/03 نام‌خانوادگی: رئوف ‌معرف: پلاستیک جات رضوی39 شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 100 رهن: 10,000,000 اجاره: 1,200,000 تعداد‌نفرات: 4 طبقه: 1
  تعداد بازدید: 8
  100 متر طبقه 1

  آپارتمان

  واحد کفاش خودشان فردا برای بازدید میرن

  10,000,000 رهن 1,200,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6048 تاریخ: 1397/12/02 نام‌خانوادگی: خانم حسینی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 90 رهن: 25,000,000 اجاره: 800,000 تعداد‌نفرات: 4
  تعداد بازدید: 8
  90 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  25,000,000 رهن 800,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6047 تاریخ: 1397/12/02 نام‌خانوادگی: اوسامه شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 100 رهن: 10,000,000 اجاره: 1,000,000 تعداد‌نفرات: 3
  تعداد بازدید: 5
  100 متر طبقه

  آپارتمان

  دانشجو عراقی-مجرد

  10,000,000 رهن 1,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6044 تاریخ: 1397/12/02 نام‌خانوادگی: کاظمیان شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 40,000,000 اجاره: 300,000 تعداد‌نفرات: 2
  تعداد بازدید: 8
  متر طبقه

  آپارتمان

  دو نفر دانشجو

  40,000,000 رهن 300,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6043 تاریخ: 1397/12/02 نام‌خانوادگی: سجادیان شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 10,000,000 اجاره: 1,300,000
  تعداد بازدید: 7
  متر طبقه

  آپارتمان

  شیک و مرتب باشد ، آسانسور الزامی نیست

  10,000,000 رهن 1,300,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6041 تاریخ: 1397/12/01 نام‌خانوادگی: فرش چین شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 60 رهن: 20,000,000 اجاره: 1,300,000 تعداد‌نفرات: 2
  تعداد بازدید: 6
  60 متر طبقه

  آپارتمان

  حتی الامکان شیک و با پکیج باشد

  20,000,000 رهن 1,300,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6040 تاریخ: 1397/12/01 نام‌خانوادگی: گلستانی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 90 رهن: 20,000,000 اجاره: 1,500,000
  تعداد بازدید: 7
  90 متر طبقه

  آپارتمان

  طبقه 3 به بالا با آسانسور / سال ساخت بال...

  20,000,000 رهن 1,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات