051-38769170-1

جستجوی‌خواهان

 • اجاره
  شناسه: 5964 تاریخ: 1397/11/12 نام‌خانوادگی: محمودآبادی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 120 رهن: 30,000,000 اجاره: 1,000,000 تعداد‌نفرات: 6
  تعداد بازدید: 8
  120 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  30,000,000 رهن 1,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5961 تاریخ: 1397/11/11 نام‌خانوادگی: خانم یحیایی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 120 رهن: 20,000,000 اجاره: 2,000,000 تعداد‌نفرات: 4
  تعداد بازدید: 6
  120 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  20,000,000 رهن 2,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5957 تاریخ: 1397/11/11 نام‌خانوادگی: مختاری شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 40,000,000 اجاره: 1,700,000
  تعداد بازدید: 6
  متر طبقه

  آپارتمان

  حتما با آسانسور / 90 تا 100 متر / همکف ن...

  40,000,000 رهن 1,700,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5954 تاریخ: 1397/11/09 نام‌خانوادگی: حسن پور شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 110 رهن: 150,000,000 تعداد‌نفرات: 4
  تعداد بازدید: 7
  110 متر طبقه

  آپارتمان

  رضاشهر

  150,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5952 تاریخ: 1397/11/09 نام‌خانوادگی: اختری شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 100 رهن: 80,000,000 اجاره: 700,000
  تعداد بازدید: 7
  100 متر طبقه

  آپارتمان

  یا120م رهن کامل

  80,000,000 رهن 700,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5948 تاریخ: 1397/11/08 نام‌خانوادگی: دباغی یزدی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 50,000,000 تعداد‌نفرات: 3
  تعداد بازدید: 7
  متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  50,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5947 تاریخ: 1397/11/08 نام‌خانوادگی: احیایی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 200 رهن: 250,000,000 اجاره: 2,000,000
  تعداد بازدید: 7
  200 متر طبقه

  آپارتمان

  رهن تا 250 م با اجاره

  250,000,000 رهن 2,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5943 تاریخ: 1397/11/07 نام‌خانوادگی: کاشفی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 80 رهن: 10,000,000 اجاره: 1,000,000 تعداد‌نفرات: 5
  تعداد بازدید: 8
  80 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  10,000,000 رهن 1,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5938 تاریخ: 1397/11/06 نام‌خانوادگی: حسن زاده شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 65,000,000
  تعداد بازدید: 6
  متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  65,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5937 تاریخ: 1397/11/06 نام‌خانوادگی: فرازمندی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 60,000,000 اجاره: 150,000 تعداد‌نفرات: 2
  تعداد بازدید: 9
  متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  60,000,000 رهن 150,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5936 تاریخ: 1397/11/06 نام‌خانوادگی: تقی زاده شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 60 رهن: 50,000,000 تعداد‌نفرات: 1
  تعداد بازدید: 9
  60 متر طبقه

  آپارتمان

  تا فروردین

  50,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5932 تاریخ: 1397/11/03 نام‌خانوادگی: براتی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 130 رهن: 50,000,000 اجاره: 2,000,000 تعداد‌نفرات: 3
  تعداد بازدید: 7
  130 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  50,000,000 رهن 2,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5930 تاریخ: 1397/11/03 نام‌خانوادگی: حدادیان شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 80 رهن: 10,000,000 اجاره: 1,200,000 تعداد‌نفرات: 2
  تعداد بازدید: 10
  80 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  10,000,000 رهن 1,200,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5929 تاریخ: 1397/11/03 نام‌خانوادگی: برادران (خانم) شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 100 رهن: 100,000,000 تعداد‌نفرات: 2
  تعداد بازدید: 9
  100 متر طبقه

  آپارتمان

  جهت جهیزیه

  100,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5926 تاریخ: 1397/11/02 نام‌خانوادگی: کتابدار شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 150 رهن: 150,000,000 اجاره: 700,000 تعداد‌نفرات: 2
  تعداد بازدید: 10
  150 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  150,000,000 رهن 700,000 اجاره مشاهده‌جزئیات