051-38769170-1

جستجوی‌خواهان

 • اجاره
  شناسه: 7994 تاریخ: 1399/02/18 نام‌خانوادگی: وکیلی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 60,000,000 اجاره: 7,000,000
  تعداد بازدید: 5
  متر طبقه

  ویلایی

  ویلایی دو واحدی یک واحد 150 با واحد کوچک...

  60,000,000 رهن 7,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7991 تاریخ: 1399/02/18 نام‌خانوادگی: غفوری شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 50,000,000 اجاره: 5,000,000
  تعداد بازدید: 5
  متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  50,000,000 رهن 5,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7981 تاریخ: 1399/02/16 نام‌خانوادگی: سلطانی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 150
  تعداد بازدید: 5
  150 متر طبقه

  ویلایی

  ویلایی تجاری موقت بگیرن برای فست فود

  رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7969 تاریخ: 1399/02/15 نام‌خانوادگی: بهاری شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 200,000,000 اجاره: 2,000,000
  تعداد بازدید: 5
  متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  200,000,000 رهن 2,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7963 تاریخ: 1399/02/14 نام‌خانوادگی: آزاده شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250 رهن: 180,000,000 اجاره: 2,000,000
  تعداد بازدید: 5
  250 متر طبقه

  ویلایی

  دو طبقه مجزا

  180,000,000 رهن 2,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7931 تاریخ: 1399/02/07 نام‌خانوادگی: جعفرآبادی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 50,000,000 اجاره: 2,500,000 تعداد‌نفرات: 4
  تعداد بازدید: 7
  متر طبقه

  ویلایی

  واحد خرم دقیقی 19 معرفی شد سه شنبه جهت ب...

  50,000,000 رهن 2,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7923 تاریخ: 1399/02/06 نام‌خانوادگی: رخش ماه شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 20,000,000 اجاره: 2,500,000
  تعداد بازدید: 8
  متر طبقه

  ویلایی

  واحد خرم دقیقی 19 معرفی شد

  20,000,000 رهن 2,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7810 تاریخ: 1398/12/05 نام‌خانوادگی: فرهادی ‌معرف: جهت دبستان ابتدایی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250 رهن: 50,000,000
  تعداد بازدید: 15
  250 متر طبقه

  ویلایی

  دوطبقه باشد وشناژ داشته باشد

  50,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7807 تاریخ: 1398/12/04 نام‌خانوادگی: وجدانی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 50,000,000 اجاره: 9,000,000
  تعداد بازدید: 16
  متر طبقه

  ویلایی

  ویلای دو یا سه واحد واحدی

  50,000,000 رهن 9,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7748 تاریخ: 1398/11/23 نام‌خانوادگی: نیازمند شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1
  تعداد بازدید: 19
  متر طبقه

  ویلایی

  جهت دبستان دخترانه

  رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7704 تاریخ: 1398/11/14 نام‌خانوادگی: سلیمانی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 300,000,000 تعداد‌نفرات: 5
  تعداد بازدید: 18
  متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  300,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7680 تاریخ: 1398/11/09 نام‌خانوادگی: کفشدار شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 300 رهن: 50,000,000 اجاره: 6,000,000
  تعداد بازدید: 20
  300 متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  50,000,000 رهن 6,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7674 تاریخ: 1398/11/09 نام‌خانوادگی: حافظیان شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250 رهن: 50,000,000 اجاره: 3,000,000 تعداد‌نفرات: 4
  تعداد بازدید: 17
  250 متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  50,000,000 رهن 3,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7583 تاریخ: 1398/10/19 نام‌خانوادگی: سلیمانی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250 رهن: 300,000,000
  تعداد بازدید: 19
  250 متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  300,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7569 تاریخ: 1398/10/16 نام‌خانوادگی: جسمانی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1
  تعداد بازدید: 19
  متر طبقه

  ویلایی

  واحد ترابی معرفی شد

  رهن اجاره مشاهده‌جزئیات