051-38769170-1

جستجوی‌خواهان

 • اجاره
  شناسه: 7196 تاریخ: 1398/06/23 نام‌خانوادگی: دری شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 500 رهن: 100 اجاره: 7,000,000 تعداد‌نفرات: 4
  تعداد بازدید: 4
  500 متر طبقه

  ویلایی

  حسینی مولانا وانوری کریمی باردید شد 300...

  100 رهن 7,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7070 تاریخ: 1398/05/15 نام‌خانوادگی: پور نبی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 160,000,000
  تعداد بازدید: 5
  متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  160,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7062 تاریخ: 1398/05/14 نام‌خانوادگی: پورغلام شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 25,000,000 اجاره: 2,000,000 تعداد‌نفرات: 5
  تعداد بازدید: 7
  متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  25,000,000 رهن 2,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6910 تاریخ: 1398/04/25 نام‌خانوادگی: گوهرشادی ‌معرف: مانیشن- شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250 رهن: 100,000,000 اجاره: 8,000,000
  تعداد بازدید: 7
  250 متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  100,000,000 رهن 8,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6888 تاریخ: 1398/04/21 نام‌خانوادگی: خانم معصومی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250 رهن: 200,000,000 اجاره: 1,500,000
  تعداد بازدید: 9
  250 متر طبقه

  ویلایی

  یک طبقه مهد-یک طبقه مسکونی

  200,000,000 رهن 1,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6867 تاریخ: 1398/04/19 نام‌خانوادگی: نارویی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250 رهن: 250,000,000
  تعداد بازدید: 9
  250 متر طبقه

  ویلایی

  2 واحد 130متری

  250,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6824 تاریخ: 1398/04/13 نام‌خانوادگی: موسوی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 150,000,000 اجاره: 500,000 تعداد‌نفرات: 4
  تعداد بازدید: 8
  متر طبقه

  ویلایی

  تا یک ماه فرصت دارند

  150,000,000 رهن 500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6818 تاریخ: 1398/04/11 نام‌خانوادگی: حیدری ‌معرف: افغانی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250 رهن: 300,000,000 اجاره: 3,000,000
  تعداد بازدید: 13
  250 متر طبقه

  ویلایی

  حتما 3 واحد داشته باشد

  300,000,000 رهن 3,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6737 تاریخ: 1398/04/03 نام‌خانوادگی: زرافشان شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250 رهن: 50,000,000 اجاره: 10,000,000
  تعداد بازدید: 8
  250 متر طبقه

  ویلایی

  2 طبقه مجزا

  50,000,000 رهن 10,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6733 تاریخ: 1398/04/03 نام‌خانوادگی: بهادری شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 90 رهن: 50,000,000 اجاره: 5,000,000 طبقه: 1
  تعداد بازدید: 12
  90 متر طبقه 1

  ویلایی

  دو واحد ویلایی دو خوابه برای دو خانواده ...

  50,000,000 رهن 5,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6692 تاریخ: 1398/03/29 نام‌خانوادگی: خطیبیان شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 50,000,000 اجاره: 5,000,000
  تعداد بازدید: 11
  متر طبقه

  ویلایی

  ویلایی یا آپارتمان 4 خوابه

  50,000,000 رهن 5,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6682 تاریخ: 1398/03/28 نام‌خانوادگی: محمدیان شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 اجاره: 4,000,000
  تعداد بازدید: 11
  متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  رهن 4,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6637 تاریخ: 1398/03/23 نام‌خانوادگی: خالقی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250 رهن: 50,000,000 اجاره: 4,000,000
  تعداد بازدید: 12
  250 متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  50,000,000 رهن 4,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6594 تاریخ: 1398/03/20 نام‌خانوادگی: ایزدی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1
  تعداد بازدید: 14
  متر طبقه

  ویلایی

  جهت مهد کودک

  رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6578 تاریخ: 1398/03/18 نام‌خانوادگی: محولاتی شهر: مشهد منطقه: 17 شهریور
  تعداد بازدید: 11
  متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  رهن اجاره مشاهده‌جزئیات