051-38769170-1

جستجوی‌خواهان

 • اجاره
  شناسه: 11928 تاریخ: 1402/07/01 نام‌خانوادگی: موسی پور شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250 رهن: 400,000,000 اجاره: 25,000,000
  تعداد بازدید: 1
  250 متر طبقه

  باب منزل ویلایی

  بدون‌توضیحات

  400,000,000 رهن 25,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 11844 تاریخ: 1402/05/22 نام‌خانوادگی: کریم خان شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250 رهن: 500,000,000 اجاره: 15,000,000
  تعداد بازدید: 5
  250 متر طبقه

  باب منزل ویلایی

  بدون‌توضیحات

  500,000,000 رهن 15,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 11812 تاریخ: 1402/05/11 نام‌خانوادگی: اسماعیلی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 150 رهن: 500,000,000 اجاره: 5,000,000 تعداد‌نفرات: 4
  تعداد بازدید: 6
  150 متر طبقه

  باب منزل ویلایی

  بدون‌توضیحات

  500,000,000 رهن 5,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 11789 تاریخ: 1402/05/04 نام‌خانوادگی: جلالی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250 رهن: 2,000,000,000
  تعداد بازدید: 8
  250 متر طبقه

  باب منزل ویلایی

  دو یا سه واحدی

  2,000,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 11752 تاریخ: 1402/04/22 نام‌خانوادگی: حیدر زاده شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 1,000,000,000 اجاره: 15,000,000
  تعداد بازدید: 9
  متر طبقه

  باب منزل ویلایی

  بدون‌توضیحات

  1,000,000,000 رهن 15,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 11747 تاریخ: 1402/04/21 نام‌خانوادگی: مقدم شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 150 رهن: 200,000,000 اجاره: 15,000,000 تعداد‌نفرات: 3
  تعداد بازدید: 9
  150 متر طبقه

  باب منزل ویلایی

  بدون‌توضیحات

  200,000,000 رهن 15,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 11556 تاریخ: 1402/02/14 نام‌خانوادگی: عباس زاده شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 500
  تعداد بازدید: 13
  500 متر طبقه

  باب منزل ویلایی

  برای مدرسه

  رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 11482 تاریخ: 1402/01/24 نام‌خانوادگی: خانم صدقی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 600,000,000 اجاره: 15,000,000
  تعداد بازدید: 13
  متر طبقه

  باب منزل ویلایی

  2 طبقه می خواهند در یک ویلایی دربست

  600,000,000 رهن 15,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 11433 تاریخ: 1402/01/07 نام‌خانوادگی: رضایی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250 رهن: 500,000,000 اجاره: 5,000,000
  تعداد بازدید: 13
  250 متر طبقه

  باب منزل ویلایی

  یک واحد کافیه

  500,000,000 رهن 5,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 11430 تاریخ: 1402/01/07 نام‌خانوادگی: مجیدی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 90 رهن: 500,000,000 اجاره: 10,000,000
  تعداد بازدید: 13
  90 متر طبقه

  باب منزل ویلایی

  2 واحد جدا که 90 متری باشند تا یک ماه ف...

  500,000,000 رهن 10,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 11425 تاریخ: 1402/01/05 نام‌خانوادگی: غلمان شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 150 رهن: 200,000,000 اجاره: 15,000,000
  تعداد بازدید: 12
  150 متر طبقه
  200,000,000 رهن 15,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 11387 تاریخ: 1401/12/13 نام‌خانوادگی: افتخاری شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 120 رهن: 100,000,000 اجاره: 10,000,000
  تعداد بازدید: 13
  120 متر طبقه

  باب منزل ویلایی

  بدون‌توضیحات

  100,000,000 رهن 10,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 11311 تاریخ: 1401/11/18 نام‌خانوادگی: هروی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250 رهن: 100,000,000 اجاره: 18,000,000 تعداد‌نفرات: 4
  تعداد بازدید: 13
  250 متر طبقه

  باب منزل ویلایی

  بدون‌توضیحات

  100,000,000 رهن 18,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 11282 تاریخ: 1401/11/08 نام‌خانوادگی: مدرسی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 800,000,000
  تعداد بازدید: 11
  متر طبقه

  باب منزل ویلایی

  3 خواب تمیز

  800,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 11281 تاریخ: 1401/11/08 نام‌خانوادگی: مدرسی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 800,000,000
  تعداد بازدید: 13
  متر طبقه

  باب منزل ویلایی

  3 خواب تمیز

  800,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات