051-38769170-1

جستجوی‌خواهان

 • اجاره
  شناسه: 7320 تاریخ: 1398/07/29 نام‌خانوادگی: عزیززاده شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250 رهن: 50,000,000 اجاره: 7,000,000
  تعداد بازدید: 1
  250 متر طبقه

  ویلایی

  دو طبقه باشد ویک ظبقه دفتر کار انوریر 1...

  50,000,000 رهن 7,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7297 تاریخ: 1398/07/22 نام‌خانوادگی: موسوی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1
  تعداد بازدید: 5
  متر طبقه

  ویلایی

  واحد ناروئی بازدید شد

  رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7296 تاریخ: 1398/07/22 نام‌خانوادگی: صیفی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250 رهن: 20,000,000 اجاره: 5,000,000
  تعداد بازدید: 6
  250 متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  20,000,000 رهن 5,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7275 تاریخ: 1398/07/15 نام‌خانوادگی: خانم جعفرزاده شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 150 رهن: 10,000,000 اجاره: 4,000,000
  تعداد بازدید: 5
  150 متر طبقه

  ویلایی

  حتما دو طبقه

  10,000,000 رهن 4,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7272 تاریخ: 1398/07/15 نام‌خانوادگی: خانم احمدی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250 رهن: 220,000,000 اجاره: 1,500,000
  تعداد بازدید: 5
  250 متر طبقه

  ویلایی

  2 طبقه مجزا هر کدام حداقل 2 خواب

  220,000,000 رهن 1,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7261 تاریخ: 1398/07/13 نام‌خانوادگی: مقدم شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1
  تعداد بازدید: 5
  متر طبقه

  ویلایی

  واحد حسینی مولانا 3 معرفی شد

  رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7259 تاریخ: 1398/07/12 نام‌خانوادگی: خوش رو ‌معرف: 09158932177 پدر همکار حسین شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250 رهن: 20,000,000 اجاره: 5,000,000
  تعداد بازدید: 5
  250 متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  20,000,000 رهن 5,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7226 تاریخ: 1398/07/02 نام‌خانوادگی: غزنوی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 50,000,000 اجاره: 3,000,000 تعداد‌نفرات: 4
  تعداد بازدید: 6
  متر طبقه

  ویلایی

  ویلایی در بست / سگ دارند

  50,000,000 رهن 3,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7196 تاریخ: 1398/06/23 نام‌خانوادگی: دری شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 500 رهن: 100 اجاره: 7,000,000 تعداد‌نفرات: 4
  تعداد بازدید: 12
  500 متر طبقه

  ویلایی

  حسینی مولانا وانوری کریمی باردید شد 300...

  100 رهن 7,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7070 تاریخ: 1398/05/15 نام‌خانوادگی: پور نبی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 160,000,000
  تعداد بازدید: 13
  متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  160,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7062 تاریخ: 1398/05/14 نام‌خانوادگی: پورغلام شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 25,000,000 اجاره: 2,000,000 تعداد‌نفرات: 5
  تعداد بازدید: 18
  متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  25,000,000 رهن 2,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6910 تاریخ: 1398/04/25 نام‌خانوادگی: گوهرشادی ‌معرف: مانیشن- شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250 رهن: 100,000,000 اجاره: 8,000,000
  تعداد بازدید: 13
  250 متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  100,000,000 رهن 8,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6888 تاریخ: 1398/04/21 نام‌خانوادگی: خانم معصومی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250 رهن: 200,000,000 اجاره: 1,500,000
  تعداد بازدید: 15
  250 متر طبقه

  ویلایی

  یک طبقه مهد-یک طبقه مسکونی

  200,000,000 رهن 1,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6867 تاریخ: 1398/04/19 نام‌خانوادگی: نارویی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250 رهن: 250,000,000
  تعداد بازدید: 16
  250 متر طبقه

  ویلایی

  2 واحد 130متری

  250,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6824 تاریخ: 1398/04/13 نام‌خانوادگی: موسوی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 150,000,000 اجاره: 500,000 تعداد‌نفرات: 4
  تعداد بازدید: 13
  متر طبقه

  ویلایی

  تا یک ماه فرصت دارند

  150,000,000 رهن 500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات