051-38769170-1

جستجوی‌خواهان

 • اجاره
  شناسه: 6139 تاریخ: 1397/12/21 نام‌خانوادگی: خانم نبی پور شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 500
  تعداد بازدید: 0
  500 متر طبقه

  ویلایی

  جهت استفاده به عنوان مدرسه

  رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6072 تاریخ: 1397/12/07 نام‌خانوادگی: خانم حجازی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250 رهن: 20,000,000 اجاره: 3,000,000
  تعداد بازدید: 2
  250 متر طبقه

  ویلایی

  ویلایی دو طبقه

  20,000,000 رهن 3,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6055 تاریخ: 1397/12/05 نام‌خانوادگی: دیوار شهر: مشهد منطقه: بلوار فردوسی متراژ: 500 رهن: 50,000,000 اجاره: 10,000,000
  تعداد بازدید: 1
  500 متر طبقه

  ویلایی

  جهت آموزشگاه

  50,000,000 رهن 10,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6046 تاریخ: 1397/12/02 نام‌خانوادگی: اجلالی ‌معرف: 38762128 شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250 رهن: 200,000,000
  تعداد بازدید: 2
  250 متر طبقه

  ویلایی

  یه طبقه یا دو طبقه

  200,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6011 تاریخ: 1397/11/24 نام‌خانوادگی: مرادی خریدار ویلایی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250 طبقه: 2
  تعداد بازدید: 3
  250 متر طبقه 2

  ویلایی

  دو طبقه وخیلی شیک باشه احداباد وکیل اباد...

  رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5996 تاریخ: 1397/11/20 نام‌خانوادگی: رضایی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250
  تعداد بازدید: 4
  250 متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5988 تاریخ: 1397/11/17 نام‌خانوادگی: چمنی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 5,000,000 اجاره: 2,000,000 تعداد‌نفرات: 3
  تعداد بازدید: 2
  متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  5,000,000 رهن 2,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5962 تاریخ: 1397/11/11 نام‌خانوادگی: حسینی فر شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250 رهن: 180,000,000
  تعداد بازدید: 4
  250 متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  180,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5931 تاریخ: 1397/11/03 نام‌خانوادگی: معدنی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 50,000,000 اجاره: 2,000,000
  تعداد بازدید: 7
  متر طبقه

  ویلایی

  09351826535

  50,000,000 رهن 2,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5923 تاریخ: 1397/11/02 نام‌خانوادگی: بربار شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250
  تعداد بازدید: 7
  250 متر طبقه

  ویلایی

  ویلایی دو واحدی جهت مرکز ماساژ / با ورود...

  رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5901 تاریخ: 1397/10/25 نام‌خانوادگی: ضیافتی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 30,000,000 اجاره: 2,000,000
  تعداد بازدید: 7
  متر طبقه

  ویلایی

  30 رهن ، زیر 2 میلیون اجاره

  30,000,000 رهن 2,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5886 تاریخ: 1397/10/22 نام‌خانوادگی: اصفهانی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 180 رهن: 180,000,000
  تعداد بازدید: 5
  180 متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  180,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5883 تاریخ: 1397/10/22 نام‌خانوادگی: فعال ‌معرف: دیوار شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 300 رهن: 200,000,000
  تعداد بازدید: 5
  300 متر طبقه

  ویلایی

  دو واحد 150 متری

  200,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5879 تاریخ: 1397/10/21 نام‌خانوادگی: صیفی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250 رهن: 180,000,000
  تعداد بازدید: 7
  250 متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  180,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5872 تاریخ: 1397/10/19 نام‌خانوادگی: میش مست شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250 رهن: 180,000,000
  تعداد بازدید: 6
  250 متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  180,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات