051-38769170-1

جستجوی‌خواهان

 • اجاره
  شناسه: 6451 تاریخ: 1398/02/28 نام‌خانوادگی: خانم مصطفوی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 200 رهن: 130,000,000
  تعداد بازدید: 0
  200 متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  130,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6441 تاریخ: 1398/02/27 نام‌خانوادگی: امامی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 300 رهن: 300,000,000
  تعداد بازدید: 0
  300 متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  300,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6354 تاریخ: 1398/02/10 نام‌خانوادگی: وزیری شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1
  تعداد بازدید: 0
  متر طبقه

  ویلایی

  چهار خوابه

  رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6352 تاریخ: 1398/02/09 نام‌خانوادگی: قانمیان شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 50,000,000 اجاره: 4,000,000 تعداد‌نفرات: 3
  تعداد بازدید: 1
  متر طبقه

  ویلایی

  خواهان دوبلکس

  50,000,000 رهن 4,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6351 تاریخ: 1398/02/09 نام‌خانوادگی: رمضانی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 150,000,000 تعداد‌نفرات: 5
  تعداد بازدید: 1
  متر طبقه

  ویلایی

  آپارتمان همکف حیاط دار هم میخواهند

  150,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6313 تاریخ: 1398/02/03 نام‌خانوادگی: سلمانی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250 رهن: 100,000,000 اجاره: 2,000,000 تعداد‌نفرات: 4
  تعداد بازدید: 2
  250 متر طبقه

  ویلایی

  یا آپارتمان شیک با حیاط اختصاصی

  100,000,000 رهن 2,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6275 تاریخ: 1398/01/30 نام‌خانوادگی: قاسمی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 50,000,000 اجاره: 2,500,000
  تعداد بازدید: 1
  متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  50,000,000 رهن 2,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6257 تاریخ: 1398/01/28 نام‌خانوادگی: شکیبا شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 100,000,000
  تعداد بازدید: 2
  متر طبقه

  ویلایی

  جهت مدرسه / اجاره تا 10م / تا خرداد فرصت...

  100,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6200 تاریخ: 1398/01/19 نام‌خانوادگی: تولایی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 اجاره: 5,000,000
  تعداد بازدید: 4
  متر طبقه

  ویلایی

  جهت آموزشگاه زبان / ترجیحا حاشیه پیروزی

  رهن 5,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6199 تاریخ: 1398/01/19 نام‌خانوادگی: نعیمی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 50,000,000 اجاره: 5,000,000
  تعداد بازدید: 5
  متر طبقه

  ویلایی

  جهت باشگاه ورزشی / ارتفاع سقف حداقل 3 مت...

  50,000,000 رهن 5,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6162 تاریخ: 1398/01/12 نام‌خانوادگی: زرافشان شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1
  تعداد بازدید: 6
  متر طبقه

  ویلایی

  ویلایی دو طبقه جهت سکونت و آرایشگاه زنان...

  رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6139 تاریخ: 1397/12/21 نام‌خانوادگی: خانم نبی پور شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 500
  تعداد بازدید: 6
  500 متر طبقه

  ویلایی

  جهت استفاده به عنوان مدرسه

  رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6072 تاریخ: 1397/12/07 نام‌خانوادگی: خانم حجازی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250 رهن: 20,000,000 اجاره: 3,000,000
  تعداد بازدید: 6
  250 متر طبقه

  ویلایی

  ویلایی دو طبقه

  20,000,000 رهن 3,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6055 تاریخ: 1397/12/05 نام‌خانوادگی: دیوار شهر: مشهد منطقه: بلوار فردوسی متراژ: 500 رهن: 50,000,000 اجاره: 10,000,000
  تعداد بازدید: 7
  500 متر طبقه

  ویلایی

  جهت آموزشگاه

  50,000,000 رهن 10,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6046 تاریخ: 1397/12/02 نام‌خانوادگی: اجلالی ‌معرف: 38762128 شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250 رهن: 200,000,000
  تعداد بازدید: 6
  250 متر طبقه

  ویلایی

  یه طبقه یا دو طبقه

  200,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات