051-38769170-1

جستجوی‌خواهان

 • اجاره
  شناسه: 11937 تاریخ: 1402/07/04 نام‌خانوادگی: حدادیان شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 20 رهن: 100,000,000 اجاره: 10,000,000
  تعداد بازدید: 1
  20 متر طبقه

  باب مغازه

  بدون‌توضیحات

  100,000,000 رهن 10,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 11913 تاریخ: 1402/06/24 نام‌خانوادگی: صادقی حاشیه ی کلانتری شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 20 رهن: 100,000,000 اجاره: 8,000,000
  تعداد بازدید: 3
  20 متر طبقه

  باب مغازه

  پوشاک ترک رودکی 20 پ48

  100,000,000 رهن 8,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 11904 تاریخ: 1402/06/18 نام‌خانوادگی: مومن شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 150 رهن: 500,000,000 اجاره: 30,000,000
  تعداد بازدید: 4
  150 متر طبقه

  باب مغازه

  بدون‌توضیحات

  500,000,000 رهن 30,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 11903 تاریخ: 1402/06/18 نام‌خانوادگی: احمدی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 70 رهن: 100,000,000 اجاره: 30,000,000
  تعداد بازدید: 4
  70 متر طبقه

  باب مغازه

  جهت تعمیرگاه ماشین

  100,000,000 رهن 30,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 11890 تاریخ: 1402/06/09 نام‌خانوادگی: غلامی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 30 رهن: 100,000,000 اجاره: 10,000,000
  تعداد بازدید: 5
  30 متر طبقه

  باب مغازه

  بدون‌توضیحات

  100,000,000 رهن 10,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 11886 تاریخ: 1402/06/07 نام‌خانوادگی: خانم تیمورزاده شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 60 رهن: 100,000,000 اجاره: 7,000,000
  تعداد بازدید: 5
  60 متر طبقه

  باب مغازه

  جهت دفتر کار تعمیرات بورد الکترونیکی

  100,000,000 رهن 7,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 11857 تاریخ: 1402/05/28 نام‌خانوادگی: نقایی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 20 رهن: 100,000,000 اجاره: 15,000,000
  تعداد بازدید: 5
  20 متر طبقه

  باب مغازه

  جهت فست فود

  100,000,000 رهن 15,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 11855 تاریخ: 1402/05/27 نام‌خانوادگی: خانم چهنوی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 30 رهن: 100,000,000 اجاره: 12,000,000
  تعداد بازدید: 5
  30 متر طبقه

  باب مغازه

  جهت کافی شاپ

  100,000,000 رهن 12,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 11840 تاریخ: 1402/05/21 نام‌خانوادگی: عزیزی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 15 رهن: 100,000,000 اجاره: 15,000,000
  تعداد بازدید: 6
  15 متر طبقه

  باب مغازه

  کافی شاپ یا محصولات فرهنگی

  100,000,000 رهن 15,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 11769 تاریخ: 1402/04/28 نام‌خانوادگی: پریوش شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 20 رهن: 100,000,000 اجاره: 7,000,000
  تعداد بازدید: 9
  20 متر طبقه

  باب مغازه

  بدون‌توضیحات

  100,000,000 رهن 7,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 11622 تاریخ: 1402/03/01 نام‌خانوادگی: سلمانی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 150 رهن: 100,000,000 اجاره: 10,000,000
  تعداد بازدید: 18
  150 متر طبقه

  باب مغازه

  انباری جهت لوله ولوازم

  100,000,000 رهن 10,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 11567 تاریخ: 1402/02/18 نام‌خانوادگی: مجاور شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 20 رهن: 200,000,000 اجاره: 10,000,000
  تعداد بازدید: 18
  20 متر طبقه

  باب مغازه

  بدون‌توضیحات

  200,000,000 رهن 10,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 11501 تاریخ: 1402/01/29 نام‌خانوادگی: برومند شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 100 رهن: 200,000,000 اجاره: 80,000,000
  تعداد بازدید: 19
  100 متر طبقه

  باب مغازه

  فست فود

  200,000,000 رهن 80,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 11491 تاریخ: 1402/01/27 نام‌خانوادگی: شیرخانی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 25 رهن: 50,000,000 اجاره: 6,000,000
  تعداد بازدید: 15
  25 متر طبقه

  باب مغازه

  رویه کوبی میل

  50,000,000 رهن 6,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 11456 تاریخ: 1402/01/16 نام‌خانوادگی: حسینی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 40 رهن: 150,000,000 اجاره: 25,000,000
  تعداد بازدید: 14
  40 متر طبقه

  باب مغازه

  تعویض روغن

  150,000,000 رهن 25,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات