051-38769170-1

جستجوی‌خواهان

 • اجاره
  شناسه: 9399 تاریخ: 1400/05/03 نام‌خانوادگی: مجیدی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 100 رهن: 80,000,000 اجاره: 6,000,000
  تعداد بازدید: 0
  100 متر طبقه

  باب مغازه

  دفتر تاسیسات میخواد.تجاری هم نبود اکیه

  80,000,000 رهن 6,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 9379 تاریخ: 1400/04/29 نام‌خانوادگی: عباسی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 50 رهن: 100,000,000 اجاره: 5,000,000
  تعداد بازدید: 2
  50 متر طبقه

  باب مغازه

  جهت تعویض روغن

  100,000,000 رهن 5,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 9371 تاریخ: 1400/04/27 نام‌خانوادگی: مقدم شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 90
  تعداد بازدید: 1
  90 متر طبقه

  باب مغازه

  ارتفاع3.5 جهت نانوایی

  رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 9339 تاریخ: 1400/04/19 نام‌خانوادگی: اقای محبی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 60 رهن: 80,000,000 اجاره: 3,000,000
  تعداد بازدید: 3
  60 متر طبقه

  باب مغازه

  ارایشگاه زنانه

  80,000,000 رهن 3,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 9308 تاریخ: 1400/04/12 نام‌خانوادگی: عشرتی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 20 رهن: 10,000,000 اجاره: 3,500,000
  تعداد بازدید: 3
  20 متر طبقه

  باب مغازه

  دفتر املاک

  10,000,000 رهن 3,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 9173 تاریخ: 1400/03/18 نام‌خانوادگی: عباسی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 50 رهن: 100,000,000 اجاره: 2,000,000
  تعداد بازدید: 9
  50 متر طبقه
  100,000,000 رهن 2,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 9141 تاریخ: 1400/03/12 نام‌خانوادگی: لگزیان شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 80 رهن: 50,000,000 اجاره: 10,000,000
  تعداد بازدید: 8
  80 متر طبقه

  باب مغازه

  فست فود

  50,000,000 رهن 10,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 9120 تاریخ: 1400/03/09 نام‌خانوادگی: زنانه دوزی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 40 رهن: 40,000,000 اجاره: 5,000,000
  تعداد بازدید: 8
  40 متر طبقه

  باب مغازه

  زنانه دوزی

  40,000,000 رهن 5,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 9107 تاریخ: 1400/03/02 نام‌خانوادگی: قنبری ‌معرف: مهدی فلاح09153052150 شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 40 رهن: 100,000,000 اجاره: 6,000,000
  تعداد بازدید: 9
  40 متر طبقه

  باب مغازه

  میوه فروشی

  100,000,000 رهن 6,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 9106 تاریخ: 1400/03/02 نام‌خانوادگی: احمدیان ‌معرف: شریک یوسفی - 09351494466 شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 40 رهن: 50,000,000 اجاره: 12,000,000,000
  تعداد بازدید: 9
  40 متر طبقه

  باب مغازه

  کافی شاپ

  50,000,000 رهن 12,000,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 9094 تاریخ: 1400/02/27 نام‌خانوادگی: خانم قربانی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 20 رهن: 15,000,000 اجاره: 3,000,000
  تعداد بازدید: 13
  20 متر طبقه

  باب مغازه

  جهت مواد غذایی

  15,000,000 رهن 3,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 9057 تاریخ: 1400/02/11 نام‌خانوادگی: قربانی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 20 رهن: 50,000,000 اجاره: 5,000,000
  تعداد بازدید: 14
  20 متر طبقه

  باب مغازه

  روسری

  50,000,000 رهن 5,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 9008 تاریخ: 1400/01/24 نام‌خانوادگی: قدمیاری شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 30 رهن: 50,000,000 اجاره: 5,000,000
  تعداد بازدید: 16
  30 متر طبقه

  باب مغازه

  فست فود داخل کوچه

  50,000,000 رهن 5,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 8898 تاریخ: 1399/11/12 نام‌خانوادگی: خانم آزموده شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 30 رهن: 30,000,000 اجاره: 4,000,000
  تعداد بازدید: 42
  30 متر طبقه

  باب مغازه

  پروتئینی

  30,000,000 رهن 4,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 8883 تاریخ: 1399/11/07 نام‌خانوادگی: سعادتمند شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 30 رهن: 20,000,000 اجاره: 5,000,000
  تعداد بازدید: 47
  30 متر طبقه

  باب مغازه

  جهت سوپر

  20,000,000 رهن 5,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات