051-38769170-1

جستجوی‌خواهان

 • اجاره
  شناسه: 6137 تاریخ: 1397/12/20 نام‌خانوادگی: ابوالفضلی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 20 رهن: 10,000,000 اجاره: 2,000,000
  تعداد بازدید: 0
  20 متر طبقه

  تجاری

  بدون‌توضیحات

  10,000,000 رهن 2,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6106 تاریخ: 1397/12/15 نام‌خانوادگی: اصغری شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 70 رهن: 20,000,000 اجاره: 1,300,000
  تعداد بازدید: 0
  70 متر طبقه

  تجاری

  جهت بسته بندی / واحد رضوی 22 بازدید شد

  20,000,000 رهن 1,300,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6097 تاریخ: 1397/12/13 نام‌خانوادگی: یوسفی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 40
  تعداد بازدید: 1
  40 متر طبقه

  تجاری

  30 تا 60 متر جهت فست فود

  رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6019 تاریخ: 1397/11/27 نام‌خانوادگی: خانم فارسی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1
  تعداد بازدید: 3
  متر طبقه

  تجاری

  جهت سالن آرایش زنانه با تجهیزات

  رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5944 تاریخ: 1397/11/07 نام‌خانوادگی: مختاری شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 100 رهن: 40,000,000 اجاره: 4,000,000
  تعداد بازدید: 7
  100 متر طبقه

  تجاری

  بدون‌توضیحات

  40,000,000 رهن 4,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5877 تاریخ: 1397/10/20 نام‌خانوادگی: عطاری شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 40
  تعداد بازدید: 9
  40 متر طبقه

  تجاری

  تجاری-سیب زمینی

  رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5873 تاریخ: 1397/10/19 نام‌خانوادگی: دیوار شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 170
  تعداد بازدید: 7
  170 متر طبقه

  تجاری

  170متر به بالا برای کارگاه شیرینی پزی

  رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5834 تاریخ: 1397/10/04 نام‌خانوادگی: آقای زرگری شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 40 رهن: 10,000,000 اجاره: 1,000,000
  تعداد بازدید: 5
  40 متر طبقه

  تجاری

  جهت آرایشگاه زنانه

  10,000,000 رهن 1,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5802 تاریخ: 1397/09/20 نام‌خانوادگی: فرخنده ‌معرف: میوه فروشی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 20 رهن: 10,000,000 اجاره: 1,500,000
  تعداد بازدید: 6
  20 متر طبقه

  تجاری

  تجاری

  10,000,000 رهن 1,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5669 تاریخ: 1397/07/27 نام‌خانوادگی: سهیلی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 30 رهن: 10,000,000 اجاره: 3,000,000
  تعداد بازدید: 9
  30 متر طبقه

  تجاری

  تجاری جهت سوپر

  10,000,000 رهن 3,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5642 تاریخ: 1397/07/20 نام‌خانوادگی: وطن خواه شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 20 رهن: 40,000,000 اجاره: 0
  تعداد بازدید: 10
  20 متر طبقه

  تجاری

  برای کار حبوبات و خشکبار

  40,000,000 رهن 0 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5583 تاریخ: 1397/06/31 نام‌خانوادگی: کارگر شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 100 رهن: 10,000,000 اجاره: 1,000,000
  تعداد بازدید: 13
  100 متر طبقه

  تجاری

  دفتر کار و انباری دکوراسیون داخلی

  10,000,000 رهن 1,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5502 تاریخ: 1397/06/01 نام‌خانوادگی: نبوی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر متراژ: 70
  تعداد بازدید: 20
  70 متر طبقه

  تجاری

  جهت فست فود

  رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5446 تاریخ: 1397/05/12 نام‌خانوادگی: ابراهیمی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر
  تعداد بازدید: 23
  متر طبقه

  تجاری

  جهت دفتر بیمه

  رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5306 تاریخ: 1397/04/15 نام‌خانوادگی: نعمتی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 20 رهن: 5,000,000 اجاره: 1,500,000
  تعداد بازدید: 20
  20 متر طبقه

  تجاری

  تجاری جهت خیاطی

  5,000,000 رهن 1,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات