051-38769170-1

جستجوی‌خواهان

 • اجاره
  شناسه: 7106 تاریخ: 1398/05/27 نام‌خانوادگی: درویش زاده شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1
  تعداد بازدید: 5
  متر طبقه

  تجاری

  خواهان رهن و اجاره در محدوده بلوار رضوی ...

  رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7073 تاریخ: 1398/05/16 نام‌خانوادگی: فارسی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 20 رهن: 100,000,000 اجاره: 1,000,000
  تعداد بازدید: 5
  20 متر طبقه

  تجاری

  حاشیه پیروزی یا رضوی جهت ابزار ( اجاره ا...

  100,000,000 رهن 1,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7045 تاریخ: 1398/05/12 نام‌خانوادگی: . شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250
  تعداد بازدید: 6
  250 متر طبقه

  تجاری

  جهت کارواش-مناطق خوب شهر

  رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7009 تاریخ: 1398/05/07 نام‌خانوادگی: طاهری شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 15,000,000 اجاره: 2,500,000
  تعداد بازدید: 4
  متر طبقه

  تجاری

  جهت لبنیاتی / واحد شاهرخی پیروزی 4 معرفی...

  15,000,000 رهن 2,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6948 تاریخ: 1398/04/30 نام‌خانوادگی: احمد زاده شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 10,000,000 اجاره: 800,000
  تعداد بازدید: 7
  متر طبقه

  تجاری

  خواهان ملک جهت آرایشگاه

  10,000,000 رهن 800,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6922 تاریخ: 1398/04/25 نام‌خانوادگی: گلی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 85
  تعداد بازدید: 7
  85 متر طبقه

  تجاری

  حداقل متراژ 85

  رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6769 تاریخ: 1398/04/06 نام‌خانوادگی: قرایی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1
  تعداد بازدید: 10
  متر طبقه

  تجاری

  جهت دفتر املاک

  رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6768 تاریخ: 1398/04/06 نام‌خانوادگی: مقدس شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1
  تعداد بازدید: 8
  متر طبقه

  تجاری

  واحد آقای عارف پیروزی 23 معرفی و بازدید ...

  رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6763 تاریخ: 1398/04/05 نام‌خانوادگی: علیمردانی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1
  تعداد بازدید: 9
  متر طبقه

  تجاری

  جهت خشکشوئی

  رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6718 تاریخ: 1398/04/02 نام‌خانوادگی: یوسفی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 15,000,000 اجاره: 1,500,000
  تعداد بازدید: 11
  متر طبقه

  تجاری

  جهت میوه فروشی

  15,000,000 رهن 1,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6717 تاریخ: 1398/04/02 نام‌خانوادگی: یوسفی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 15,000,000 اجاره: 1,500,000
  تعداد بازدید: 9
  متر طبقه

  تجاری

  جهت میوه فروشی

  15,000,000 رهن 1,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6668 تاریخ: 1398/03/26 نام‌خانوادگی: خانم صلصالی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1
  تعداد بازدید: 11
  متر طبقه

  تجاری

  بدون‌توضیحات

  رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6585 تاریخ: 1398/03/18 نام‌خانوادگی: عبدالهی ‌معرف: جهت میوه فروشی-میوه فروشی اول رضوی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 20
  تعداد بازدید: 11
  20 متر طبقه

  تجاری

  بدون‌توضیحات

  رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6557 تاریخ: 1398/03/13 نام‌خانوادگی: حلواچیان شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 30 اجاره: 5,000,000
  تعداد بازدید: 11
  30 متر طبقه

  تجاری

  جهت سوسیس کالباس اوایل رضا شهر

  رهن 5,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6539 تاریخ: 1398/03/09 نام‌خانوادگی: آموزگار شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 30,000,000 اجاره: 5,000,000
  تعداد بازدید: 10
  متر طبقه

  تجاری

  جهت کارواش

  30,000,000 رهن 5,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات