051-38769170-1

جستجوی‌خواهان

 • اجاره
  شناسه: 7372 تاریخ: 1398/08/19 نام‌خانوادگی: حمامی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 30 رهن: 25,000,000 اجاره: 6,000,000
  تعداد بازدید: 1
  30 متر طبقه

  تجاری

  جهت ساندویچی

  25,000,000 رهن 6,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7351 تاریخ: 1398/08/11 نام‌خانوادگی: سلیمانی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 30,000,000 اجاره: 1,000,000
  تعداد بازدید: 2
  متر طبقه

  تجاری

  جهت آرایشگاه

  30,000,000 رهن 1,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7334 تاریخ: 1398/08/02 نام‌خانوادگی: توسلی زاده شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 10,000,000 اجاره: 4,000,000
  تعداد بازدید: 2
  متر طبقه

  تجاری

  جهت کارواش

  10,000,000 رهن 4,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7332 تاریخ: 1398/08/02 نام‌خانوادگی: کامل شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 40 رهن: 30,000,000 اجاره: 3,000,000
  تعداد بازدید: 4
  40 متر طبقه

  تجاری

  جهت کافی شاپ

  30,000,000 رهن 3,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7321 تاریخ: 1398/07/29 نام‌خانوادگی: اسماعیلی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 10,000,000 اجاره: 1,000,000
  تعداد بازدید: 4
  متر طبقه

  تجاری

  جهت آرایشگاه

  10,000,000 رهن 1,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7301 تاریخ: 1398/07/23 نام‌خانوادگی: واعظی پور شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 50,000,000 اجاره: 1,500,000
  تعداد بازدید: 2
  متر طبقه

  تجاری

  فروش پلاستیک جات

  50,000,000 رهن 1,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7284 تاریخ: 1398/07/17 نام‌خانوادگی: مهاجر شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1
  تعداد بازدید: 5
  متر طبقه

  تجاری

  خواهان رهن و اجاره عابد

  رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7244 تاریخ: 1398/07/07 نام‌خانوادگی: طاهریان شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 10,000,000 اجاره: 1,000,000
  تعداد بازدید: 5
  متر طبقه

  تجاری

  جهت شوینده بهداشتی

  10,000,000 رهن 1,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7106 تاریخ: 1398/05/27 نام‌خانوادگی: درویش زاده شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1
  تعداد بازدید: 10
  متر طبقه

  تجاری

  خواهان رهن و اجاره در محدوده بلوار رضوی ...

  رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7073 تاریخ: 1398/05/16 نام‌خانوادگی: فارسی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 20 رهن: 100,000,000 اجاره: 1,000,000
  تعداد بازدید: 13
  20 متر طبقه

  تجاری

  حاشیه پیروزی یا رضوی جهت ابزار ( اجاره ا...

  100,000,000 رهن 1,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7045 تاریخ: 1398/05/12 نام‌خانوادگی: . شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250
  تعداد بازدید: 12
  250 متر طبقه

  تجاری

  جهت کارواش-مناطق خوب شهر

  رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7009 تاریخ: 1398/05/07 نام‌خانوادگی: طاهری شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 15,000,000 اجاره: 2,500,000
  تعداد بازدید: 13
  متر طبقه

  تجاری

  جهت لبنیاتی / واحد شاهرخی پیروزی 4 معرفی...

  15,000,000 رهن 2,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6948 تاریخ: 1398/04/30 نام‌خانوادگی: احمد زاده شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 10,000,000 اجاره: 800,000
  تعداد بازدید: 12
  متر طبقه

  تجاری

  خواهان ملک جهت آرایشگاه

  10,000,000 رهن 800,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6922 تاریخ: 1398/04/25 نام‌خانوادگی: گلی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 85
  تعداد بازدید: 15
  85 متر طبقه

  تجاری

  حداقل متراژ 85

  رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6769 تاریخ: 1398/04/06 نام‌خانوادگی: قرایی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1
  تعداد بازدید: 17
  متر طبقه

  تجاری

  جهت دفتر املاک

  رهن اجاره مشاهده‌جزئیات