051-38769170-1

جستجوی‌خواهان

 • اجاره
  شناسه: 8102 تاریخ: 1399/03/02 نام‌خانوادگی: مقدم شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 20 رهن: 5,000,000 اجاره: 2,000,000
  تعداد بازدید: 2
  20 متر طبقه

  تجاری

  جهت آرایشگاه زنونه

  5,000,000 رهن 2,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 8078 تاریخ: 1399/02/29 نام‌خانوادگی: صیاد شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1
  تعداد بازدید: 3
  متر طبقه

  تجاری

  جهت فروش مواد پروتئینی / حاشیه رضوی یا پ...

  رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 8046 تاریخ: 1399/02/25 نام‌خانوادگی: رحیمی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 70 رهن: 50,000,000 اجاره: 8,000,000
  تعداد بازدید: 4
  70 متر طبقه

  تجاری

  جهت هایپر مارکت

  50,000,000 رهن 8,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7938 تاریخ: 1399/02/09 نام‌خانوادگی: خانم بلوری شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 10,000,000 اجاره: 1,000,000
  تعداد بازدید: 7
  متر طبقه

  تجاری

  واحد راه جدا برای آرایشگاه

  10,000,000 رهن 1,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7912 تاریخ: 1399/02/03 نام‌خانوادگی: خانم جوان شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 40 رهن: 10,000,000 اجاره: 2,000,000
  تعداد بازدید: 8
  40 متر طبقه

  تجاری

  یا آپارتمان درب مستقل جهت آریشگاه

  10,000,000 رهن 2,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7892 تاریخ: 1399/02/01 نام‌خانوادگی: محمدزاده شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 70
  تعداد بازدید: 9
  70 متر طبقه

  تجاری

  جهت کارواش

  رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7749 تاریخ: 1398/11/23 نام‌خانوادگی: محمدیان شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 20,000,000 اجاره: 1,000,000
  تعداد بازدید: 17
  متر طبقه

  تجاری

  جهت شوینده بهداشتی

  20,000,000 رهن 1,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7735 تاریخ: 1398/11/20 نام‌خانوادگی: ارسلان شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 10,000,000 اجاره: 1,500,000
  تعداد بازدید: 19
  متر طبقه

  تجاری

  جهت آرایشگاه حاشیه اصلی

  10,000,000 رهن 1,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7733 تاریخ: 1398/11/20 نام‌خانوادگی: رشیدی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 2,000,000 اجاره: 4,000,000
  تعداد بازدید: 22
  متر طبقه

  تجاری

  جهت واکس و پولیش ماشین

  2,000,000 رهن 4,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7658 تاریخ: 1398/11/06 نام‌خانوادگی: فدایی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 30 رهن: 15,000,000 اجاره: 1,500,000
  تعداد بازدید: 22
  30 متر طبقه

  تجاری

  جهت آرایشگاه زنانه / واحد انصاری رودکی 4...

  15,000,000 رهن 1,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7564 تاریخ: 1398/10/15 نام‌خانوادگی: اسماعیلی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 50,000,000 اجاره: 1,000,000
  تعداد بازدید: 24
  متر طبقه

  تجاری

  جهت آتلیه

  50,000,000 رهن 1,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7522 تاریخ: 1398/10/03 نام‌خانوادگی: خانم شریفی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 200 رهن: 80,000,000 اجاره: 3,000,000
  تعداد بازدید: 24
  200 متر طبقه

  تجاری

  جهت کارواش

  80,000,000 رهن 3,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7465 تاریخ: 1398/09/19 نام‌خانوادگی: علیزاده شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 50 رهن: 10,000,000 اجاره: 2,000,000
  تعداد بازدید: 28
  50 متر طبقه

  تجاری

  جهت آرایشگاه زنانه

  10,000,000 رهن 2,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7421 تاریخ: 1398/09/07 نام‌خانوادگی: حسینیان شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 20 رهن: 6,000,000 اجاره: 1,200,000
  تعداد بازدید: 26
  20 متر طبقه

  تجاری

  آرایشگاه مردانه

  6,000,000 رهن 1,200,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7412 تاریخ: 1398/09/05 نام‌خانوادگی: خانم جعفرنیا شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 50 رهن: 10 اجاره: 3,500,000
  تعداد بازدید: 24
  50 متر طبقه

  تجاری

  جهت آرایشگاه

  10 رهن 3,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات