051-38769170-1

جستجوی‌خواهان

 • اجاره
  شناسه: 12191 تاریخ: 1402/12/14 نام‌خانوادگی: اطمینان شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 20
  تعداد بازدید: 32
  20 متر طبقه

  باب مغازه

  مغازه جهت محصولات فرهنگی

  رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 12166 تاریخ: 1402/11/23 نام‌خانوادگی: ایزدپناه شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 12 رهن: 30,000,000 اجاره: 6,000,000
  تعداد بازدید: 42
  12 متر طبقه

  باب مغازه

  دفتر بیمه

  30,000,000 رهن 6,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 12119 تاریخ: 1402/10/29 نام‌خانوادگی: قربانی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 20 رهن: 150,000,000 اجاره: 20,000,000
  تعداد بازدید: 47
  20 متر طبقه

  باب مغازه

  جهت لباس ریز

  150,000,000 رهن 20,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 12109 تاریخ: 1402/10/25 نام‌خانوادگی: خانم غفوری شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1
  تعداد بازدید: 46
  متر طبقه

  باب مغازه

  جهت لباس زیر

  رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 12073 تاریخ: 1402/10/02 نام‌خانوادگی: شکیبا شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 20 رهن: 100,000,000 اجاره: 14,000,000
  تعداد بازدید: 47
  20 متر طبقه

  باب مغازه

  حاشیه خیابان -برای قهوه بیرون بر

  100,000,000 رهن 14,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 12023 تاریخ: 1402/08/21 نام‌خانوادگی: رضوی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 40 رهن: 200,000,000 اجاره: 30,000,000
  تعداد بازدید: 54
  40 متر طبقه

  باب مغازه

  شله درباری

  200,000,000 رهن 30,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 12011 تاریخ: 1402/08/14 نام‌خانوادگی: امیری شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 40 رهن: 200,000,000 اجاره: 25,000,000
  تعداد بازدید: 56
  40 متر طبقه

  باب مغازه

  جهت مرغ سوخاری

  200,000,000 رهن 25,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 11992 تاریخ: 1402/07/30 نام‌خانوادگی: براتیان شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 20 رهن: 150,000,000 اجاره: 5,000,000
  تعداد بازدید: 58
  20 متر طبقه

  باب مغازه

  خشکبار

  150,000,000 رهن 5,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 11937 تاریخ: 1402/07/04 نام‌خانوادگی: حدادیان شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 20 رهن: 100,000,000 اجاره: 10,000,000
  تعداد بازدید: 65
  20 متر طبقه

  باب مغازه

  بدون‌توضیحات

  100,000,000 رهن 10,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 11913 تاریخ: 1402/06/24 نام‌خانوادگی: صادقی حاشیه ی کلانتری شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 20 رهن: 100,000,000 اجاره: 8,000,000
  تعداد بازدید: 65
  20 متر طبقه

  باب مغازه

  پوشاک ترک رودکی 20 پ48

  100,000,000 رهن 8,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 11904 تاریخ: 1402/06/18 نام‌خانوادگی: مومن شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 150 رهن: 500,000,000 اجاره: 30,000,000
  تعداد بازدید: 67
  150 متر طبقه

  باب مغازه

  بدون‌توضیحات

  500,000,000 رهن 30,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 11903 تاریخ: 1402/06/18 نام‌خانوادگی: احمدی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 70 رهن: 100,000,000 اجاره: 30,000,000
  تعداد بازدید: 62
  70 متر طبقه

  باب مغازه

  جهت تعمیرگاه ماشین

  100,000,000 رهن 30,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 11890 تاریخ: 1402/06/09 نام‌خانوادگی: غلامی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 30 رهن: 100,000,000 اجاره: 10,000,000
  تعداد بازدید: 69
  30 متر طبقه

  باب مغازه

  بدون‌توضیحات

  100,000,000 رهن 10,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 11886 تاریخ: 1402/06/07 نام‌خانوادگی: خانم تیمورزاده شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 60 رهن: 100,000,000 اجاره: 7,000,000
  تعداد بازدید: 68
  60 متر طبقه

  باب مغازه

  جهت دفتر کار تعمیرات بورد الکترونیکی

  100,000,000 رهن 7,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 11857 تاریخ: 1402/05/28 نام‌خانوادگی: نقایی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 20 رهن: 100,000,000 اجاره: 15,000,000
  تعداد بازدید: 69
  20 متر طبقه

  باب مغازه

  جهت فست فود

  100,000,000 رهن 15,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات