051-38769170-1

جستجوی‌خواهان

 • اجاره
  شناسه: 7749 تاریخ: 1398/11/23 نام‌خانوادگی: محمدیان شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 20,000,000 اجاره: 1,000,000
  تعداد بازدید: 2
  متر طبقه

  تجاری

  جهت شوینده بهداشتی

  20,000,000 رهن 1,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7735 تاریخ: 1398/11/20 نام‌خانوادگی: ارسلان شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 10,000,000 اجاره: 1,500,000
  تعداد بازدید: 2
  متر طبقه

  تجاری

  جهت آرایشگاه حاشیه اصلی

  10,000,000 رهن 1,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7733 تاریخ: 1398/11/20 نام‌خانوادگی: رشیدی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 2,000,000 اجاره: 4,000,000
  تعداد بازدید: 2
  متر طبقه

  تجاری

  جهت واکس و پولیش ماشین

  2,000,000 رهن 4,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7658 تاریخ: 1398/11/06 نام‌خانوادگی: فدایی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 30 رهن: 15,000,000 اجاره: 1,500,000
  تعداد بازدید: 4
  30 متر طبقه

  تجاری

  جهت آرایشگاه زنانه / واحد انصاری رودکی 4...

  15,000,000 رهن 1,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7564 تاریخ: 1398/10/15 نام‌خانوادگی: اسماعیلی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 50,000,000 اجاره: 1,000,000
  تعداد بازدید: 8
  متر طبقه

  تجاری

  جهت آتلیه

  50,000,000 رهن 1,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7522 تاریخ: 1398/10/03 نام‌خانوادگی: خانم شریفی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 200 رهن: 80,000,000 اجاره: 3,000,000
  تعداد بازدید: 7
  200 متر طبقه

  تجاری

  جهت کارواش

  80,000,000 رهن 3,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7465 تاریخ: 1398/09/19 نام‌خانوادگی: علیزاده شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 50 رهن: 10,000,000 اجاره: 2,000,000
  تعداد بازدید: 12
  50 متر طبقه

  تجاری

  جهت آرایشگاه زنانه

  10,000,000 رهن 2,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7421 تاریخ: 1398/09/07 نام‌خانوادگی: حسینیان شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 20 رهن: 6,000,000 اجاره: 1,200,000
  تعداد بازدید: 12
  20 متر طبقه

  تجاری

  آرایشگاه مردانه

  6,000,000 رهن 1,200,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7412 تاریخ: 1398/09/05 نام‌خانوادگی: خانم جعفرنیا شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 50 رهن: 10 اجاره: 3,500,000
  تعداد بازدید: 9
  50 متر طبقه

  تجاری

  جهت آرایشگاه

  10 رهن 3,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7372 تاریخ: 1398/08/19 نام‌خانوادگی: حمامی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 30 رهن: 25,000,000 اجاره: 6,000,000
  تعداد بازدید: 11
  30 متر طبقه

  تجاری

  جهت ساندویچی

  25,000,000 رهن 6,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7351 تاریخ: 1398/08/11 نام‌خانوادگی: سلیمانی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 30,000,000 اجاره: 1,000,000
  تعداد بازدید: 14
  متر طبقه

  تجاری

  جهت آرایشگاه

  30,000,000 رهن 1,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7334 تاریخ: 1398/08/02 نام‌خانوادگی: توسلی زاده شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 10,000,000 اجاره: 4,000,000
  تعداد بازدید: 13
  متر طبقه

  تجاری

  جهت کارواش

  10,000,000 رهن 4,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7332 تاریخ: 1398/08/02 نام‌خانوادگی: کامل شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 40 رهن: 30,000,000 اجاره: 3,000,000
  تعداد بازدید: 13
  40 متر طبقه

  تجاری

  جهت کافی شاپ

  30,000,000 رهن 3,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7321 تاریخ: 1398/07/29 نام‌خانوادگی: اسماعیلی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 10,000,000 اجاره: 1,000,000
  تعداد بازدید: 14
  متر طبقه

  تجاری

  جهت آرایشگاه

  10,000,000 رهن 1,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7301 تاریخ: 1398/07/23 نام‌خانوادگی: واعظی پور شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 50,000,000 اجاره: 1,500,000
  تعداد بازدید: 13
  متر طبقه

  تجاری

  فروش پلاستیک جات

  50,000,000 رهن 1,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات