051-38769170-1

جستجوی‌خواهان

 • اجاره
  شناسه: 6922 تاریخ: 1398/04/25 نام‌خانوادگی: گلی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 85
  تعداد بازدید: 0
  85 متر طبقه

  تجاری

  حداقل متراژ 85

  رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6769 تاریخ: 1398/04/06 نام‌خانوادگی: قرایی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1
  تعداد بازدید: 0
  متر طبقه

  تجاری

  جهت دفتر املاک

  رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6768 تاریخ: 1398/04/06 نام‌خانوادگی: مقدس شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1
  تعداد بازدید: 0
  متر طبقه

  تجاری

  واحد آقای عارف پیروزی 23 معرفی و بازدید ...

  رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6763 تاریخ: 1398/04/05 نام‌خانوادگی: علیمردانی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1
  تعداد بازدید: 2
  متر طبقه

  تجاری

  جهت خشکشوئی

  رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6718 تاریخ: 1398/04/02 نام‌خانوادگی: یوسفی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 15,000,000 اجاره: 1,500,000
  تعداد بازدید: 1
  متر طبقه

  تجاری

  جهت میوه فروشی

  15,000,000 رهن 1,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6717 تاریخ: 1398/04/02 نام‌خانوادگی: یوسفی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 15,000,000 اجاره: 1,500,000
  تعداد بازدید: 1
  متر طبقه

  تجاری

  جهت میوه فروشی

  15,000,000 رهن 1,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6668 تاریخ: 1398/03/26 نام‌خانوادگی: خانم صلصالی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1
  تعداد بازدید: 3
  متر طبقه

  تجاری

  بدون‌توضیحات

  رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6585 تاریخ: 1398/03/18 نام‌خانوادگی: عبدالهی ‌معرف: جهت میوه فروشی-میوه فروشی اول رضوی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 20
  تعداد بازدید: 3
  20 متر طبقه

  تجاری

  بدون‌توضیحات

  رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6557 تاریخ: 1398/03/13 نام‌خانوادگی: حلواچیان شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 30 اجاره: 5,000,000
  تعداد بازدید: 4
  30 متر طبقه

  تجاری

  جهت سوسیس کالباس اوایل رضا شهر

  رهن 5,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6539 تاریخ: 1398/03/09 نام‌خانوادگی: آموزگار شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 30,000,000 اجاره: 5,000,000
  تعداد بازدید: 3
  متر طبقه

  تجاری

  جهت کارواش

  30,000,000 رهن 5,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6391 تاریخ: 1398/02/18 نام‌خانوادگی: محمودی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 40 رهن: 20,000,000 اجاره: 3,000,000
  تعداد بازدید: 4
  40 متر طبقه

  تجاری

  تعویض روغنی

  20,000,000 رهن 3,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6384 تاریخ: 1398/02/17 نام‌خانوادگی: دهقان شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 40 رهن: 10,000,000 اجاره: 1,500,000
  تعداد بازدید: 6
  40 متر طبقه

  تجاری

  جهت آرایشگاه زنانه

  10,000,000 رهن 1,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6373 تاریخ: 1398/02/14 نام‌خانوادگی: خانم مروی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 اجاره: 1,000,000
  تعداد بازدید: 12
  متر طبقه

  تجاری

  بدون‌توضیحات

  رهن 1,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6358 تاریخ: 1398/02/10 نام‌خانوادگی: عبداللهی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 130 رهن: 100,000,000 اجاره: 20,000,000
  تعداد بازدید: 8
  130 متر طبقه

  تجاری

  جهت هایپر

  100,000,000 رهن 20,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6215 تاریخ: 1398/01/22 نام‌خانوادگی: محسن زاده شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 15,000,000 اجاره: 2,200,000
  تعداد بازدید: 11
  متر طبقه

  تجاری

  جهت گیم نت و حاشیه رضوی و خاقانی

  15,000,000 رهن 2,200,000 اجاره مشاهده‌جزئیات