051-38769170-1

جستجوی‌خواهان

 • اجاره
  شناسه: 8470 تاریخ: 1399/05/11 نام‌خانوادگی: یاوری شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 12 رهن: 10,000,000 اجاره: 1,500,000
  تعداد بازدید: 1
  12 متر طبقه

  باب مغازه

  خیاطی - داخل کوچه اشکال ندارد

  10,000,000 رهن 1,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 8434 تاریخ: 1399/04/30 نام‌خانوادگی: پیروی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 25 رهن: 30,000,000 اجاره: 3,000,000
  تعداد بازدید: 6
  25 متر طبقه

  باب مغازه

  رینگ و لاستیک

  30,000,000 رهن 3,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 8394 تاریخ: 1399/04/16 نام‌خانوادگی: هاشمی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 120 رهن: 50,000,000 اجاره: 4,000,000
  تعداد بازدید: 6
  120 متر طبقه

  باب مغازه

  کارواش

  50,000,000 رهن 4,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 8223 تاریخ: 1399/03/21 نام‌خانوادگی: تیموری شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1
  تعداد بازدید: 12
  متر طبقه

  باب مغازه

  جهت دفتر کار آسانسور

  رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 8194 تاریخ: 1399/03/19 نام‌خانوادگی: منوچهری شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 25 اجاره: 30,000,000
  تعداد بازدید: 13
  25 متر طبقه

  باب مغازه

  جهت تنظیم موتور

  رهن 30,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 8190 تاریخ: 1399/03/18 نام‌خانوادگی: نصیری شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 20 رهن: 20,000,000 اجاره: 3,000,000
  تعداد بازدید: 12
  20 متر طبقه

  باب مغازه

  عدوات کشاورزی عجله دارن

  20,000,000 رهن 3,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 8152 تاریخ: 1399/03/12 نام‌خانوادگی: نصری شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 10,000,000 اجاره: 1,000,000
  تعداد بازدید: 9
  متر طبقه

  باب مغازه

  جهت لباس زیر زنانه

  10,000,000 رهن 1,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 8102 تاریخ: 1399/03/02 نام‌خانوادگی: مقدم شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 20 رهن: 5,000,000 اجاره: 2,000,000
  تعداد بازدید: 16
  20 متر طبقه

  باب مغازه

  جهت آرایشگاه زنونه

  5,000,000 رهن 2,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 8078 تاریخ: 1399/02/29 نام‌خانوادگی: صیاد شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1
  تعداد بازدید: 17
  متر طبقه

  باب مغازه

  جهت فروش مواد پروتئینی / حاشیه رضوی یا پ...

  رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 8046 تاریخ: 1399/02/25 نام‌خانوادگی: رحیمی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 70 رهن: 50,000,000 اجاره: 8,000,000
  تعداد بازدید: 15
  70 متر طبقه

  باب مغازه

  جهت هایپر مارکت

  50,000,000 رهن 8,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7938 تاریخ: 1399/02/09 نام‌خانوادگی: خانم بلوری شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 10,000,000 اجاره: 1,000,000
  تعداد بازدید: 19
  متر طبقه

  باب مغازه

  واحد راه جدا برای آرایشگاه

  10,000,000 رهن 1,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7912 تاریخ: 1399/02/03 نام‌خانوادگی: خانم جوان شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 40 رهن: 10,000,000 اجاره: 2,000,000
  تعداد بازدید: 19
  40 متر طبقه

  باب مغازه

  یا آپارتمان درب مستقل جهت آریشگاه

  10,000,000 رهن 2,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7892 تاریخ: 1399/02/01 نام‌خانوادگی: محمدزاده شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 70
  تعداد بازدید: 24
  70 متر طبقه

  باب مغازه

  جهت کارواش

  رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7749 تاریخ: 1398/11/23 نام‌خانوادگی: محمدیان شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 20,000,000 اجاره: 1,000,000
  تعداد بازدید: 33
  متر طبقه

  باب مغازه

  جهت شوینده بهداشتی

  20,000,000 رهن 1,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7735 تاریخ: 1398/11/20 نام‌خانوادگی: ارسلان شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 10,000,000 اجاره: 1,500,000
  تعداد بازدید: 32
  متر طبقه

  باب مغازه

  جهت آرایشگاه حاشیه اصلی

  10,000,000 رهن 1,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات