051-38769170-1

جستجوی‌خواهان

 • اجاره
  شناسه: 10615 تاریخ: 1401/05/11 نام‌خانوادگی: یوسفیان ‌معرف: آپارتمان حاشیه کلانتری از سبزه کار داشتند شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250
  تعداد بازدید: 17
  250 متر طبقه

  مشارکت

  سمت وکیل آباد

  رهن اجاره مشاهده‌جزئیات