051-38769170-1

جستجوی‌خواهان

 • اجاره
  شناسه: 8929 تاریخ: 1399/11/23 نام‌خانوادگی: سلطان محمدی ‌معرف: قند وشکر شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 1000 رهن: 100,000,000 اجاره: 10,000,000
  تعداد بازدید: 141
  1000 متر طبقه

  سوله

  بدون‌توضیحات

  100,000,000 رهن 10,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 8911 تاریخ: 1399/11/16 نام‌خانوادگی: وظیفه دوست شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 1000
  تعداد بازدید: 152
  1000 متر طبقه

  سوله

  بدون‌توضیحات

  رهن اجاره مشاهده‌جزئیات