051-38769170-1

جستجوی‌خواهان

 • فروش
  شناسه: 12286 تاریخ: 1403/04/20 نام‌خانوادگی: هادیان شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 80 مبلغ: 4,000,000,000
  تعداد بازدید: 6
  80 متر طبقه

  دستگاه آپارتمان

  واحد پای بست ادرس داده شد

  4,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 12283 تاریخ: 1403/04/18 نام‌خانوادگی: محمدی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 مبلغ: 7,000,000,000
  تعداد بازدید: 6
  متر طبقه

  دستگاه آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  7,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 12279 تاریخ: 1403/04/15 نام‌خانوادگی: بهزاد قادری ‌معرف: داماد خضرایی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 180 مبلغ: 9,000,000,000
  تعداد بازدید: 8
  180 متر طبقه

  دستگاه آپارتمان

  واحد 3سال ساخت در امامت 22 طبقه آخر شمال...

  9,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 12278 تاریخ: 1403/04/11 نام‌خانوادگی: فاطمی تاجر برنج شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250
  تعداد بازدید: 8
  250 متر طبقه

  دستگاه آپارتمان

  واحد مهندس نعمتی پیشنهاد شد

 • فروش
  شناسه: 12277 تاریخ: 1403/04/10 نام‌خانوادگی: خانم دلبری تهران حاشیه رضوی 15 شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 100 مبلغ: 10,000,000,000
  تعداد بازدید: 8
  100 متر طبقه

  دستگاه آپارتمان

  2 هفته دیگه میام مشهد ترجیحا استخر دار

  10,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 12271 تاریخ: 1403/04/02 نام‌خانوادگی: احمدی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 110 مبلغ: 5,000,000,000
  تعداد بازدید: 11
  110 متر طبقه

  دستگاه آپارتمان

  یه واحد در الهیه محمدیه 5/4پلاک 20 10سا...

  5,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 12264 تاریخ: 1403/03/23 نام‌خانوادگی: خانم موسوی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250 مبلغ: 17,000,000,000
  تعداد بازدید: 11
  250 متر طبقه

  دستگاه آپارتمان

  فقط حاشیه رضوی واحد 130متری در رز 1 طبق...

  17,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 12260 تاریخ: 1403/03/11 نام‌خانوادگی: تقی زاده شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 120 مبلغ: 7,500,000,000
  تعداد بازدید: 12
  120 متر طبقه

  دستگاه آپارتمان

  واحد 110 متری در لاله 12 دارن 5سال ساخت

  7,500,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 12259 تاریخ: 1403/03/10 نام‌خانوادگی: برهان شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 150 مبلغ: 9,000,000,000
  تعداد بازدید: 13
  150 متر طبقه

  دستگاه آپارتمان

  حاشیه کلانتری می خوان صفر

  9,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 12256 تاریخ: 1403/03/08 نام‌خانوادگی: غفاریان شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 180 مبلغ: 9,000,000,000
  تعداد بازدید: 12
  180 متر طبقه

  دستگاه آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  9,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 12255 تاریخ: 1403/03/08 نام‌خانوادگی: عصاریان شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 150 مبلغ: 8,000,000,000
  تعداد بازدید: 12
  150 متر طبقه

  دستگاه آپارتمان

  صفر تراس دار

  8,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 12252 تاریخ: 1403/03/01 نام‌خانوادگی: خانم سهرابی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 220 مبلغ: 11,000,000,000
  تعداد بازدید: 12
  220 متر طبقه

  دستگاه آپارتمان

  از فرامرز سنگ زدن

  11,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 12247 تاریخ: 1403/02/30 نام‌خانوادگی: توسلی ‌معرف: داماد داوری شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 150 مبلغ: 10,000,000,000
  تعداد بازدید: 12
  150 متر طبقه

  دستگاه آپارتمان

  یک واحد در سیدرضی 10 طبقه 4 بدون اسانسور...

  10,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 12246 تاریخ: 1403/02/30 نام‌خانوادگی: عباسی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 120 مبلغ: 5,500,000,000
  تعداد بازدید: 13
  120 متر طبقه

  دستگاه آپارتمان

  برای مادر واحد خاقانی 5 رو پسندیدن

  5,500,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات