051-38769170-1

جستجوی‌خواهان

 • فروش
  شناسه: 11951 تاریخ: 1402/07/10 نام‌خانوادگی: اسماعیلی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 150 مبلغ: 6,500,000,000
  تعداد بازدید: 0
  150 متر طبقه

  دستگاه آپارتمان

  واحد رضایی رضوی 33 رو پسند کرده

  6,500,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 11950 تاریخ: 1402/07/10 نام‌خانوادگی: خانم نخعی پور ‌معرف: حاجی زاده شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 160 مبلغ: 8,000,000,000
  تعداد بازدید: 0
  160 متر طبقه

  دستگاه آپارتمان

  آپارتمان کاشمر دارد

  8,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 11947 تاریخ: 1402/07/07 نام‌خانوادگی: استاجی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 80 مبلغ: 3,000,000,000
  تعداد بازدید: 0
  80 متر طبقه

  دستگاه آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  3,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 11945 تاریخ: 1402/07/07 نام‌خانوادگی: منوچهری شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 200 مبلغ: 11,000,000,000
  تعداد بازدید: 0
  200 متر طبقه

  دستگاه آپارتمان

  ویلایی بی ارغوان 10 و12 پلاک 19 عرض 15 ...

  11,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 11943 تاریخ: 1402/07/06 نام‌خانوادگی: مرادی ‌معرف: تربت جام شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 80 مبلغ: 3,000,000,000
  تعداد بازدید: 1
  80 متر طبقه

  دستگاه آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  3,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 11916 تاریخ: 1402/06/26 نام‌خانوادگی: بینا شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 100 مبلغ: 4,000,000,000
  تعداد بازدید: 1
  100 متر طبقه

  دستگاه آپارتمان

  تمیز با آسانسور

  4,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 11910 تاریخ: 1402/06/20 نام‌خانوادگی: خانم ترکمن ‌معرف: دهخدا شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 100 مبلغ: 4,200,000,000
  تعداد بازدید: 3
  100 متر طبقه

  دستگاه آپارتمان

  مسعودی- رضایان - عابدی بازدید شد

  4,200,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 11899 تاریخ: 1402/06/15 نام‌خانوادگی: الهی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 120 مبلغ: 3,300,000,000
  تعداد بازدید: 3
  120 متر طبقه
  3,300,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 11879 تاریخ: 1402/06/05 نام‌خانوادگی: آتی ترک شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 120 مبلغ: 6,500,000,000
  تعداد بازدید: 4
  120 متر طبقه

  دستگاه آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  6,500,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 11878 تاریخ: 1402/06/04 نام‌خانوادگی: فاتحی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 130 مبلغ: 5,000,000,000
  تعداد بازدید: 4
  130 متر طبقه

  دستگاه آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  5,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 11869 تاریخ: 1402/06/01 نام‌خانوادگی: پیشه ور شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 180 مبلغ: 10,000,000,000
  تعداد بازدید: 4
  180 متر طبقه

  دستگاه آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  10,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 11845 تاریخ: 1402/05/22 نام‌خانوادگی: عظیمی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 180 مبلغ: 10,000,000,000
  تعداد بازدید: 5
  180 متر طبقه

  دستگاه آپارتمان

  نعمتی -ماکو و دهخدا7 ادرس داده شد

  10,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 11842 تاریخ: 1402/05/22 نام‌خانوادگی: قالبی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 200 مبلغ: 10,000,000,000
  تعداد بازدید: 5
  200 متر طبقه

  دستگاه آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  10,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 11839 تاریخ: 1402/05/20 نام‌خانوادگی: معافی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 140 مبلغ: 5,500,000,000
  تعداد بازدید: 5
  140 متر طبقه

  دستگاه آپارتمان

  3 خواب - آپارتمان جاغرق و طرقبه دارد

  5,500,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 11799 تاریخ: 1402/05/09 نام‌خانوادگی: حسینی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 70 مبلغ: 3,000,000,000
  تعداد بازدید: 7
  70 متر طبقه

  دستگاه آپارتمان

  کسایی 14 هماهنگ شود

  3,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات