051-38769170-1

جستجوی‌خواهان

 • فروش
  شناسه: 5935 تاریخ: 1397/11/06 نام‌خانوادگی: علیمی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 80 مبلغ: 350,000,000
  تعداد بازدید: 9
  80 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  350,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5934 تاریخ: 1397/11/05 نام‌خانوادگی: عباسی شهر: مشهد منطقه: فرامرز عباسی متراژ: 140 مبلغ: 850,000,000
  تعداد بازدید: 7
  140 متر طبقه

  آپارتمان

  واحد در فرامرز 24 -140 متری طبقه سوم بدو...

  850,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5928 تاریخ: 1397/11/03 نام‌خانوادگی: ثاقبی نیا شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 مبلغ: 750,000,000
  تعداد بازدید: 7
  متر طبقه

  آپارتمان

  تا 800000000

  750,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5927 تاریخ: 1397/11/03 نام‌خانوادگی: سابقی نیا شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 مبلغ: 800,000,000
  تعداد بازدید: 7
  متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  800,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5920 تاریخ: 1397/11/01 نام‌خانوادگی: سبزواری شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 120 مبلغ: 800,000,000
  تعداد بازدید: 9
  120 متر طبقه

  آپارتمان

  سه خواب

  800,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5917 تاریخ: 1397/11/01 نام‌خانوادگی: قربانی ( همکار ) شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 100 مبلغ: 4,000,000,000
  تعداد بازدید: 8
  100 متر طبقه

  آپارتمان

  ساختمان نوساز با چهار واحد در چهار طبقه ...

  4,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5914 تاریخ: 1397/10/30 نام‌خانوادگی: تاجیک (خانم) شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 100 مبلغ: 750,000,000
  تعداد بازدید: 9
  100 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  750,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5910 تاریخ: 1397/10/28 نام‌خانوادگی: رادمهر شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 80 مبلغ: 520,000,000
  تعداد بازدید: 10
  80 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  520,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5909 تاریخ: 1397/10/27 نام‌خانوادگی: کشفیان شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 120 مبلغ: 850,000,000
  تعداد بازدید: 13
  120 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  850,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5908 تاریخ: 1397/10/27 نام‌خانوادگی: آقایی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 120 مبلغ: 800,000,000
  تعداد بازدید: 11
  120 متر طبقه

  آپارتمان

  فقط حاشیه کلانتری/ آپارتمان تا 800 م/ وی...

  800,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5907 تاریخ: 1397/10/26 نام‌خانوادگی: نیک زایی شهر: مشهد منطقه: خیام متراژ: 180 مبلغ: 1,600,000,000
  تعداد بازدید: 11
  180 متر طبقه

  آپارتمان

  بازدید خونه مرادی

  1,600,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5906 تاریخ: 1397/10/26 نام‌خانوادگی: شیرین زاده شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 150 مبلغ: 1,000,000,000
  تعداد بازدید: 14
  150 متر طبقه

  آپارتمان

  حسینی رضوی39 بازدید شد

  1,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5904 تاریخ: 1397/10/25 نام‌خانوادگی: فرابین شهر: مشهد منطقه: خیام متراژ: 180 مبلغ: 1,600,000,000
  تعداد بازدید: 11
  180 متر طبقه

  آپارتمان

  واحد خیام بازدید شد

  1,600,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5903 تاریخ: 1397/10/25 نام‌خانوادگی: میرحسینی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 180 مبلغ: 1,500,000,000
  تعداد بازدید: 12
  180 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  1,500,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5900 تاریخ: 1397/10/24 نام‌خانوادگی: کسرائی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 360 مبلغ: 3,000,000,000
  تعداد بازدید: 10
  360 متر طبقه

  آپارتمان

  لوکس

  3,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات