051-38769170-1

جستجوی‌خواهان

 • فروش
  شناسه: 5345 تاریخ: 1397/04/21 نام‌خانوادگی: آوان ‌معرف: هییت علمی دانشگاه فردوسی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر متراژ: 110 مبلغ: 650,000,000
  تعداد بازدید: 16
  110 متر طبقه

  آپارتمان

  نوساز

  650,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5338 تاریخ: 1397/04/20 نام‌خانوادگی: خاتم پور شهر: مشهد منطقه: رضاشهر مبلغ: 400,000,000
  تعداد بازدید: 16
  متر طبقه

  آپارتمان

  شرایط وام داشته باشد

  400,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5331 تاریخ: 1397/04/18 نام‌خانوادگی: طاهری شهر: مشهد منطقه: رضاشهر مبلغ: 300,000,000
  تعداد بازدید: 19
  متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  300,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5330 تاریخ: 1397/04/18 نام‌خانوادگی: خانم بهنگار ‌معرف: نوزده بهمن واحد دارند شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 مبلغ: 650,000,000
  تعداد بازدید: 16
  متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  650,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5329 تاریخ: 1397/04/18 نام‌خانوادگی: هواخواه شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 80 مبلغ: 300,000,000
  تعداد بازدید: 14
  80 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  300,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5328 تاریخ: 1397/04/18 نام‌خانوادگی: خانم نصرتی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 110 مبلغ: 600,000,000
  تعداد بازدید: 17
  110 متر طبقه

  آپارتمان

  نوساز-سند آماده

  600,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5327 تاریخ: 1397/04/18 نام‌خانوادگی: توزنده شهر: مشهد منطقه: رضاشهر متراژ: 110 مبلغ: 550,000,000
  تعداد بازدید: 11
  110 متر طبقه

  آپارتمان

  پیش خرید

  550,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5325 تاریخ: 1397/04/18 نام‌خانوادگی: ابراهیمی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر متراژ: 150 مبلغ: 650,000,000
  تعداد بازدید: 12
  150 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  650,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5323 تاریخ: 1397/04/17 نام‌خانوادگی: آقای غوریانی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر متراژ: 150 مبلغ: 450,000,000
  تعداد بازدید: 9
  150 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  450,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5320 تاریخ: 1397/04/17 نام‌خانوادگی: عباسیان شهر: مشهد منطقه: رضاشهر متراژ: 180 مبلغ: 900,000,000
  تعداد بازدید: 12
  180 متر طبقه

  آپارتمان

  تک واحدی ونوساز/حداقل180متر/

  900,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5317 تاریخ: 1397/04/17 نام‌خانوادگی: خانم ماجدی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر مبلغ: 500,000,000
  تعداد بازدید: 11
  متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  500,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5315 تاریخ: 1397/04/16 نام‌خانوادگی: خانم مفاخری ‌معرف: حاج خانم شهر: مشهد منطقه: رضاشهر متراژ: 140 مبلغ: 500,000,000
  تعداد بازدید: 12
  140 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  500,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5313 تاریخ: 1397/04/16 نام‌خانوادگی: عبدی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 110 مبلغ: 500,000,000
  تعداد بازدید: 12
  110 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  500,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5303 تاریخ: 1397/04/15 نام‌خانوادگی: غفوریان شهر: مشهد منطقه: رضاشهر متراژ: 85 مبلغ: 350,000,000
  تعداد بازدید: 14
  85 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  350,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5300 تاریخ: 1397/04/15 نام‌خانوادگی: روحانی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 80 مبلغ: 280,000,000 طبقه: 1
  تعداد بازدید: 11
  80 متر طبقه 1

  آپارتمان

  طبقه یک یا با اسانسور باشد

  280,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات