051-38769170-1

جستجوی‌خواهان

 • فروش
  شناسه: 7251 تاریخ: 1398/07/10 نام‌خانوادگی: صادقی فر شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 مبلغ: 500,000,000
  تعداد بازدید: 15
  متر طبقه

  آپارتمان

  حداکثر 15 سال ساخت ( وام مسکن تعلق بگیرد...

  500,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 7247 تاریخ: 1398/07/08 نام‌خانوادگی: نقیبی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 مبلغ: 1,000,000,000
  تعداد بازدید: 15
  متر طبقه

  آپارتمان

  واحد میرانی معرفی شد

  1,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 7241 تاریخ: 1398/07/07 نام‌خانوادگی: خانم علیشاهی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250
  تعداد بازدید: 20
  250 متر طبقه

  آپارتمان

  واحد 180 متری رضوی 9 دارند خواهان خرید ت...

 • فروش
  شناسه: 7232 تاریخ: 1398/07/05 نام‌خانوادگی: عسکری شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 400
  تعداد بازدید: 19
  400 متر طبقه

  آپارتمان

  واحد یگانه بازدید شد ویلایی 500 متری تم...

 • فروش
  شناسه: 7231 تاریخ: 1398/07/03 نام‌خانوادگی: دلاوری شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 مبلغ: 400,000,000
  تعداد بازدید: 15
  متر طبقه

  آپارتمان

  واحد محمد پور پیروزی 14 معرفی شد

  400,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 7223 تاریخ: 1398/07/01 نام‌خانوادگی: مشکی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 مبلغ: 600,000,000
  تعداد بازدید: 15
  متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  600,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 7217 تاریخ: 1398/06/29 نام‌خانوادگی: خانم سعادت شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 140 مبلغ: 1,200,000
  تعداد بازدید: 19
  140 متر طبقه

  آپارتمان

  واحد رحمتی بازدید شد

  1,200,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 7204 تاریخ: 1398/06/24 نام‌خانوادگی: شیخ زاده شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 140 مبلغ: 1,000,000,000
  تعداد بازدید: 17
  140 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  1,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 7202 تاریخ: 1398/06/24 نام‌خانوادگی: نادری شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1
  تعداد بازدید: 20
  متر طبقه

  آپارتمان

  خواهان خرید 3 واحدی یک جا/ ملک رضا 25 ، ...

 • فروش
  شناسه: 7200 تاریخ: 1398/06/24 نام‌خانوادگی: دهواری شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 مبلغ: 900,000,000
  تعداد بازدید: 22
  متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  900,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 7188 تاریخ: 1398/06/13 نام‌خانوادگی: جلیلیان شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 140 مبلغ: 1,200,000 تعداد‌نفرات: 3
  تعداد بازدید: 20
  140 متر طبقه

  آپارتمان

  مسن هستند وخریدار واقعی واحد رحمتی برای ...

  1,200,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 7177 تاریخ: 1398/06/11 نام‌خانوادگی: چالشی ‌معرف: نبش رضوی38 110 متری صفر برای معاوضه متری 11 شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 150 مبلغ: 1,200,000
  تعداد بازدید: 18
  150 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  1,200,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 7173 تاریخ: 1398/06/11 نام‌خانوادگی: تدین شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 90 مبلغ: 650,000,000
  تعداد بازدید: 21
  90 متر طبقه

  آپارتمان

  طبقه همکف یا اول

  650,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 7162 تاریخ: 1398/06/08 نام‌خانوادگی: پورمحمدی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 160 مبلغ: 1,400,000,000
  تعداد بازدید: 21
  160 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  1,400,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 7145 تاریخ: 1398/06/05 نام‌خانوادگی: آسایش (میری) شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 مبلغ: 1,000,000,000
  تعداد بازدید: 18
  متر طبقه

  آپارتمان

  واحد ساجدی و امینی باردید شد

  1,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات