051-38769170-1

جستجوی‌خواهان

 • فروش
  شناسه: 387 تاریخ: 1394/02/25 نام‌خانوادگی: مویدی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 80 رهن: 45,000,000 اجاره: 200,000
  تعداد بازدید: 42
  80 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

 • فروش
  شناسه: 386 تاریخ: 1394/02/25 نام‌خانوادگی: خانم مهدوی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 150 مبلغ: 400,000,000 تعداد‌نفرات: 1
  تعداد بازدید: 42
  150 متر طبقه

  آپارتمان

  3واحد باهم می خواهند-دامادشان استانداری

  400,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 385 تاریخ: 1394/02/25 نام‌خانوادگی: رییس زاده شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250 مبلغ: 750,000,000
  تعداد بازدید: 45
  250 متر طبقه

  آپارتمان

  ویلایی جهت سکونت

  750,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 384 تاریخ: 1394/02/25 نام‌خانوادگی: حامد شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250 رهن: 110,000,000 اجاره: 0 تعداد‌نفرات: 4
  تعداد بازدید: 51
  250 متر طبقه

  آپارتمان

  قابل تبدیل

 • فروش
  شناسه: 383 تاریخ: 1394/02/25 نام‌خانوادگی: تیموری شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250 مبلغ: 800,000,000
  تعداد بازدید: 41
  250 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  800,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 382 تاریخ: 1394/02/24 نام‌خانوادگی: مسعودی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 100 رهن: 25,000,000 اجاره: 600,000 تعداد‌نفرات: 2
  تعداد بازدید: 40
  100 متر طبقه

  آپارتمان

  آپارتمان

 • فروش
  شناسه: 381 تاریخ: 1394/02/23 نام‌خانوادگی: زمانی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 100 رهن: 10,000,000 اجاره: 1,200,000 تعداد‌نفرات: 4
  تعداد بازدید: 44
  100 متر طبقه

  آپارتمان

  آپارتمان

 • فروش
  شناسه: 380 تاریخ: 1394/02/23 نام‌خانوادگی: مسیح آبادی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 100 مبلغ: 270,000,000
  تعداد بازدید: 44
  100 متر طبقه

  آپارتمان

  آپارتمان

  270,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 379 تاریخ: 1394/02/23 نام‌خانوادگی: نصیری شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 130 مبلغ: 350,000,000
  تعداد بازدید: 43
  130 متر طبقه

  آپارتمان

  محدوده رضوی

  350,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 378 تاریخ: 1394/02/22 نام‌خانوادگی: میرزایی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 100 مبلغ: 220,000,000 رهن: 0 اجاره: 0 تعداد‌نفرات: 2
  تعداد بازدید: 43
  100 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  220,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 377 تاریخ: 1394/02/22 نام‌خانوادگی: ارجمند شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 120 رهن: 40,000,000 اجاره: 1,000,000
  تعداد بازدید: 47
  120 متر طبقه

  آپارتمان

  ویلایی دوطبقه -زیرزمین وهمکف

 • فروش
  شناسه: 376 تاریخ: 1394/02/22 نام‌خانوادگی: مصباحی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 100 رهن: 20,000,000 اجاره: 600,000 تعداد‌نفرات: 2
  تعداد بازدید: 43
  100 متر طبقه

  آپارتمان

  1ماهه

 • فروش
  شناسه: 375 تاریخ: 1394/02/22 نام‌خانوادگی: نعیمی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 150 رهن: 150,000,000 اجاره: 1,500,000 تعداد‌نفرات: 6
  تعداد بازدید: 39
  150 متر طبقه

  آپارتمان

  دو واحد 1350 متری با هم

 • فروش
  شناسه: 374 تاریخ: 1394/02/21 نام‌خانوادگی: محمدی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 85 رهن: 20,000,000 اجاره: 400,000 تعداد‌نفرات: 2
  تعداد بازدید: 44
  85 متر طبقه

  آپارتمان

  آپارتمان-جمعا 1 م رهن و اجاره

 • فروش
  شناسه: 373 تاریخ: 1394/02/21 نام‌خانوادگی: احمدی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 100 رهن: 5,000,000 اجاره: 700,000 تعداد‌نفرات: 4
  تعداد بازدید: 39
  100 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات