051-38769170-1

جستجوی‌خواهان

 • فروش
  شناسه: 6394 تاریخ: 1398/02/19 نام‌خانوادگی: گنابادی نژاد شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 مبلغ: 800,000,000
  تعداد بازدید: 0
  متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  800,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 6393 تاریخ: 1398/02/18 نام‌خانوادگی: مرادیان شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 85 مبلغ: 600,000,000
  تعداد بازدید: 0
  85 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  600,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 6390 تاریخ: 1398/02/18 نام‌خانوادگی: فدایی ‌معرف: رضوی 18.7 شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 150 مبلغ: 1,500,000,000
  تعداد بازدید: 0
  150 متر طبقه

  آپارتمان

  پیش فروش

  1,500,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 6387 تاریخ: 1398/02/17 نام‌خانوادگی: نصیری شهر: مشهد منطقه: احمد آباد متراژ: 120 مبلغ: 1,000,000,000
  تعداد بازدید: 1
  120 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  1,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 6386 تاریخ: 1398/02/17 نام‌خانوادگی: تدین شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 140 مبلغ: 1,000,000,000
  تعداد بازدید: 1
  140 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  1,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 6381 تاریخ: 1398/02/17 نام‌خانوادگی: خانم خسروپور شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 100
  تعداد بازدید: 1
  100 متر طبقه

  آپارتمان

  نوساز

 • فروش
  شناسه: 6375 تاریخ: 1398/02/14 نام‌خانوادگی: طالبی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 150 مبلغ: 1,000,000,000
  تعداد بازدید: 1
  150 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  1,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 6369 تاریخ: 1398/02/13 نام‌خانوادگی: ذاکری شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 140 مبلغ: 1,100,000,000
  تعداد بازدید: 1
  140 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  1,100,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 6364 تاریخ: 1398/02/11 نام‌خانوادگی: خانم موسوی ‌معرف: همسایه-ملک عمرانی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 100 مبلغ: 800,000,000
  تعداد بازدید: 1
  100 متر طبقه

  آپارتمان

  ترجیحا ویلایی

  800,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 6363 تاریخ: 1398/02/11 نام‌خانوادگی: خانم پیک فلک شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 100 مبلغ: 750,000,000
  تعداد بازدید: 1
  100 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  750,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 6353 تاریخ: 1398/02/09 نام‌خانوادگی: خریدار شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 150 مبلغ: 1,300,000,000
  تعداد بازدید: 1
  150 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  1,300,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 6347 تاریخ: 1398/02/09 نام‌خانوادگی: شیبانی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 150 مبلغ: 2,200,000,000
  تعداد بازدید: 0
  150 متر طبقه

  آپارتمان

  2 واحد در یک ساختمان- 100 متر

  2,200,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 6340 تاریخ: 1398/02/08 نام‌خانوادگی: ثابتی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 115 مبلغ: 850,000,000
  تعداد بازدید: 1
  115 متر طبقه

  آپارتمان

  واحد لطفی رو پسندیده

  850,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 6338 تاریخ: 1398/02/08 نام‌خانوادگی: احمدی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 150 مبلغ: 1,100,000,000
  تعداد بازدید: 1
  150 متر طبقه

  آپارتمان

  معاوضه با آپارتمان95 متری خاقانی 31

  1,100,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 6334 تاریخ: 1398/02/07 نام‌خانوادگی: سلطانی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 80 مبلغ: 500,000,000
  تعداد بازدید: 1
  80 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  500,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات