051-38769170-1

جستجوی‌خواهان

 • فروش
  شناسه: 5781 تاریخ: 1397/09/12 نام‌خانوادگی: شیخ زاده ‌معرف: دیوار شهر: مشهد منطقه: خیام متراژ: 180 مبلغ: 1,600,000,000
  تعداد بازدید: 0
  180 متر طبقه

  آپارتمان

  واحد مهندس مرادی از بیرون بازدید کنه

  1,600,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5780 تاریخ: 1397/09/12 نام‌خانوادگی: صنعتگر ‌معرف: حضوری شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 100 مبلغ: 600,000,000
  تعداد بازدید: 0
  100 متر طبقه

  آپارتمان

  واحد ذکتر صفار بازدید شد- یک واحد84 متری...

  600,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5779 تاریخ: 1397/09/12 نام‌خانوادگی: رواقی ‌معرف: دیوار شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 160 مبلغ: 1,200,000,000
  تعداد بازدید: 0
  160 متر طبقه

  آپارتمان

  واحد دهخدا 11 باردید شد- یک واحد 80 متری...

  1,200,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5778 تاریخ: 1397/09/11 نام‌خانوادگی: امامیان شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 140 مبلغ: 950,000,000
  تعداد بازدید: 0
  140 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  950,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5776 تاریخ: 1397/09/11 نام‌خانوادگی: نیرومند ‌معرف: حاشیه کلانتری-اقبال شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 160 مبلغ: 1,000,000,000
  تعداد بازدید: 0
  160 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  1,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5775 تاریخ: 1397/09/10 نام‌خانوادگی: دهقان شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 80 مبلغ: 400,000,000
  تعداد بازدید: 0
  80 متر طبقه

  آپارتمان

  همراه با وام

  400,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5774 تاریخ: 1397/09/10 نام‌خانوادگی: ظریف کارمند مخابرات شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 150 مبلغ: 1,000,000,000
  تعداد بازدید: 0
  150 متر طبقه

  آپارتمان

  700 نقد الباقی 4 ماهه

  1,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5773 تاریخ: 1397/09/10 نام‌خانوادگی: ارمغان ‌معرف: دیوار شهر: مشهد منطقه: خیام متراژ: 180 مبلغ: 1,600,000,000
  تعداد بازدید: 0
  180 متر طبقه

  آپارتمان

  واحد تو خیام 22 داره

  1,600,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5771 تاریخ: 1397/09/10 نام‌خانوادگی: وحیدی شیشه بری نبش خاقانی 10 ‌معرف: دیوار شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 160 مبلغ: 1,200,000,000
  تعداد بازدید: 0
  160 متر طبقه

  آپارتمان

  واحد شبانی زکریا برای بازدید بعدالظهر سا...

  1,200,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5769 تاریخ: 1397/09/08 نام‌خانوادگی: . شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 160 مبلغ: 9,000,000,000
  تعداد بازدید: 0
  160 متر طبقه

  آپارتمان

  5 یا 6 واحدی یکجا

  9,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5768 تاریخ: 1397/09/08 نام‌خانوادگی: عرفانی ‌معرف: دیوار شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 180 مبلغ: 1,600,000,000
  تعداد بازدید: 0
  180 متر طبقه

  آپارتمان

  واحد خیام بازدید شد

  1,600,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5767 تاریخ: 1397/09/08 نام‌خانوادگی: وزیری شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 120 مبلغ: 750,000,000
  تعداد بازدید: 0
  120 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  750,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5765 تاریخ: 1397/09/07 نام‌خانوادگی: اکبری شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 80 مبلغ: 450,000,000
  تعداد بازدید: 0
  80 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  450,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5764 تاریخ: 1397/09/07 نام‌خانوادگی: بنکدار شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 120
  تعداد بازدید: 0
  120 متر طبقه

  آپارتمان

  3 خواب

 • فروش
  شناسه: 5763 تاریخ: 1397/09/07 نام‌خانوادگی: خانم بینا شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 90 مبلغ: 420,000,000
  تعداد بازدید: 0
  90 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  420,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات