051-38769170-1

جستجوی‌خواهان

 • فروش
  شناسه: 5963 تاریخ: 1397/11/12 نام‌خانوادگی: صفاری شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 90 مبلغ: 300,000,000 تعداد‌نفرات: 2
  تعداد بازدید: 1
  90 متر طبقه

  آپارتمان

  طبقه 4 هم مشکلی ندارد

  300,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5960 تاریخ: 1397/11/11 نام‌خانوادگی: ترابی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 900 طبقه: 5
  تعداد بازدید: 0
  900 متر طبقه 5

  آپارتمان

  5 واحد یکجا که 900 متر زیربنا داشته باشد...

 • فروش
  شناسه: 5959 تاریخ: 1397/11/11 نام‌خانوادگی: کریمی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 مبلغ: 1,000,000,000
  تعداد بازدید: 0
  متر طبقه

  آپارتمان

  خواهان آپارتمان در حاشیه کلانتری

  1,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5958 تاریخ: 1397/11/11 نام‌خانوادگی: جهانبخش شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1
  تعداد بازدید: 1
  متر طبقه

  آپارتمان

  جهت بازسازی

 • فروش
  شناسه: 5956 تاریخ: 1397/11/10 نام‌خانوادگی: خانم دانش شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 180 مبلغ: 1,600,000,000
  تعداد بازدید: 0
  180 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  1,600,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5953 تاریخ: 1397/11/09 نام‌خانوادگی: بزرگوار شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 100 مبلغ: 650,000,000
  تعداد بازدید: 0
  100 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  650,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5951 تاریخ: 1397/11/08 نام‌خانوادگی: حجتی ‌معرف: آپارتمان شریف شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 190 مبلغ: 1,400,000,000
  تعداد بازدید: 0
  190 متر طبقه

  آپارتمان

  حتما 4 خواب

  1,400,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5950 تاریخ: 1397/11/08 نام‌خانوادگی: شجاعی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 140 مبلغ: 1,000,000,000
  تعداد بازدید: 1
  140 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  1,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5949 تاریخ: 1397/11/08 نام‌خانوادگی: علیزاده شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 100 مبلغ: 600,000,000
  تعداد بازدید: 0
  100 متر طبقه

  آپارتمان

  وام مسکن یکم تعلق بگیرید

  600,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5946 تاریخ: 1397/11/08 نام‌خانوادگی: حسینی ‌معرف: اقای عطاپور شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 80 مبلغ: 350,000,000
  تعداد بازدید: 0
  80 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  350,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5942 تاریخ: 1397/11/06 نام‌خانوادگی: خوشرو شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 مبلغ: 600,000,000
  تعداد بازدید: 2
  متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  600,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5941 تاریخ: 1397/11/06 نام‌خانوادگی: خانم الهامی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 مبلغ: 500,000,000
  تعداد بازدید: 2
  متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  500,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5940 تاریخ: 1397/11/06 نام‌خانوادگی: حسینی ‌معرف: آپارتمان رضوی 41 شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 150 مبلغ: 1,100,000,000
  تعداد بازدید: 3
  150 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  1,100,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5935 تاریخ: 1397/11/06 نام‌خانوادگی: علیمی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 80 مبلغ: 350,000,000
  تعداد بازدید: 2
  80 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  350,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5934 تاریخ: 1397/11/05 نام‌خانوادگی: عباسی شهر: مشهد منطقه: فرامرز عباسی متراژ: 140 مبلغ: 850,000,000
  تعداد بازدید: 2
  140 متر طبقه

  آپارتمان

  واحد در فرامرز 24 -140 متری طبقه سوم بدو...

  850,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات