051-38769170-1

جستجوی‌خواهان

 • فروش
  شناسه: 6327 تاریخ: 1398/02/07 نام‌خانوادگی: امیری شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 مبلغ: 900,000,000
  تعداد بازدید: 1
  متر طبقه

  آپارتمان

  100 متر به بالا / نوساز یا یکی دو سال سا...

  900,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 6326 تاریخ: 1398/02/07 نام‌خانوادگی: محمدیان ‌معرف: حکیم نظامی و ناصرخسرو شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 200 مبلغ: 3,000,000,000
  تعداد بازدید: 1
  200 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  3,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 6325 تاریخ: 1398/02/05 نام‌خانوادگی: نیک شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 مبلغ: 1,000,000,000
  تعداد بازدید: 2
  متر طبقه

  آپارتمان

  خرید تجاری یا واحد آپارتمانی

  1,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 6323 تاریخ: 1398/02/05 نام‌خانوادگی: نقیبی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 120 مبلغ: 1,000,000,000
  تعداد بازدید: 2
  120 متر طبقه

  آپارتمان

  ترجیحا حاشیه کلانتری/ سال ساخت مهم نیست

  1,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 6322 تاریخ: 1398/02/05 نام‌خانوادگی: شریفی نژاد شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 مبلغ: 1,300,000,000
  تعداد بازدید: 2
  متر طبقه

  آپارتمان

  خواهان پیش خرید

  1,300,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 6318 تاریخ: 1398/02/04 نام‌خانوادگی: اسماعیلی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 مبلغ: 800,000,000
  تعداد بازدید: 2
  متر طبقه

  آپارتمان

  همکف حیاط دار

  800,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 6317 تاریخ: 1398/02/04 نام‌خانوادگی: نجیب شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 مبلغ: 1,000,000,000
  تعداد بازدید: 2
  متر طبقه

  آپارتمان

  بلوار رضوی سال ساخت پایین

  1,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 6311 تاریخ: 1398/02/03 نام‌خانوادگی: رجبی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 مبلغ: 900,000,000
  تعداد بازدید: 2
  متر طبقه

  آپارتمان

  خواهان پیش فروش هم هستند

  900,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 6296 تاریخ: 1398/02/01 نام‌خانوادگی: ذاکر شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 100 مبلغ: 900,000,000
  تعداد بازدید: 2
  100 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  900,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 6292 تاریخ: 1398/02/01 نام‌خانوادگی: صبوری ‌معرف: خریدار آپارتمان شیردل-استاد حامد 4 شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 100 مبلغ: 900,000,000
  تعداد بازدید: 2
  100 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  900,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 6291 تاریخ: 1398/01/31 نام‌خانوادگی: شمشادی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 150 مبلغ: 1,800,000,000
  تعداد بازدید: 2
  150 متر طبقه

  آپارتمان

  دو واحد یکجا-100 و 150 متر

  1,800,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 6283 تاریخ: 1398/01/31 نام‌خانوادگی: خداخواه شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 مبلغ: 700,000,000
  تعداد بازدید: 2
  متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  700,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 6282 تاریخ: 1398/01/30 نام‌خانوادگی: مقیمی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 مبلغ: 700,000,000
  تعداد بازدید: 3
  متر طبقه

  آپارتمان

  خواهان پیش خرید هم هستند

  700,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 6278 تاریخ: 1398/01/30 نام‌خانوادگی: سماعی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 مبلغ: 750,000,000
  تعداد بازدید: 2
  متر طبقه

  آپارتمان

  تک واحدی سال ساخت مهم نیست طبقه اول و دو...

  750,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 6277 تاریخ: 1398/01/30 نام‌خانوادگی: اربابی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 مبلغ: 450,000,000
  تعداد بازدید: 2
  متر طبقه

  آپارتمان

  آپارتمان میرشاهی نماز 28 معرفی شد

  450,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات