051-38769170-1

جستجوی‌خواهان

 • فروش
  شناسه: 7761 تاریخ: 1398/11/25 نام‌خانوادگی: لطفی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 مبلغ: 1,200,000,000
  تعداد بازدید: 3
  متر طبقه

  آپارتمان

  سه خواب

  1,200,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 7753 تاریخ: 1398/11/24 نام‌خانوادگی: قربانی نژاد شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 150 مبلغ: 1,500,000,000
  تعداد بازدید: 3
  150 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  1,500,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 7752 تاریخ: 1398/11/24 نام‌خانوادگی: ارباب شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 100 مبلغ: 1,000,000,000
  تعداد بازدید: 3
  100 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  1,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 7751 تاریخ: 1398/11/23 نام‌خانوادگی: مهرور شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 مبلغ: 1,500,000,000
  تعداد بازدید: 3
  متر طبقه

  آپارتمان

  خواهان پیش فروش

  1,500,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 7744 تاریخ: 1398/11/21 نام‌خانوادگی: محمدی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 مبلغ: 600,000,000
  تعداد بازدید: 5
  متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  600,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 7743 تاریخ: 1398/11/21 نام‌خانوادگی: حسنی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 150 مبلغ: 1,500,000,000
  تعداد بازدید: 5
  150 متر طبقه

  آپارتمان

  واحد حسینی دهخدا 1 و چوبدار حاشیه کلانتر...

  1,500,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 7738 تاریخ: 1398/11/21 نام‌خانوادگی: عادل شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 مبلغ: 1,600,000,000
  تعداد بازدید: 5
  متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  1,600,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 7731 تاریخ: 1398/11/19 نام‌خانوادگی: خانم نجات شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 150 مبلغ: 1,800,000,000
  تعداد بازدید: 5
  150 متر طبقه

  آپارتمان

  3خواب طبقه بالا

  1,800,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 7730 تاریخ: 1398/11/19 نام‌خانوادگی: سالاری شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 90 مبلغ: 700,000,000
  تعداد بازدید: 5
  90 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  700,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 7725 تاریخ: 1398/11/19 نام‌خانوادگی: رهجو شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1
  تعداد بازدید: 5
  متر طبقه

  آپارتمان

  پیش خرید 170 متری تک واحدی

 • فروش
  شناسه: 7721 تاریخ: 1398/11/17 نام‌خانوادگی: سلمانی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 100 مبلغ: 1,000,000,000
  تعداد بازدید: 6
  100 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  1,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 7717 تاریخ: 1398/11/17 نام‌خانوادگی: حسینی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 120 مبلغ: 1,200,000,000
  تعداد بازدید: 6
  120 متر طبقه

  آپارتمان

  واحد اسدا... باردید شد

  1,200,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 7716 تاریخ: 1398/11/17 نام‌خانوادگی: موسی زاده شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 مبلغ: 1,800,000,000
  تعداد بازدید: 6
  متر طبقه

  آپارتمان

  واحد احمد زاده و شیردل معرفی شد

  1,800,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 7715 تاریخ: 1398/11/16 نام‌خانوادگی: صادقیان شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 100 مبلغ: 1,200,000,000
  تعداد بازدید: 6
  100 متر طبقه

  آپارتمان

  واحد نقیبی بازدید شد

  1,200,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 7713 تاریخ: 1398/11/16 نام‌خانوادگی: احتشام فر شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 مبلغ: 1,300,000,000
  تعداد بازدید: 6
  متر طبقه

  آپارتمان

  واحد زیرزمین یا همکف جهت باشگاه ورزشی زن...

  1,300,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات