051-38769170-1

جستجوی‌خواهان

 • فروش
  شناسه: 5730 تاریخ: 1397/08/26 نام‌خانوادگی: اشرفی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 90 مبلغ: 500,000,000
  تعداد بازدید: 1
  90 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  500,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5726 تاریخ: 1397/08/23 نام‌خانوادگی: نوغانی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 155 مبلغ: 7,500,000,000
  تعداد بازدید: 3
  155 متر طبقه

  آپارتمان

  5 طبقه یکجا

  7,500,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5725 تاریخ: 1397/08/23 نام‌خانوادگی: شبانی ‌معرف: دیوار شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 150 مبلغ: 1,200,000
  تعداد بازدید: 3
  150 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  1,200,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5722 تاریخ: 1397/08/21 نام‌خانوادگی: فرجادپزشک شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 150
  تعداد بازدید: 3
  150 متر طبقه

  آپارتمان

  دو واحد 150متری از مجموع 3 واحدی

 • فروش
  شناسه: 5720 تاریخ: 1397/08/21 نام‌خانوادگی: اکبریان ‌معرف: سایت دیوار - خیام بازدید شد شهر: مشهد منطقه: سجاد متراژ: 180 مبلغ: 1,600,000,000
  تعداد بازدید: 3
  180 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  1,600,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5719 تاریخ: 1397/08/21 نام‌خانوادگی: رحیمی از احمد آباد ‌معرف: دیوار شهر: مشهد منطقه: احمد آباد متراژ: 180 مبلغ: 1,500,000,000
  تعداد بازدید: 3
  180 متر طبقه

  آپارتمان

  خیام بازدید شد ترجیحا منطقه رضا وابوذر

  1,500,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5717 تاریخ: 1397/08/20 نام‌خانوادگی: حسن پور شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 150 مبلغ: 800,000,000
  تعداد بازدید: 3
  150 متر طبقه

  آپارتمان

  2 واحد تا 800م

  800,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5711 تاریخ: 1397/08/15 نام‌خانوادگی: خانم غزنوی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 80 مبلغ: 550,000,000
  تعداد بازدید: 3
  80 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  550,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5709 تاریخ: 1397/08/14 نام‌خانوادگی: حسین زاده شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 170 مبلغ: 1,400,000,000
  تعداد بازدید: 3
  170 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  1,400,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5705 تاریخ: 1397/08/14 نام‌خانوادگی: فتوت شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 70 مبلغ: 300,000,000
  تعداد بازدید: 4
  70 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  300,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5703 تاریخ: 1397/08/14 نام‌خانوادگی: حاجی زاده ‌معرف: سازنده مشارکت شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250
  تعداد بازدید: 3
  250 متر طبقه

  آپارتمان

  سازنده مشارکت

 • فروش
  شناسه: 5699 تاریخ: 1397/08/12 نام‌خانوادگی: رضائیان ‌معرف: آپارتمان رودکی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 120 مبلغ: 600,000,000
  تعداد بازدید: 4
  120 متر طبقه

  آپارتمان

  3 خواب

  600,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5698 تاریخ: 1397/08/12 نام‌خانوادگی: طباطبایی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 80 مبلغ: 500,000,000
  تعداد بازدید: 4
  80 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  500,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5697 تاریخ: 1397/08/12 نام‌خانوادگی: رفعتی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 150 مبلغ: 1,000,000,000
  تعداد بازدید: 4
  150 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  1,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5693 تاریخ: 1397/08/08 نام‌خانوادگی: خیری شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 100 مبلغ: 480,000,000
  تعداد بازدید: 4
  100 متر طبقه

  آپارتمان

  480م بعلاوه رهن

  480,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات