051-38769170-1

جستجوی‌خواهان

 • فروش
  شناسه: 5742 تاریخ: 1397/09/01 نام‌خانوادگی: خانم موسوی ‌معرف: آپارتمان شبانی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 150 مبلغ: 1,200,000,000
  تعداد بازدید: 2
  150 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  1,200,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5739 تاریخ: 1397/08/29 نام‌خانوادگی: خانم پیروی ‌معرف: سمت سجاد شهر: مشهد منطقه: سجاد متراژ: 180 مبلغ: 1,800,000,000
  تعداد بازدید: 3
  180 متر طبقه

  آپارتمان

  سمت سجاد

  1,800,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5737 تاریخ: 1397/08/29 نام‌خانوادگی: انصاری ‌معرف: سمت عطار شهر: مشهد منطقه: کلاهدوز متراژ: 200 مبلغ: 1,600,000,000
  تعداد بازدید: 2
  200 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  1,600,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5736 تاریخ: 1397/08/29 نام‌خانوادگی: قاضی زاده ‌معرف: دیوار شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 150
  تعداد بازدید: 2
  150 متر طبقه

  آپارتمان

  واحد گلریز رو برای بازدید

 • فروش
  شناسه: 5734 تاریخ: 1397/08/28 نام‌خانوادگی: تلفنی ‌معرف: دیوار شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 85
  تعداد بازدید: 2
  85 متر طبقه

  آپارتمان

  واحد دکتر صفار بازدیدساعت6

 • فروش
  شناسه: 5733 تاریخ: 1397/08/28 نام‌خانوادگی: خانم اخلاقی پور ‌معرف: دیوار شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 85
  تعداد بازدید: 2
  85 متر طبقه

  آپارتمان

  واحد دکتر صفار برای بازدید ساعت 6.15

 • فروش
  شناسه: 5732 تاریخ: 1397/08/27 نام‌خانوادگی: داورپناه ‌معرف: دهخدا 5 روبه رو واحد دهخدا شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 140 مبلغ: 1,000,000,000
  تعداد بازدید: 2
  140 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  1,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5730 تاریخ: 1397/08/26 نام‌خانوادگی: اشرفی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 90 مبلغ: 500,000,000
  تعداد بازدید: 3
  90 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  500,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5726 تاریخ: 1397/08/23 نام‌خانوادگی: نوغانی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 155 مبلغ: 7,500,000,000
  تعداد بازدید: 5
  155 متر طبقه

  آپارتمان

  5 طبقه یکجا

  7,500,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5725 تاریخ: 1397/08/23 نام‌خانوادگی: شبانی ‌معرف: دیوار شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 150 مبلغ: 1,200,000
  تعداد بازدید: 4
  150 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  1,200,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5722 تاریخ: 1397/08/21 نام‌خانوادگی: فرجادپزشک شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 150
  تعداد بازدید: 6
  150 متر طبقه

  آپارتمان

  دو واحد 150متری از مجموع 3 واحدی

 • فروش
  شناسه: 5720 تاریخ: 1397/08/21 نام‌خانوادگی: اکبریان ‌معرف: سایت دیوار - خیام بازدید شد شهر: مشهد منطقه: سجاد متراژ: 180 مبلغ: 1,600,000,000
  تعداد بازدید: 5
  180 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  1,600,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5719 تاریخ: 1397/08/21 نام‌خانوادگی: رحیمی از احمد آباد ‌معرف: دیوار شهر: مشهد منطقه: احمد آباد متراژ: 180 مبلغ: 1,500,000,000
  تعداد بازدید: 4
  180 متر طبقه

  آپارتمان

  خیام بازدید شد ترجیحا منطقه رضا وابوذر

  1,500,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5717 تاریخ: 1397/08/20 نام‌خانوادگی: حسن پور شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 150 مبلغ: 800,000,000
  تعداد بازدید: 4
  150 متر طبقه

  آپارتمان

  2 واحد تا 800م

  800,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5711 تاریخ: 1397/08/15 نام‌خانوادگی: خانم غزنوی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 80 مبلغ: 550,000,000
  تعداد بازدید: 4
  80 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  550,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات