051-38769170-1

جستجوی‌خواهان

 • فروش
  شناسه: 7535 تاریخ: 1398/10/08 نام‌خانوادگی: بختیاری شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 مبلغ: 900,000,000
  تعداد بازدید: 8
  متر طبقه

  آپارتمان

  سه خواب کم واحد

  900,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 7532 تاریخ: 1398/10/07 نام‌خانوادگی: رشتی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 150 مبلغ: 1,000,000,000
  تعداد بازدید: 8
  150 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  1,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 7531 تاریخ: 1398/10/07 نام‌خانوادگی: فیروزی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 مبلغ: 550,000,000
  تعداد بازدید: 8
  متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  550,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 7528 تاریخ: 1398/10/05 نام‌خانوادگی: سلمانی ‌معرف: خواهر خانم دکتر ضیائی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 140 مبلغ: 1,000,000,000
  تعداد بازدید: 7
  140 متر طبقه

  آپارتمان

  واحد72 متری ظبقه 4 با اسانسور وپکیج در ه...

  1,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 7525 تاریخ: 1398/10/04 نام‌خانوادگی: آوینی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 180 مبلغ: 1,800,000,000
  تعداد بازدید: 11
  180 متر طبقه

  آپارتمان

  واحد پیش فروش همکف حاشیه کلانتری حیاط دا...

  1,800,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 7521 تاریخ: 1398/10/03 نام‌خانوادگی: عباسی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 120 مبلغ: 1,000,000,000
  تعداد بازدید: 9
  120 متر طبقه

  آپارتمان

  3 خواب

  1,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 7520 تاریخ: 1398/10/03 نام‌خانوادگی: روزبهی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1
  تعداد بازدید: 6
  متر طبقه

  آپارتمان

  مستغثی زکریا 14 معرفی شد

 • فروش
  شناسه: 7519 تاریخ: 1398/10/03 نام‌خانوادگی: مختاری شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 مبلغ: 1,500,000,000
  تعداد بازدید: 6
  متر طبقه

  آپارتمان

  سه خواب

  1,500,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 7518 تاریخ: 1398/10/02 نام‌خانوادگی: ایزدی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 90 مبلغ: 750,000,000
  تعداد بازدید: 6
  90 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  750,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 7516 تاریخ: 1398/10/02 نام‌خانوادگی: موسوی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 مبلغ: 600,000,000
  تعداد بازدید: 6
  متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  600,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 7514 تاریخ: 1398/10/02 نام‌خانوادگی: کریمی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 مبلغ: 1,300,000,000
  تعداد بازدید: 6
  متر طبقه

  آپارتمان

  09379374350 کریمی تماس بگیریر

  1,300,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 7505 تاریخ: 1398/09/28 نام‌خانوادگی: ذوالفقاری شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 150 مبلغ: 1,300,000,000
  تعداد بازدید: 6
  150 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  1,300,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 7504 تاریخ: 1398/09/28 نام‌خانوادگی: شریفی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 150 مبلغ: 1,300,000
  تعداد بازدید: 6
  150 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  1,300,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 7502 تاریخ: 1398/09/28 نام‌خانوادگی: حاجی پور شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1
  تعداد بازدید: 6
  متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

 • فروش
  شناسه: 7501 تاریخ: 1398/09/27 نام‌خانوادگی: شاه حسینی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250
  تعداد بازدید: 6
  250 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات