051-38769170-1

جستجوی‌خواهان

 • فروش
  شناسه: 5549 تاریخ: 1397/06/20 نام‌خانوادگی: خدادادی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر متراژ: 150 مبلغ: 800,000,000
  تعداد بازدید: 6
  150 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  800,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5546 تاریخ: 1397/06/19 نام‌خانوادگی: هادی زاده ‌معرف: 38796181 شهر: مشهد منطقه: رضاشهر متراژ: 150 مبلغ: 800,000,000
  تعداد بازدید: 5
  150 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  800,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5545 تاریخ: 1397/06/19 نام‌خانوادگی: بوستانی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر متراژ: 120 مبلغ: 600,000,000
  تعداد بازدید: 6
  120 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  600,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5539 تاریخ: 1397/06/18 نام‌خانوادگی: اسماعیلی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 80 مبلغ: 350,000,000
  تعداد بازدید: 8
  80 متر طبقه

  آپارتمان

  350 بعلاوه رهن

  350,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5538 تاریخ: 1397/06/18 نام‌خانوادگی: فیضی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر
  تعداد بازدید: 7
  متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

 • فروش
  شناسه: 5537 تاریخ: 1397/06/18 نام‌خانوادگی: قنبری شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 مبلغ: 250
  تعداد بازدید: 6
  متر طبقه

  آپارتمان

  با رهن

  250 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5535 تاریخ: 1397/06/17 نام‌خانوادگی: کلالی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 160 مبلغ: 800,000,000
  تعداد بازدید: 6
  160 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  800,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5532 تاریخ: 1397/06/15 نام‌خانوادگی: توزنده ‌معرف: ویلایی اندیشه دارند شهر: مشهد منطقه: رضاشهر متراژ: 150 مبلغ: 750,000,000
  تعداد بازدید: 7
  150 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  750,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5531 تاریخ: 1397/06/14 نام‌خانوادگی: عطارپور شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 120 مبلغ: 600,000,000
  تعداد بازدید: 8
  120 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  600,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5528 تاریخ: 1397/06/13 نام‌خانوادگی: آقای ناظمیان شهر: مشهد منطقه: رضاشهر متراژ: 150 مبلغ: 700,000,000
  تعداد بازدید: 9
  150 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  700,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5526 تاریخ: 1397/06/12 نام‌خانوادگی: الهامی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر متراژ: 160 مبلغ: 1,000,000,000
  تعداد بازدید: 9
  160 متر طبقه

  آپارتمان

  ترجیحا حیاط دار

  1,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5521 تاریخ: 1397/06/11 نام‌خانوادگی: طباطبایی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر متراژ: 120 مبلغ: 500,000,000
  تعداد بازدید: 8
  120 متر طبقه

  آپارتمان

  بارهن ووام

  500,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5515 تاریخ: 1397/06/06 نام‌خانوادگی: ابراهیمی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر مبلغ: 500,000,000
  تعداد بازدید: 9
  متر طبقه

  آپارتمان

  وام مسکن دارند

  500,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5514 تاریخ: 1397/06/06 نام‌خانوادگی: پاپولی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر متراژ: 180 مبلغ: 1,000,000,000
  تعداد بازدید: 7
  180 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  1,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5513 تاریخ: 1397/06/06 نام‌خانوادگی: قاضی خانی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 150
  تعداد بازدید: 8
  150 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات