051-38769170-1

جستجوی‌خواهان

 • فروش
  شناسه: 5709 تاریخ: 1397/08/14 نام‌خانوادگی: حسین زاده شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 170 مبلغ: 1,400,000,000
  تعداد بازدید: 4
  170 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  1,400,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5705 تاریخ: 1397/08/14 نام‌خانوادگی: فتوت شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 70 مبلغ: 300,000,000
  تعداد بازدید: 6
  70 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  300,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5703 تاریخ: 1397/08/14 نام‌خانوادگی: حاجی زاده ‌معرف: سازنده مشارکت شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250
  تعداد بازدید: 4
  250 متر طبقه

  آپارتمان

  سازنده مشارکت

 • فروش
  شناسه: 5699 تاریخ: 1397/08/12 نام‌خانوادگی: رضائیان ‌معرف: آپارتمان رودکی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 120 مبلغ: 600,000,000
  تعداد بازدید: 5
  120 متر طبقه

  آپارتمان

  3 خواب

  600,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5698 تاریخ: 1397/08/12 نام‌خانوادگی: طباطبایی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 80 مبلغ: 500,000,000
  تعداد بازدید: 5
  80 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  500,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5697 تاریخ: 1397/08/12 نام‌خانوادگی: رفعتی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 150 مبلغ: 1,000,000,000
  تعداد بازدید: 5
  150 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  1,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5693 تاریخ: 1397/08/08 نام‌خانوادگی: خیری شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 100 مبلغ: 480,000,000
  تعداد بازدید: 5
  100 متر طبقه

  آپارتمان

  480م بعلاوه رهن

  480,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5692 تاریخ: 1397/08/08 نام‌خانوادگی: اسماعیلی ‌معرف: باجناق عظیمی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 170 مبلغ: 1,500,000,000
  تعداد بازدید: 5
  170 متر طبقه

  آپارتمان

  با 15 متر حاشیه

  1,500,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5690 تاریخ: 1397/08/07 نام‌خانوادگی: اسماعیلی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 170 مبلغ: 1,400,000,000
  تعداد بازدید: 4
  170 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  1,400,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5679 تاریخ: 1397/08/03 نام‌خانوادگی: علوی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 150 مبلغ: 1,000,000,000
  تعداد بازدید: 4
  150 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  1,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5678 تاریخ: 1397/08/01 نام‌خانوادگی: روشن شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 200 مبلغ: 2,000,000,000
  تعداد بازدید: 5
  200 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  2,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5677 تاریخ: 1397/08/01 نام‌خانوادگی: فدایی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 140 مبلغ: 900,000,000
  تعداد بازدید: 4
  140 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  900,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5671 تاریخ: 1397/07/28 نام‌خانوادگی: نظری شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 180
  تعداد بازدید: 2
  180 متر طبقه

  آپارتمان

  مورد نیک باف 180متری

 • فروش
  شناسه: 5668 تاریخ: 1397/07/26 نام‌خانوادگی: رضایی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 80 مبلغ: 600,000,000
  تعداد بازدید: 4
  80 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  600,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5664 تاریخ: 1397/07/25 نام‌خانوادگی: گلشن ‌معرف: سایت دیوار شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 200 مبلغ: 1,800,000,000
  تعداد بازدید: 3
  200 متر طبقه

  آپارتمان

  200متر به بالا حاشیه بلوار نباشد- رضوی 3...

  1,800,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات