051-38769170-1

جستجوی‌خواهان

 • فروش
  شناسه: 7499 تاریخ: 1398/09/27 نام‌خانوادگی: ناصری شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 مبلغ: 1,300,000,000
  تعداد بازدید: 6
  متر طبقه

  آپارتمان

  سه خواب

  1,300,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 7497 تاریخ: 1398/09/26 نام‌خانوادگی: بوژآبادی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 مبلغ: 750,000,000
  تعداد بازدید: 6
  متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  750,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 7496 تاریخ: 1398/09/25 نام‌خانوادگی: سزاوار شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 150 مبلغ: 1,500,000,000
  تعداد بازدید: 6
  150 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  1,500,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 7495 تاریخ: 1398/09/25 نام‌خانوادگی: تقدیسی ‌معرف: دهباشی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 80 مبلغ: 550,000,000
  تعداد بازدید: 7
  80 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  550,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 7492 تاریخ: 1398/09/25 نام‌خانوادگی: هاشمی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 مبلغ: 5,000,000,000
  تعداد بازدید: 7
  متر طبقه

  آپارتمان

  سه واحدی

  5,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 7491 تاریخ: 1398/09/24 نام‌خانوادگی: نورانی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1
  تعداد بازدید: 7
  متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

 • فروش
  شناسه: 7489 تاریخ: 1398/09/24 نام‌خانوادگی: پورعمید شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 80 مبلغ: 750,000,000
  تعداد بازدید: 7
  80 متر طبقه

  آپارتمان

  واحد آقازاده دهخدا 12 بازدید شد

  750,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 7485 تاریخ: 1398/09/23 نام‌خانوادگی: محمدی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 80 مبلغ: 700,000,000
  تعداد بازدید: 7
  80 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  700,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 7482 تاریخ: 1398/09/23 نام‌خانوادگی: خانم شهودی ‌معرف: مانیشن شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 160 مبلغ: 2,000,000,000
  تعداد بازدید: 7
  160 متر طبقه

  آپارتمان

  حتما تک واحدی کم واحد نوفل یا ملاصدرا

  2,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 7478 تاریخ: 1398/09/22 نام‌خانوادگی: مهاجرانی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 80 مبلغ: 700,000,000
  تعداد بازدید: 7
  80 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  700,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 7474 تاریخ: 1398/09/21 نام‌خانوادگی: سجادیان شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 85 مبلغ: 650,000,000
  تعداد بازدید: 7
  85 متر طبقه

  آپارتمان

  بین 85 تا 90 متر /

  650,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 7471 تاریخ: 1398/09/21 نام‌خانوادگی: رضوی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1
  تعداد بازدید: 7
  متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

 • فروش
  شناسه: 7470 تاریخ: 1398/09/21 نام‌خانوادگی: فاطمی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1
  تعداد بازدید: 7
  متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

 • فروش
  شناسه: 7467 تاریخ: 1398/09/19 نام‌خانوادگی: میرشاهی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 100 مبلغ: 1,300,000,000
  تعداد بازدید: 7
  100 متر طبقه

  آپارتمان

  نوساز حاشیه خیابان اصلی

  1,300,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 7463 تاریخ: 1398/09/19 نام‌خانوادگی: مذهب شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 130 مبلغ: 1,000,000,000
  تعداد بازدید: 8
  130 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  1,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات