051-38769170-1

جستجوی‌خواهان

 • فروش
  شناسه: 6093 تاریخ: 1397/12/13 نام‌خانوادگی: پریشان شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 75 مبلغ: 500,000,000
  تعداد بازدید: 4
  75 متر طبقه

  آپارتمان

  با آسانسور در محدوده رضا شهر / 400 نقد ب...

  500,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 6092 تاریخ: 1397/12/12 نام‌خانوادگی: شریفی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 190 مبلغ: 1,500,000,000
  تعداد بازدید: 4
  190 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  1,500,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 6090 تاریخ: 1397/12/12 نام‌خانوادگی: کلدانی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 مبلغ: 850,000,000
  تعداد بازدید: 5
  متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  850,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 6087 تاریخ: 1397/12/11 نام‌خانوادگی: مردیان ‌معرف: آپارتمان لطفی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 115 مبلغ: 900,000,000
  تعداد بازدید: 5
  115 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  900,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 6086 تاریخ: 1397/12/10 نام‌خانوادگی: روحانی دعبل 1 ‌معرف: 09155145699 شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 600 مبلغ: 4,000,000,000
  تعداد بازدید: 4
  600 متر طبقه

  آپارتمان

  4 واحد 150 متری یکجا

  4,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 6082 تاریخ: 1397/12/09 نام‌خانوادگی: خانم حسین زاده شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 140 مبلغ: 650,000,000
  تعداد بازدید: 4
  140 متر طبقه

  آپارتمان

  حتما 3 خواب و با آسانسور-وکالتی اشکال ند...

  650,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 6081 تاریخ: 1397/12/09 نام‌خانوادگی: ازغندی ‌معرف: خواهان اجاره دهخدا 1 شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 150 مبلغ: 1,100,000,000
  تعداد بازدید: 5
  150 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  1,100,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 6077 تاریخ: 1397/12/08 نام‌خانوادگی: کاظمی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 مبلغ: 500,000,000 تعداد‌نفرات: 2
  تعداد بازدید: 8
  متر طبقه

  آپارتمان

  اجاره رهن تا 100 تومن

  500,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 6075 تاریخ: 1397/12/07 نام‌خانوادگی: دهقان فردوس شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 100 مبلغ: 600,000,000
  تعداد بازدید: 7
  100 متر طبقه

  آپارتمان

  نهایتا طبقه 2

  600,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 6071 تاریخ: 1397/12/06 نام‌خانوادگی: هنربخش شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 100 مبلغ: 800,000,000
  تعداد بازدید: 7
  100 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  800,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 6067 تاریخ: 1397/12/06 نام‌خانوادگی: هنربخش ‌معرف: آپارتمان شهرستانی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 160 مبلغ: 1,300,000,000
  تعداد بازدید: 6
  160 متر طبقه

  آپارتمان

  جنوبی-تک واحدی

  1,300,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 6062 تاریخ: 1397/12/05 نام‌خانوادگی: معین درباری ‌معرف: خواهر09155087161 شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 180 مبلغ: 1,400,000,000
  تعداد بازدید: 6
  180 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  1,400,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 6059 تاریخ: 1397/12/05 نام‌خانوادگی: قدرتی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 100 مبلغ: 850,000,000
  تعداد بازدید: 10
  100 متر طبقه

  آپارتمان

  آسانسور و تخلیه

  850,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 6057 تاریخ: 1397/12/05 نام‌خانوادگی: نجاتی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 100 مبلغ: 700,000,000
  تعداد بازدید: 7
  100 متر طبقه

  آپارتمان

  واحد تمیز و مرتب میخواهد

  700,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 6056 تاریخ: 1397/12/05 نام‌خانوادگی: نجاتی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 100 مبلغ: 700,000,000
  تعداد بازدید: 7
  100 متر طبقه

  آپارتمان

  واحد تمیز و مرتب میخواهد

  700,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات