051-38769170-1

جستجوی‌خواهان

 • فروش
  شناسه: 8120 تاریخ: 1399/03/06 نام‌خانوادگی: شیخ زاده شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1
  تعداد بازدید: 2
  متر طبقه

  ویلایی

  واحد مصلایی پسند شد

 • فروش
  شناسه: 8118 تاریخ: 1399/03/05 نام‌خانوادگی: گریوانی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 مبلغ: 8,000,000,000
  تعداد بازدید: 2
  متر طبقه

  ویلایی

  سازنده 300 متری

  8,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 8101 تاریخ: 1399/03/02 نام‌خانوادگی: صادقیان شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250 مبلغ: 4,500,000,000
  تعداد بازدید: 3
  250 متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  4,500,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 8081 تاریخ: 1399/02/30 نام‌خانوادگی: وثوق شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1
  تعداد بازدید: 3
  متر طبقه

  ویلایی

  ویلایی انوری 7 دور برگردان 420 متری پلاک...

 • فروش
  شناسه: 8080 تاریخ: 1399/02/29 نام‌خانوادگی: رها شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 مبلغ: 2,200,000,000
  تعداد بازدید: 3
  متر طبقه

  ویلایی

  واحد عامل پیروزی 26 و زمان زاده پیروزی 2...

  2,200,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 8076 تاریخ: 1399/02/29 نام‌خانوادگی: کداخدا شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 مبلغ: 3,500,000,000
  تعداد بازدید: 3
  متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  3,500,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 8075 تاریخ: 1399/02/29 نام‌خانوادگی: سماعی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250 مبلغ: 5,000,000,000
  تعداد بازدید: 3
  250 متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  5,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 8074 تاریخ: 1399/02/29 نام‌خانوادگی: توکلی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1
  تعداد بازدید: 3
  متر طبقه

  ویلایی

  ویلایی 510 متری انوری 5 دارند / پلاک 208

 • فروش
  شناسه: 8063 تاریخ: 1399/02/27 نام‌خانوادگی: اخترشناس شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250 مبلغ: 3,000,000,000
  تعداد بازدید: 3
  250 متر طبقه

  ویلایی

  واحد دهخدا2 وبدیعی دهخدا 15 معرفی شد

  3,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 8049 تاریخ: 1399/02/26 نام‌خانوادگی: اسحاقی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250 مبلغ: 4,000,000,000
  تعداد بازدید: 5
  250 متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  4,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 8031 تاریخ: 1399/02/24 نام‌خانوادگی: خانم عصار زاده شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1
  تعداد بازدید: 4
  متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

 • فروش
  شناسه: 8029 تاریخ: 1399/02/23 نام‌خانوادگی: قربان نژاد شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250 مبلغ: 3,500,000,000
  تعداد بازدید: 4
  250 متر طبقه

  ویلایی

  یوسف علیزاده رو میخان

  3,500,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 8024 تاریخ: 1399/02/23 نام‌خانوادگی: قربانزاده شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 مبلغ: 3,500,000,000
  تعداد بازدید: 5
  متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  3,500,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 8004 تاریخ: 1399/02/20 نام‌خانوادگی: کرباسفروشان ‌معرف: دکتر چشم شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250 مبلغ: 3,500,000,000
  تعداد بازدید: 4
  250 متر طبقه

  ویلایی

  واحد بدیعی بازدید شد

  3,500,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 7999 تاریخ: 1399/02/19 نام‌خانوادگی: حیدری شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250 مبلغ: 3,500,000
  تعداد بازدید: 6
  250 متر طبقه

  ویلایی

  2طبقه جهت سکونت

  3,500,000 تومان   مشاهده‌جزئیات