051-38769170-1

جستجوی‌خواهان

 • فروش
  شناسه: 7762 تاریخ: 1398/11/25 نام‌خانوادگی: شجاعی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1
  تعداد بازدید: 1
  متر طبقه

  ویلایی

  خواهان خرید چند واحد جهت مستغلات

 • فروش
  شناسه: 7745 تاریخ: 1398/11/22 نام‌خانوادگی: آل رسول شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 مبلغ: 2,700,000,000
  تعداد بازدید: 3
  متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  2,700,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 7741 تاریخ: 1398/11/21 نام‌خانوادگی: غلامی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 300 مبلغ: 3,000,000,000
  تعداد بازدید: 3
  300 متر طبقه

  ویلایی

  عرض 10 باشد

  3,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 7740 تاریخ: 1398/11/21 نام‌خانوادگی: غلامی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 300 مبلغ: 3,000,000,000
  تعداد بازدید: 3
  300 متر طبقه

  ویلایی

  عرض 10 باشد

  3,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 7728 تاریخ: 1398/11/19 نام‌خانوادگی: کاشانی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 500
  تعداد بازدید: 3
  500 متر طبقه

  ویلایی

  خرید 500 متری واحد تشکری یوسفی حشمتی و غ...

 • فروش
  شناسه: 7724 تاریخ: 1398/11/19 نام‌خانوادگی: قیاسی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250 مبلغ: 3,500,000,000
  تعداد بازدید: 3
  250 متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  3,500,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 7709 تاریخ: 1398/11/15 نام‌خانوادگی: خادم شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250 مبلغ: 3,000,000,000
  تعداد بازدید: 3
  250 متر طبقه

  ویلایی

  جهت ساخت

  3,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 7707 تاریخ: 1398/11/15 نام‌خانوادگی: ثبوتی ‌معرف: اسلام خواه شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250 مبلغ: 3,000,000,000
  تعداد بازدید: 3
  250 متر طبقه

  ویلایی

  واحد دهخدا3

  3,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 7703 تاریخ: 1398/11/14 نام‌خانوادگی: مهدوی فرد شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 مبلغ: 1,200,000,000
  تعداد بازدید: 3
  متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  1,200,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 7686 تاریخ: 1398/11/10 نام‌خانوادگی: هاشمی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 مبلغ: 4,000,000,000
  تعداد بازدید: 3
  متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  4,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 7684 تاریخ: 1398/11/10 نام‌خانوادگی: ملازاده ‌معرف: داداش ملازاده رضوی 22.4 شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250 مبلغ: 3,000,000,000
  تعداد بازدید: 3
  250 متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  3,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 7675 تاریخ: 1398/11/09 نام‌خانوادگی: کلامی ‌معرف: 09126584882 شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 500 مبلغ: 6,500,000,000
  تعداد بازدید: 4
  500 متر طبقه

  ویلایی

  ساخت

  6,500,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 7647 تاریخ: 1398/11/02 نام‌خانوادگی: فیاض شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 مبلغ: 2,500,000,000
  تعداد بازدید: 3
  متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  2,500,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 7642 تاریخ: 1398/11/02 نام‌خانوادگی: سویزی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1
  تعداد بازدید: 3
  متر طبقه

  ویلایی

  سازنده خواهان ویلایی جهت ساخت

 • فروش
  شناسه: 7629 تاریخ: 1398/10/29 نام‌خانوادگی: محمدیان شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250 مبلغ: 3,500,000,000
  تعداد بازدید: 3
  250 متر طبقه

  ویلایی

  واحد حافظی معرفی شد

  3,500,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات