051-38769170-1

جستجوی‌خواهان

 • فروش
  شناسه: 8469 تاریخ: 1399/05/11 نام‌خانوادگی: شکری شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250 مبلغ: 6,500,000,000
  تعداد بازدید: 2
  250 متر طبقه

  باب منزل ویلایی

  ویلایی خادم معرفی شد

  6,500,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 8444 تاریخ: 1399/05/03 نام‌خانوادگی: حسابی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 510 مبلغ: 15,000,000,000
  تعداد بازدید: 4
  510 متر طبقه

  باب منزل ویلایی

  بدون‌توضیحات

  15,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 8426 تاریخ: 1399/04/25 نام‌خانوادگی: محمدزاده شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250
  تعداد بازدید: 7
  250 متر طبقه

  باب منزل ویلایی

  واحد نجف پور

 • فروش
  شناسه: 8425 تاریخ: 1399/04/25 نام‌خانوادگی: مصیبی ‌معرف: 38790923 شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 150 مبلغ: 3,500,000,000
  تعداد بازدید: 9
  150 متر طبقه

  باب منزل ویلایی

  86 متر دلاوران 8 وویلایی 125 متری در علی...

  3,500,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 8423 تاریخ: 1399/04/25 نام‌خانوادگی: وطنی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250 مبلغ: 6,000,000,000
  تعداد بازدید: 7
  250 متر طبقه

  باب منزل ویلایی

  دو طبقه مجزا ویلایی خادم معرفی شد

  6,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 8422 تاریخ: 1399/04/25 نام‌خانوادگی: حسینی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250 مبلغ: 6,000,000,000
  تعداد بازدید: 5
  250 متر طبقه

  باب منزل ویلایی

  بدون‌توضیحات

  6,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 8397 تاریخ: 1399/04/16 نام‌خانوادگی: مستوفیان شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 255 مبلغ: 5,500,000
  تعداد بازدید: 5
  255 متر طبقه

  باب منزل ویلایی

  واحد قادری

  5,500,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 8384 تاریخ: 1399/04/14 نام‌خانوادگی: صاحبکار شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 مبلغ: 10,000,000,000
  تعداد بازدید: 7
  متر طبقه

  باب منزل ویلایی

  بدون‌توضیحات

  10,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 8362 تاریخ: 1399/04/09 نام‌خانوادگی: افخمی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250 مبلغ: 5,000,000,000
  تعداد بازدید: 5
  250 متر طبقه
  5,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 8350 تاریخ: 1399/04/08 نام‌خانوادگی: غدیری شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250 مبلغ: 5,500,000,000
  تعداد بازدید: 9
  250 متر طبقه

  باب منزل ویلایی

  پرداخت نقد / سازنده

  5,500,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 8348 تاریخ: 1399/04/07 نام‌خانوادگی: جوادزاده شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250 مبلغ: 5,500,000,000
  تعداد بازدید: 8
  250 متر طبقه

  باب منزل ویلایی

  ویلایی حیرانی بازدید شد

  5,500,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 8347 تاریخ: 1399/04/07 نام‌خانوادگی: جوانمرد معاوضه با آپارتمان شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250 مبلغ: 5,500,000,000
  تعداد بازدید: 9
  250 متر طبقه

  باب منزل ویلایی

  واحد عاشورزاده معرفی شد/ ویلایی نجف پور...

  5,500,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 8345 تاریخ: 1399/04/07 نام‌خانوادگی: خانم عابدی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250 مبلغ: 4,500,000,000
  تعداد بازدید: 8
  250 متر طبقه

  باب منزل ویلایی

  جنوبی دو طبقه فرهاد 15 آپارتمان 150 متر...

  4,500,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 8335 تاریخ: 1399/04/06 نام‌خانوادگی: ابراهیمی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250 مبلغ: 10,000,000,000
  تعداد بازدید: 7
  250 متر طبقه
  10,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات