051-38769170-1

جستجوی‌خواهان

 • فروش
  شناسه: 12212 تاریخ: 1403/01/14 نام‌خانوادگی: سالاری شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250 مبلغ: 25,000,000,000
  تعداد بازدید: 4
  250 متر طبقه

  باب منزل ویلایی

  آپارتمان ایزدی طبقه دوم (سازنده مقدم ) 1...

  25,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 12206 تاریخ: 1403/01/05 نام‌خانوادگی: تازیکی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1
  تعداد بازدید: 7
  متر طبقه

  باب منزل ویلایی

  خواهان مشارکت ملک جاودانی رضوی 15 میخا...

 • فروش
  شناسه: 12187 تاریخ: 1402/12/07 نام‌خانوادگی: فکور حدادیان شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250 مبلغ: 20,000,000,000
  تعداد بازدید: 17
  250 متر طبقه
  20,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 12186 تاریخ: 1402/12/03 نام‌خانوادگی: . ‌معرف: دیوار- تلفن خاموش بود شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1
  تعداد بازدید: 16
  متر طبقه

  باب منزل ویلایی

  فقط مشارکت

 • فروش
  شناسه: 12179 تاریخ: 1402/11/30 نام‌خانوادگی: خانم حسینی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 200 مبلغ: 11,000,000,000
  تعداد بازدید: 16
  200 متر طبقه

  باب منزل ویلایی

  بدون‌توضیحات

  11,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 12177 تاریخ: 1402/11/28 نام‌خانوادگی: خبیری شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 500 مبلغ: 32,000,000,000
  تعداد بازدید: 16
  500 متر طبقه

  باب منزل ویلایی

  بدون‌توضیحات

  32,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 12162 تاریخ: 1402/11/21 نام‌خانوادگی: حذیفی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1
  تعداد بازدید: 17
  متر طبقه

  باب منزل ویلایی

  حاشیه وسه طبقه داشته باشد

 • فروش
  شناسه: 12158 تاریخ: 1402/11/19 نام‌خانوادگی: عصمتی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 150 مبلغ: 8,000,000,000
  تعداد بازدید: 17
  150 متر طبقه

  باب منزل ویلایی

  بدون‌توضیحات

  8,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 12155 تاریخ: 1402/11/17 نام‌خانوادگی: امیرخانی ‌معرف: جهت ساخت یا مشارکت شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250 مبلغ: 20,000,000,000
  تعداد بازدید: 19
  250 متر طبقه

  باب منزل ویلایی

  بدون‌توضیحات

  20,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 12132 تاریخ: 1402/11/04 نام‌خانوادگی: عسکری شهر: مشهد منطقه: امام رضا متراژ: 250
  تعداد بازدید: 24
  250 متر طبقه

  باب منزل ویلایی

  ـپارتمان 100 متری دارن در امام رضا 57

 • فروش
  شناسه: 12095 تاریخ: 1402/10/16 نام‌خانوادگی: توانا شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 500
  تعداد بازدید: 26
  500 متر طبقه

  باب منزل ویلایی

  واحد در ناصر 230 یک 300 متری طبقه دوم دا...

 • فروش
  شناسه: 12058 تاریخ: 1402/09/17 نام‌خانوادگی: کربلایی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 200 مبلغ: 15,000,000,000
  تعداد بازدید: 29
  200 متر طبقه

  باب منزل ویلایی

  حتما 3 واحد

  15,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 12054 تاریخ: 1402/09/14 نام‌خانوادگی: مقدم شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 400 مبلغ: 30,000,000,000
  تعداد بازدید: 29
  400 متر طبقه

  باب منزل ویلایی

  بدون‌توضیحات

  30,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 12053 تاریخ: 1402/09/14 نام‌خانوادگی: کریمی سازنده شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 500
  تعداد بازدید: 31
  500 متر طبقه

  باب منزل ویلایی

  بدون‌توضیحات

 • فروش
  شناسه: 12037 تاریخ: 1402/09/02 نام‌خانوادگی: دکتر پارسا شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250
  تعداد بازدید: 33
  250 متر طبقه

  باب منزل ویلایی

  حاشیه بلوار و 40 متر تجاری هم داشته باشه