051-38769170-1

جستجوی‌خواهان

 • فروش
  شناسه: 11897 تاریخ: 1402/06/11 نام‌خانوادگی: انصاری شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250 مبلغ: 25,000,000,000
  تعداد بازدید: 4
  250 متر طبقه

  باب منزل ویلایی

  بدون‌توضیحات

  25,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 11866 تاریخ: 1402/05/31 نام‌خانوادگی: گوهری شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250 مبلغ: 20,000,000,000
  تعداد بازدید: 4
  250 متر طبقه

  باب منزل ویلایی

  ویلایی جهت ساخت

  20,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 11819 تاریخ: 1402/05/13 نام‌خانوادگی: محسنی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 150 مبلغ: 9,000,000
  تعداد بازدید: 6
  150 متر طبقه

  باب منزل ویلایی

  خضرایی بازدید شداز بیرون

  9,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 11782 تاریخ: 1402/05/02 نام‌خانوادگی: خانم خلیل زاده ‌معرف: ویلایی اول رضوی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250
  تعداد بازدید: 8
  250 متر طبقه
 • فروش
  شناسه: 11780 تاریخ: 1402/04/31 نام‌خانوادگی: افشارپور سازنده شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250
  تعداد بازدید: 8
  250 متر طبقه

  باب منزل ویلایی

  با پروانه حتما باشد

 • فروش
  شناسه: 11767 تاریخ: 1402/04/28 نام‌خانوادگی: جوان بخت گناباد ‌معرف: دوست عباس علیزاده شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 200 مبلغ: 12,000,000,000
  تعداد بازدید: 8
  200 متر طبقه

  باب منزل ویلایی

  زمین 250 متری محمدیه 5/2 شمالی طرف شرق ...

  12,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 11750 تاریخ: 1402/04/22 نام‌خانوادگی: ناجی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250
  تعداد بازدید: 9
  250 متر طبقه

  باب منزل ویلایی

  بدون‌توضیحات

 • فروش
  شناسه: 11696 تاریخ: 1402/03/29 نام‌خانوادگی: عربی ‌معرف: فرشیدیان فر شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 510
  تعداد بازدید: 12
  510 متر طبقه

  باب منزل ویلایی

  خواهان مشارکت

 • فروش
  شناسه: 11686 تاریخ: 1402/03/24 نام‌خانوادگی: خیاط زاده ‌معرف: سازنده سمت دانش آموز شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1
  تعداد بازدید: 12
  متر طبقه

  باب منزل ویلایی

  بدون‌توضیحات

 • فروش
  شناسه: 11646 تاریخ: 1402/03/07 نام‌خانوادگی: عاقبت خواه شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 500 مبلغ: 31,000,000,000
  تعداد بازدید: 13
  500 متر طبقه

  باب منزل ویلایی

  در صارمی39 پ41ط 5 و6 معاوضه دارند 160 مت...

  31,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 11582 تاریخ: 1402/02/23 نام‌خانوادگی: مولایی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250 مبلغ: 16,000,000,000
  تعداد بازدید: 13
  250 متر طبقه

  باب منزل ویلایی

  بدون‌توضیحات

  16,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 11536 تاریخ: 1402/02/08 نام‌خانوادگی: خانم ظریف شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250 مبلغ: 15,000,000,000
  تعداد بازدید: 15
  250 متر طبقه

  باب منزل ویلایی

  قابل سکونت

  15,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 11516 تاریخ: 1402/02/03 نام‌خانوادگی: محقق شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 110 مبلغ: 5,000,000,000
  تعداد بازدید: 12
  110 متر طبقه

  باب منزل ویلایی

  همکف چشم انداز 104 متری دارند

  5,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 11505 تاریخ: 1402/01/30 نام‌خانوادگی: مروی ‌معرف: دوست چبدار شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 150 مبلغ: 6,000,000,000
  تعداد بازدید: 12
  150 متر طبقه

  باب منزل ویلایی

  بدون‌توضیحات

  6,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 11483 تاریخ: 1402/01/26 نام‌خانوادگی: ظریفیان شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250 مبلغ: 15,000,000,000
  تعداد بازدید: 14
  250 متر طبقه

  باب منزل ویلایی

  بدون‌توضیحات

  15,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات