051-38769170-1

جستجوی‌خواهان

 • فروش
  شناسه: 9386 تاریخ: 1400/04/31 نام‌خانوادگی: خانم سعادتی ‌معرف: دیوار شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 255 مبلغ: 6,000,000,000
  تعداد بازدید: 0
  255 متر طبقه

  باب منزل ویلایی

  بدون‌توضیحات

  6,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 9329 تاریخ: 1400/04/17 نام‌خانوادگی: داداش کامیاب شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250 مبلغ: 7,000,000,000
  تعداد بازدید: 5
  250 متر طبقه

  باب منزل ویلایی

  یک واحددهخدا 7 بقیه نقد

  7,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 9320 تاریخ: 1400/04/15 نام‌خانوادگی: دکتررضایی ‌معرف: دوست اقای نعمتی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250 مبلغ: 6,000,000,000
  تعداد بازدید: 5
  250 متر طبقه

  باب منزل ویلایی

  یک واحد پارتمان دهخدا باید بدهند

  6,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 9307 تاریخ: 1400/04/11 نام‌خانوادگی: رضایی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250 مبلغ: 6,000,000,000
  تعداد بازدید: 5
  250 متر طبقه

  باب منزل ویلایی

  ویلایی رزمی

  6,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 9282 تاریخ: 1400/04/07 نام‌خانوادگی: حسینی فرخی 2 شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 500
  تعداد بازدید: 7
  500 متر طبقه

  باب منزل ویلایی

  دو طبقه بنای خوب

 • فروش
  شناسه: 9279 تاریخ: 1400/04/06 نام‌خانوادگی: خانم عابدی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250 مبلغ: 5,000,000
  تعداد بازدید: 5
  250 متر طبقه

  باب منزل ویلایی

  بدون‌توضیحات

  5,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 9263 تاریخ: 1400/04/03 نام‌خانوادگی: رحیم پور شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250 مبلغ: 10,000,000,000
  تعداد بازدید: 5
  250 متر طبقه

  باب منزل ویلایی

  بدون‌توضیحات

  10,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 9187 تاریخ: 1400/03/21 نام‌خانوادگی: جعفرزاده شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 500
  تعداد بازدید: 7
  500 متر طبقه

  باب منزل ویلایی

  بدون‌توضیحات

 • فروش
  شناسه: 9186 تاریخ: 1400/03/21 نام‌خانوادگی: قدمگاهی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 200 مبلغ: 5,000,000,000
  تعداد بازدید: 6
  200 متر طبقه

  باب منزل ویلایی

  بدون‌توضیحات

  5,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 9117 تاریخ: 1400/03/06 نام‌خانوادگی: قزوینی -کویت شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250 مبلغ: 12,000,000,000
  تعداد بازدید: 8
  250 متر طبقه

  باب منزل ویلایی

  کمال فر وروبرو ادرس داده شد

  12,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 9114 تاریخ: 1400/03/04 نام‌خانوادگی: رسایی ‌معرف: رضوی18 شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250 مبلغ: 6,000,000,000
  تعداد بازدید: 11
  250 متر طبقه
  6,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 9087 تاریخ: 1400/02/26 نام‌خانوادگی: انصاری شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250 مبلغ: 8,000,000,000
  تعداد بازدید: 12
  250 متر طبقه

  باب منزل ویلایی

  دو واحد مجزا جهت سکونت

  8,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 9079 تاریخ: 1400/02/24 نام‌خانوادگی: باقری شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 200 مبلغ: 6,000,000,000
  تعداد بازدید: 13
  200 متر طبقه

  باب منزل ویلایی

  ویلایی جهت سکونت

  6,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 9076 تاریخ: 1400/02/21 نام‌خانوادگی: شایسته شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1
  تعداد بازدید: 10
  متر طبقه

  باب منزل ویلایی

  معاوضه با ویلایی 250 متر در هاشمیه 2 انت...

 • فروش
  شناسه: 9074 تاریخ: 1400/02/21 نام‌خانوادگی: پناهی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 3000
  تعداد بازدید: 13
  3000 متر طبقه