051-38769170-1

جستجوی‌خواهان

 • فروش
  شناسه: 6133 تاریخ: 1397/12/20 نام‌خانوادگی: رهسپار شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 مبلغ: 1,600,000,000
  تعداد بازدید: 7
  متر طبقه

  ویلایی

  ویلایی یا آپارتمان

  1,600,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 6132 تاریخ: 1397/12/19 نام‌خانوادگی: طالبی نیا شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250
  تعداد بازدید: 7
  250 متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

 • فروش
  شناسه: 6113 تاریخ: 1397/12/17 نام‌خانوادگی: حسینی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1
  تعداد بازدید: 7
  متر طبقه

  ویلایی

  پسر09155200051 - نسترن 5 قطعه سوم جنوبی ...

 • فروش
  شناسه: 6109 تاریخ: 1397/12/16 نام‌خانوادگی: رضایی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 200 مبلغ: 2,200,000,000
  تعداد بازدید: 7
  200 متر طبقه

  ویلایی

  تراکم متوسط جهت ساخت

  2,200,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 6107 تاریخ: 1397/12/15 نام‌خانوادگی: زراعتی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 مبلغ: 2,000,000,000
  تعداد بازدید: 9
  متر طبقه

  ویلایی

  ویلایی سه واحدی

  2,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 6105 تاریخ: 1397/12/15 نام‌خانوادگی: خانم عباسی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 مبلغ: 1,800,000,000
  تعداد بازدید: 6
  متر طبقه

  ویلایی

  بازدید واحد ویلایی ملاصدرا

  1,800,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 6102 تاریخ: 1397/12/15 نام‌خانوادگی: احدیان شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 300 مبلغ: 2,000,000,000
  تعداد بازدید: 7
  300 متر طبقه

  ویلایی

  بیشتر سمت کال دوست دارن

  2,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 6098 تاریخ: 1397/12/14 نام‌خانوادگی: عدالتیان شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 مبلغ: 2,200,000,000
  تعداد بازدید: 9
  متر طبقه

  ویلایی

  خواهان 250 متری ویلایی جهت استفاده

  2,200,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 6094 تاریخ: 1397/12/13 نام‌خانوادگی: مرتضایی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 مبلغ: 2,000,000,000
  تعداد بازدید: 7
  متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  2,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 6088 تاریخ: 1397/12/12 نام‌خانوادگی: خانم یوسفی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 200 مبلغ: 2,000,000,000
  تعداد بازدید: 8
  200 متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  2,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 6073 تاریخ: 1397/12/07 نام‌خانوادگی: عدالتیان ‌معرف: 09156153050 پدر شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250 مبلغ: 2,500,000,000
  تعداد بازدید: 7
  250 متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  2,500,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 6070 تاریخ: 1397/12/06 نام‌خانوادگی: سحرخیز ‌معرف: ارون شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 100 مبلغ: 1,000,000,000
  تعداد بازدید: 8
  100 متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  1,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 6034 تاریخ: 1397/11/29 نام‌خانوادگی: بیدار شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250 مبلغ: 3,500,000,000
  تعداد بازدید: 8
  250 متر طبقه

  ویلایی

  جنوبی / دو واحدی

  3,500,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 6033 تاریخ: 1397/11/29 نام‌خانوادگی: یزدی ‌معرف: دیوار شهر: مشهد منطقه: احمد آباد متراژ: 120 مبلغ: 1,700,000,000
  تعداد بازدید: 10
  120 متر طبقه

  ویلایی

  ار بیرون ملاصدرا باردید شد

  1,700,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 6032 تاریخ: 1397/11/29 نام‌خانوادگی: صندید ‌معرف: دیوار شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 120 مبلغ: 1,700,000,000
  تعداد بازدید: 11
  120 متر طبقه

  ویلایی

  ار بیرون ملاصدرا باردید شد خودشان 140 مت...

  1,700,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات