051-38769170-1

جستجوی‌خواهان

 • فروش
  شناسه: 11440 تاریخ: 1402/01/11 نام‌خانوادگی: عبدالهی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 15 مبلغ: 1,200,000,000
  تعداد بازدید: 36
  15 متر طبقه

  باب مغازه

  داخل کوچه

  1,200,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 11404 تاریخ: 1401/12/16 نام‌خانوادگی: صفار نجیب شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 مبلغ: 4,000,000,000
  تعداد بازدید: 37
  متر طبقه

  باب مغازه

  بدون‌توضیحات

  4,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 11210 تاریخ: 1401/10/17 نام‌خانوادگی: صابری شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 100
  تعداد بازدید: 40
  100 متر طبقه

  باب مغازه

  هایپر

 • فروش
  شناسه: 10843 تاریخ: 1401/07/19 نام‌خانوادگی: شارع شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 60 مبلغ: 6,000,000,000
  تعداد بازدید: 47
  60 متر طبقه

  باب مغازه

  جهت فست فود

  6,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 10814 تاریخ: 1401/07/10 نام‌خانوادگی: حیدریان شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 40 مبلغ: 4,000,000,000
  تعداد بازدید: 45
  40 متر طبقه

  باب مغازه

  بدون‌توضیحات

  4,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 10797 تاریخ: 1401/07/06 نام‌خانوادگی: آقای الهی ‌معرف: تعمیرکار خاقانی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 50 مبلغ: 4,000,000,000
  تعداد بازدید: 48
  50 متر طبقه

  باب مغازه

  جهت خدمات موتوری

  4,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 10766 تاریخ: 1401/06/27 نام‌خانوادگی: زورضد ‌معرف: جهت تعویض روغنی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 50 مبلغ: 6,000,000,000
  تعداد بازدید: 44
  50 متر طبقه

  باب مغازه

  جهت خرید تجاری برای تعویض روغنی

  6,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 10730 تاریخ: 1401/06/17 نام‌خانوادگی: ذبیحی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 40 مبلغ: 1,500,000,000
  تعداد بازدید: 53
  40 متر طبقه

  باب مغازه

  خرید مغازه ،مغازه قاسم اباد معرفی شد

  1,500,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 10478 تاریخ: 1401/04/05 نام‌خانوادگی: گرامی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 50 مبلغ: 2,000,000
  تعداد بازدید: 43
  50 متر طبقه

  باب مغازه

  جهت تعمیرگاه خودرو

  2,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 10119 تاریخ: 1402/09/27 نام‌خانوادگی: کاخکی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 50 مبلغ: 1,700,000,000
  تعداد بازدید: 50
  50 متر طبقه

  باب مغازه

  تجاری خانم دکتر سعادت

  1,700,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات