051-38769170-1

جستجوی‌خواهان

 • فروش
  شناسه: 7289 تاریخ: 1398/07/20 نام‌خانوادگی: مانیشن ‌معرف: مانیشن شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1
  تعداد بازدید: 49
  متر طبقه

  قطعه زمین

  خریدار زمینهای دانشگاه فردوسی

 • فروش
  شناسه: 6507 تاریخ: 1398/03/04 نام‌خانوادگی: احمدیان شهر: مشهد منطقه: جاده کلات متراژ: 4500 مبلغ: 350,000,000
  تعداد بازدید: 66
  4500 متر طبقه

  قطعه زمین

  زمین دکتر سیف بازدید شد مد نظرش متری 60ت...

  350,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5969 تاریخ: 1397/11/14 نام‌خانوادگی: فائزه شیردل ‌معرف: دختر اقای شیردل شهر: شاندیز منطقه: شاندیز متراژ: 250 مبلغ: 300,000,000
  تعداد بازدید: 92
  250 متر طبقه

  قطعه زمین

  بدون‌توضیحات

  300,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات