051-38769170-1

جستجوی‌خواهان

 • فروش
  شناسه: 10428 تاریخ: 1401/03/24 نام‌خانوادگی: میرزایی شهر: شاندیز منطقه: شهرک پرستو مبلغ: 2,200,000,000
  تعداد بازدید: 70
  متر طبقه

  قطعه زمین

  خودش پرستو 11 گرفته

  2,200,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 10008 تاریخ: 1400/10/06 نام‌خانوادگی: خانم احمدیان شهر: شاندیز منطقه: شهرک پرستو متراژ: 300 مبلغ: 1,500,000,000
  تعداد بازدید: 73
  300 متر طبقه

  قطعه زمین

  بدون‌توضیحات

  1,500,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 10007 تاریخ: 1400/10/06 نام‌خانوادگی: خانم احمدیان شهر: شاندیز منطقه: شهرک پرستو متراژ: 300 مبلغ: 1,500,000,000
  تعداد بازدید: 78
  300 متر طبقه

  قطعه زمین

  بدون‌توضیحات

  1,500,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 9047 تاریخ: 1400/02/07 نام‌خانوادگی: دونبش ازتهران شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1
  تعداد بازدید: 127
  متر طبقه

  قطعه زمین

  به نمیر

 • فروش
  شناسه: 8696 تاریخ: 1399/08/05 نام‌خانوادگی: رضوی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1
  تعداد بازدید: 210
  متر طبقه

  قطعه زمین

  زمین مهندس شریعت

 • فروش
  شناسه: 8694 تاریخ: 1399/08/05 نام‌خانوادگی: خانم طبری شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1
  تعداد بازدید: 173
  متر طبقه

  قطعه زمین

  زمین مهندس شریعت

 • فروش
  شناسه: 8693 تاریخ: 1399/08/05 نام‌خانوادگی: فخاری شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1
  تعداد بازدید: 172
  متر طبقه

  قطعه زمین

  زمین مهندس شریعت

 • فروش
  شناسه: 8692 تاریخ: 1399/08/05 نام‌خانوادگی: دیوار شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1
  تعداد بازدید: 176
  متر طبقه

  قطعه زمین

  زمین مهندس شریعت

 • فروش
  شناسه: 8691 تاریخ: 1399/08/05 نام‌خانوادگی: دیوار شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1
  تعداد بازدید: 172
  متر طبقه

  قطعه زمین

  زمین مهندس شریعت

 • فروش
  شناسه: 7289 تاریخ: 1398/07/20 نام‌خانوادگی: مانیشن ‌معرف: مانیشن شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1
  تعداد بازدید: 240
  متر طبقه

  قطعه زمین

  خریدار زمینهای دانشگاه فردوسی

 • فروش
  شناسه: 6507 تاریخ: 1398/03/04 نام‌خانوادگی: احمدیان شهر: مشهد منطقه: جاده کلات متراژ: 4500 مبلغ: 350,000,000
  تعداد بازدید: 243
  4500 متر طبقه

  قطعه زمین

  زمین دکتر سیف بازدید شد مد نظرش متری 60ت...

  350,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5969 تاریخ: 1397/11/14 نام‌خانوادگی: فائزه شیردل ‌معرف: دختر اقای شیردل شهر: شاندیز منطقه: شاندیز متراژ: 250 مبلغ: 300,000,000
  تعداد بازدید: 331
  250 متر طبقه

  قطعه زمین

  بدون‌توضیحات

  300,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات