051-38769170-1

جستجوی‌خواهان

 • فروش
  شناسه: 12036 تاریخ: 1402/09/02 نام‌خانوادگی: مهندس نظری ‌معرف: دوست مهندس رضایی سازمان آب شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 100
  تعداد بازدید: 49
  100 متر طبقه

  دفتر کار

  واحد خیابان سلمان مال مهندس رضایی قرار ب...

 • فروش
  شناسه: 11507 تاریخ: 1402/01/31 نام‌خانوادگی: زحمتکش شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 80
  تعداد بازدید: 70
  80 متر طبقه

  دفتر کار

  آپارتمان جهت دفتر ابادگران باشد مشکلی ن...

 • فروش
  شناسه: 10561 تاریخ: 1401/04/27 نام‌خانوادگی: اخوان شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 50 مبلغ: 2,000,000
  تعداد بازدید: 76
  50 متر طبقه

  دفتر کار

  دفتر کار

  2,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 8971 تاریخ: 1399/12/21 نام‌خانوادگی: ندافی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 180 مبلغ: 4,500,000,000
  تعداد بازدید: 166
  180 متر طبقه

  دفتر کار

  تجاری موقت بتونن بگیرن

  4,500,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات