051-38769170-1

‌جزئیات‌اطلاعات‌خواهان

دفتر کار

رهن: 500,000,000 اجاره: 30,000,000

توضیحات: ویلایی موسوی نژاد رو پسندیدن

آدرس: مشهد-

مشخصات

شناسه: 11968
تاریخ: 1402/07/17
نام‌خانوادگی: شکفته
معرف: شرکت پخش
متراژ: 300
رهن: 500,000,000
اجاره: 30,000,000
توضیحات: ویلایی موسوی نژاد رو پسندیدن

خواسته‌های‌مشابه