051-38769170-1

‌جزئیات‌اطلاعات‌خواهان

دفتر کار

رهن: 100,000,000 اجاره: 12,000,000

توضیحات: جهت آرایشگاه زنانه بدون تابلو

آدرس: مشهد-

مشخصات

شناسه: 12107
تاریخ: 1402/10/24
نام‌خانوادگی: طوسی
متراژ: 100
رهن: 100,000,000
اجاره: 12,000,000
توضیحات: جهت آرایشگاه زنانه بدون تابلو

خواسته‌های‌مشابه