051-38769170-1

‌جزئیات‌اطلاعات‌خواهان

دفتر کار

رهن: 50,000,000 اجاره: 10,000,000

توضیحات: جهت دفتر شرکت ساختمانی

آدرس: مشهد-

مشخصات

شناسه: 12209
تاریخ: 1403/01/08
نام‌خانوادگی: محمدی
متراژ: 70
رهن: 50,000,000
اجاره: 10,000,000
توضیحات: جهت دفتر شرکت ساختمانی

خواسته‌های‌مشابه