051-38769170-1

‌جزئیات‌اطلاعات‌خواهان

تجاری

مبلغ: 600,000,000  

توضیحات: تجاری دائم جهت آبمیوه بستنی

آدرس: مشهد-

مشخصات

شناسه: 4934
تاریخ: 1397/02/19
نام‌خانوادگی: .
متراژ: 30
مبلغ: 600,000,000
توضیحات: تجاری دائم جهت آبمیوه بستنی

خواسته‌های‌مشابه