051-38769170-1

‌جزئیات‌اطلاعات‌خواهان

ویلایی

رهن: 50,000,000 اجاره: 5,000,000

توضیحات: ویلایی 300 متر زیربنا جهت باشگاه

آدرس: مشهد-

مشخصات

شناسه: 5440
تاریخ: 1397/05/11
نام‌خانوادگی: وحدتی
متراژ: 250
رهن: 50,000,000
اجاره: 5,000,000
توضیحات: ویلایی 300 متر زیربنا جهت باشگاه

خواسته‌های‌مشابه