051-38769170-1

‌جزئیات‌اطلاعات‌خواهان

ویلایی

مبلغ: 1,800,000,000  

توضیحات: ندارد

آدرس: مشهد-

مشخصات

شناسه: 5632
تاریخ: 1397/07/17
نام‌خانوادگی: آسایی
متراژ: 250
مبلغ: 1,800,000,000

خواسته‌های‌مشابه