051-38769170-1

‌جزئیات‌اطلاعات‌خواهان

ویلایی

مبلغ: 1,400,000,000  

توضیحات: ندارد

آدرس: مشهد-

مشخصات

شناسه: 5639
تاریخ: 1397/07/20
نام‌خانوادگی: اسفندیاری
متراژ: 250
مبلغ: 1,400,000,000

خواسته‌های‌مشابه