051-38769170-1

‌جزئیات‌اطلاعات‌خواهان

آپارتمان

رهن: 180,000,000 اجاره: 

توضیحات: ندارد

آدرس: مشهد-

مشخصات

شناسه: 5700
تاریخ: 1397/08/13
نام‌خانوادگی: خسروی
متراژ: 170
رهن: 180,000,000
تعدادنفرات: 3

خواسته‌های‌مشابه