051-38769170-1

‌جزئیات‌اطلاعات‌خواهان

آپارتمان

رهن: 180,000,000 اجاره: 

توضیحات: ترجیحا نوساز و تک واحد

آدرس: مشهد-

مشخصات

شناسه: 5710
تاریخ: 1397/08/14
نام‌خانوادگی: خسروی
متراژ: 165
رهن: 180,000,000
تعدادنفرات: 3
توضیحات: ترجیحا نوساز و تک واحد

خواسته‌های‌مشابه