051-38769170-1

‌جزئیات‌اطلاعات‌خواهان

آپارتمان

مبلغ: 1,600,000,000  

توضیحات: واحد تو خیام 22 داره

آدرس: مشهد-

مشخصات

شناسه: 5773
تاریخ: 1397/09/10
نام‌خانوادگی: ارمغان
معرف: دیوار
متراژ: 180
مبلغ: 1,600,000,000
توضیحات: واحد تو خیام 22 داره

خواسته‌های‌مشابه