051-38769170-1

‌جزئیات‌اطلاعات‌خواهان

آپارتمان

رهن: 10,000,000 اجاره: 1,400,000

توضیحات: ندارد

آدرس: مشهد-

مشخصات

شناسه: 6599
تاریخ: 1398/03/20
نام‌خانوادگی: نوری
متراژ: 80
رهن: 10,000,000
اجاره: 1,400,000
تعدادنفرات: 4

خواسته‌های‌مشابه