051-38769170-1

‌جزئیات‌اطلاعات‌خواهان

آپارتمان

رهن: 10,000,000 اجاره: 1,700,000

توضیحات: ندارد

آدرس: مشهد-

مشخصات

شناسه: 6603
تاریخ: 1398/03/20
نام‌خانوادگی: حسینی
متراژ: 90
رهن: 10,000,000
اجاره: 1,700,000
تعدادنفرات: 4

خواسته‌های‌مشابه