051-38769170-1

‌جزئیات‌اطلاعات‌خواهان

آپارتمان

مبلغ: 550,000,000  

توضیحات: ندارد

آدرس: مشهد-

مشخصات

شناسه: 7800
تاریخ: 1398/12/03
نام‌خانوادگی: رفیع زاده
متراژ: 70
مبلغ: 550,000,000

خواسته‌های‌مشابه