051-38769170-1

جستجوی‌خواهان

 • اجاره
  شناسه: 7211 تاریخ: 1398/06/28 نام‌خانوادگی: عطایی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 80 رهن: 10,000,000 اجاره: 1,000,000
  تعداد بازدید: 2
  80 متر طبقه

  دفتر کار

  جهت انبار برای کرایه چی

  10,000,000 رهن 1,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7075 تاریخ: 1398/05/17 نام‌خانوادگی: هادیزاده ‌معرف: مختاری2248 0915510 شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 200
  تعداد بازدید: 6
  200 متر طبقه

  دفتر کار

  جهت شرکت

  رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6983 تاریخ: 1398/05/05 نام‌خانوادگی: هاشمی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 50 رهن: 10,000,000 اجاره: 1,000,000
  تعداد بازدید: 7
  50 متر طبقه

  دفتر کار

  جهت دفتر رسانه ادیت فیلم / واحد صفری دلا...

  10,000,000 رهن 1,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6968 تاریخ: 1398/05/02 نام‌خانوادگی: خانم تاتاری شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 60,000,000 اجاره: 4,000,000
  تعداد بازدید: 8
  متر طبقه

  دفتر کار

  جهت آرایشگاه

  60,000,000 رهن 4,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6907 تاریخ: 1398/04/24 نام‌خانوادگی: گیلانی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 3,000,000 اجاره: 30,000,000
  تعداد بازدید: 13
  متر طبقه

  دفتر کار

  بدون‌توضیحات

  3,000,000 رهن 30,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6893 تاریخ: 1398/04/22 نام‌خانوادگی: خزائی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 اجاره: 2,500,000
  تعداد بازدید: 12
  متر طبقه

  دفتر کار

  جهت دفتر فرهنگی

  رهن 2,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6866 تاریخ: 1398/04/18 نام‌خانوادگی: ایران پرست شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 100 رهن: 10,000,000 اجاره: 1,000,000
  تعداد بازدید: 10
  100 متر طبقه

  دفتر کار

  انبار پوشاک-فروش اینترنتی

  10,000,000 رهن 1,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6791 تاریخ: 1398/04/08 نام‌خانوادگی: بادمستانی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 100 رهن: 20,000,000 اجاره: 3,000,000
  تعداد بازدید: 17
  100 متر طبقه

  دفتر کار

  جهت دفترکار محدوده رضوی

  20,000,000 رهن 3,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6735 تاریخ: 1398/04/03 نام‌خانوادگی: جلالیان شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 40 رهن: 10,000,000 اجاره: 900,000
  تعداد بازدید: 15
  40 متر طبقه

  دفتر کار

  بدون‌توضیحات

  10,000,000 رهن 900,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6508 تاریخ: 1398/03/04 نام‌خانوادگی: رستمیان ‌معرف: انوری شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250 رهن: 100,000,000 اجاره: 20,000,000
  تعداد بازدید: 16
  250 متر طبقه

  دفتر کار

  دفتر معدن-زیربنا 450 متر در 3 طبقه

  100,000,000 رهن 20,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6489 تاریخ: 1398/03/02 نام‌خانوادگی: رسولی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 200 رهن: 10,000,000 اجاره: 4,500,000
  تعداد بازدید: 21
  200 متر طبقه

  دفتر کار

  دفتر فنی مهندسی

  10,000,000 رهن 4,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6406 تاریخ: 1398/02/21 نام‌خانوادگی: خانم راعی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1
  تعداد بازدید: 17
  متر طبقه

  دفتر کار

  بدون‌توضیحات

  رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6339 تاریخ: 1398/02/08 نام‌خانوادگی: نحرین شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 90 رهن: 10,000,000 اجاره: 1,600,000
  تعداد بازدید: 21
  90 متر طبقه

  دفتر کار

  آتلیه

  10,000,000 رهن 1,600,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6331 تاریخ: 1398/02/07 نام‌خانوادگی: ایروانی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 150 رهن: 50,000,000 اجاره: 4,000,000
  تعداد بازدید: 18
  150 متر طبقه

  دفتر کار

  جهت محضر-ترجیحا ویلایی

  50,000,000 رهن 4,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6253 تاریخ: 1398/01/27 نام‌خانوادگی: مجتهدی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 80 رهن: 20,000,000 اجاره: 3,000,000
  تعداد بازدید: 25
  80 متر طبقه

  دفتر کار

  جهت دفتر مهندسی

  20,000,000 رهن 3,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات