051-38769170-1

جستجوی‌خواهان

 • اجاره
  شناسه: 6406 تاریخ: 1398/02/21 نام‌خانوادگی: خانم راعی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1
  تعداد بازدید: 0
  متر طبقه

  دفتر کار

  بدون‌توضیحات

  رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6339 تاریخ: 1398/02/08 نام‌خانوادگی: نحرین شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 90 رهن: 10,000,000 اجاره: 1,600,000
  تعداد بازدید: 2
  90 متر طبقه

  دفتر کار

  آتلیه

  10,000,000 رهن 1,600,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6331 تاریخ: 1398/02/07 نام‌خانوادگی: ایروانی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 150 رهن: 50,000,000 اجاره: 4,000,000
  تعداد بازدید: 2
  150 متر طبقه

  دفتر کار

  جهت محضر-ترجیحا ویلایی

  50,000,000 رهن 4,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6253 تاریخ: 1398/01/27 نام‌خانوادگی: مجتهدی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 80 رهن: 20,000,000 اجاره: 3,000,000
  تعداد بازدید: 4
  80 متر طبقه

  دفتر کار

  جهت دفتر مهندسی

  20,000,000 رهن 3,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6206 تاریخ: 1398/01/21 نام‌خانوادگی: رحمانی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 10,000,000 اجاره: 1,000,000
  تعداد بازدید: 7
  متر طبقه

  دفتر کار

  بدون‌توضیحات

  10,000,000 رهن 1,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6197 تاریخ: 1398/01/19 نام‌خانوادگی: حقانی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 150 رهن: 30,000,000 اجاره: 5,000,000
  تعداد بازدید: 4
  150 متر طبقه

  دفتر کار

  دفتر حسابداری-حاشیه-قابل تبدیل به رهن

  30,000,000 رهن 5,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6190 تاریخ: 1398/01/19 نام‌خانوادگی: آقایی شهر: مشهد منطقه: احمد آباد متراژ: 110 رهن: 20,000,000 اجاره: 4,500,000
  تعداد بازدید: 5
  110 متر طبقه

  دفتر کار

  شیک باشد - واحد خضرایی برای بازدید هماهن...

  20,000,000 رهن 4,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6152 تاریخ: 1398/01/08 نام‌خانوادگی: مقدم شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 اجاره: 3,000,000
  تعداد بازدید: 7
  متر طبقه

  دفتر کار

  خرید آپارتمان تا 800 ملیون / اجاره دفتر ...

  رهن 3,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات