051-38769170-1

جستجوی‌خواهان

 • اجاره
  شناسه: 9394 تاریخ: 1400/05/02 نام‌خانوادگی: دادخواه شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 200 رهن: 100,000,000 اجاره: 20,000,000
  تعداد بازدید: 0
  200 متر طبقه

  دفتر کار

  دفتر کار تجاری

  100,000,000 رهن 20,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 9311 تاریخ: 1400/04/13 نام‌خانوادگی: چوپانی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 130 رهن: 40,000,000 اجاره: 4,000,000
  تعداد بازدید: 3
  130 متر طبقه

  دفتر کار

  مرکز سلامت

  40,000,000 رهن 4,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 9294 تاریخ: 1400/04/08 نام‌خانوادگی: موسوی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 150 رهن: 100,000,000 اجاره: 30,000,000
  تعداد بازدید: 5
  150 متر طبقه

  دفتر کار

  باشگاه رزمی

  100,000,000 رهن 30,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 9243 تاریخ: 1400/04/01 نام‌خانوادگی: ایمانی ‌معرف: شوهر 09157362003 شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 80
  تعداد بازدید: 5
  80 متر طبقه

  دفتر کار

  دفتر بازرگانی

  رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 9208 تاریخ: 1400/03/27 نام‌خانوادگی: طلاکوب شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 50 رهن: 50,000,000 اجاره: 2,000,000
  تعداد بازدید: 5
  50 متر طبقه

  دفتر کار

  چهت اموزش شیرینی پزی

  50,000,000 رهن 2,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 9125 تاریخ: 1400/03/09 نام‌خانوادگی: خانم شفاعت زاده شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250 رهن: 200,000,000 اجاره: 20,000,000
  تعداد بازدید: 6
  250 متر طبقه

  دفتر کار

  جهت مدرسه دخترانه

  200,000,000 رهن 20,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 9113 تاریخ: 1400/03/04 نام‌خانوادگی: صدری شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 50 رهن: 20,000,000 اجاره: 2,000,000
  تعداد بازدید: 7
  50 متر طبقه

  دفتر کار

  دفتر معماری

  20,000,000 رهن 2,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 9077 تاریخ: 1400/02/21 نام‌خانوادگی: نوروزی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 60 رهن: 50,000,000 اجاره: 4,000,000
  تعداد بازدید: 11
  60 متر طبقه

  دفتر کار

  بدون‌توضیحات

  50,000,000 رهن 4,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 9027 تاریخ: 1400/02/03 نام‌خانوادگی: بوستانی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 50 رهن: 50,000,000 اجاره: 2,000,000
  تعداد بازدید: 16
  50 متر طبقه

  دفتر کار

  دفتر بدون تابلو

  50,000,000 رهن 2,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 9022 تاریخ: 1400/02/01 نام‌خانوادگی: آدمی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 50 رهن: 15,000,000 اجاره: 2,000,000
  تعداد بازدید: 13
  50 متر طبقه

  دفتر کار

  جهت مزون

  15,000,000 رهن 2,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 9014 تاریخ: 1400/01/28 نام‌خانوادگی: بلوری شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 50 رهن: 60,000,000 اجاره: 1,000,000
  تعداد بازدید: 16
  50 متر طبقه

  دفتر کار

  جهت ارایشگاه

  60,000,000 رهن 1,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 8987 تاریخ: 1400/01/18 نام‌خانوادگی: زنگنه شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 200 رهن: 30,000,000 اجاره: 3,000,000
  تعداد بازدید: 18
  200 متر طبقه

  دفتر کار

  جهت انبار شیرآلات

  30,000,000 رهن 3,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 8939 تاریخ: 1399/11/28 نام‌خانوادگی: خانم مقدم - علیزاده شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 500 رهن: 250,000,000 اجاره: 30,000,000
  تعداد بازدید: 24
  500 متر طبقه

  دفتر کار

  جهت آموزشگاه زبان

  250,000,000 رهن 30,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 8847 تاریخ: 1399/10/25 نام‌خانوادگی: خرمک شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 100 رهن: 100,000,000 اجاره: 4,000,000
  تعداد بازدید: 50
  100 متر طبقه

  دفتر کار

  شرکت آسانسوری

  100,000,000 رهن 4,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 8816 تاریخ: 1399/10/14 نام‌خانوادگی: محمدی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 60 اجاره: 3,000,000
  تعداد بازدید: 54
  60 متر طبقه

  دفتر کار

  ارایشگاه زنانه

  رهن 3,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات